Do góry

III Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej z Robertem Makłowiczem

Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej zaplanowano w dniach 15-16 stycznia i przeprowadzony zostanie za pośrednictwem platformy Google Meet. Wykłady odbędą się w czasie rzeczywistym oraz z możliwością odtworzenia nagranego materiału.

Głównym tematem będą interdyscyplinarne problemy pracy nauczyciela polonijnego z obszarów psychologii, logopedii, metodyki nauczania, glottodydaktyki oraz kulturoznawstwa.

Organizatorami spotkania są Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London (PASSH) oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Już 14 stycznia na kanale youtube PASSH będzie możliwość wysłuchania wypowiedzi dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów szkół polonijnych z całego świata w ramach wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Zaprezentowane zostaną również reportaże przygotowane w ramach konkursu „Polonijna osobowość roku”.

Wykłady i goście

Gośćmi honorowymi III Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej są: prof. dr. hab. Waldemara Kuligowskiego (Zakład Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ewa Maria Koch – prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Anna Aleksandra Radecka – dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem.

Gość specjalny wydarzenia – Robert Makłowicz, dziennikarz, autor książek i programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej. Rolę ambasadora III Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej pełnić będzie Doniu Dominik Grabowski –- artysta, producent muzyczny i autor tekstów.

W programie przewidziano kilkanaście wykładów, które poprowadzi grono znakomitych wykładowców i szkoleniowców z Islandii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Polski, a także panel dyskusyjny.

Podczas III Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej rozstrzygnięty zostanie również Międzynarodowy Konkurs na Ucznia Roku 2021 „Ja i moja szkoła” oraz Międzynarodowy Konkurs na Polonijnego Artystę Roku „Kreatorzy uczuć i wyobraźni”. Zaprezentowane zostaną również fragmenty reportaży „Polonijna osobowość roku”.

Komentarze