Do góry

Redukcja etatów

Redukcja etatów (redundancy) może mieć miejsce z różnych powodów. Zawsze jednak pracodawca likwidując etat, musi się trzymać pewnych procedur. Powinien na przykład dać pracownikowi wypowiedzenie umowy, a w niektórych przypadkach także odprawę i zaległy urlop.

 • Czym jest redukcja etatu?
 • Procedura
 • Niesprawiedliwe zwolnienie
 • Okres wypowiedzenia
 • Odprawa
 • Zbiorowe redukcje etatów
 • Czym jest redukcja etatu?

  Redukcja etatu oznacza zwolnienie kiedy dane stanowisko pracy staje się zbędne. Może być spowodowana na przykład:

  • wprowadzeniem nowej technologii, która czyni dane stanowisko bezużytecznym;
  • zlikwidowaniem danego stanowiska;
  • ograniczeniem kosztów firmy;
  • zamknięciem firmy lub przeniesieniem zakładu pracy.

  Procedura

  W sytuacji redukcji pracowników zachowane powinny być następujące procedury:

  • pracodawca powinien traktować Cię w sposób uczciwy i sprawiedliwy;
  • powinieneś być poinformowany o zwolnieniu z możliwie największym wyprzedzeniem;
  • powinieneś otrzymać odpowiednie wynagrodzenie;
  • pracodawca powinien w pierwszej kolejności rozważyć inne możliwości oprócz redukcji, np. zwolnienia dobrowolne lub wcześniejsze emerytury.

  Niesprawiedliwe zwolnienie

  Redukcja etatu przeprowadzona z powodu innego, niż wymienione powyżej, może być zwolnieniem niesprawiedliwym (unfair dismissal). Pracodawcy decydujący kogo zwolnić w ramach redukcji etatów nie mogą nikogo dyskryminować, a zwolnienie musi mieć odpowiednie uzasadnienie. Przyczyną nie może być na przykład zajście w ciążę czy wierzenia religijne. Podczas redukcji pracodawcy mogą jednak wziąć pod uwagę jak długo dany pracownik pracuje dla firmy.

  Jeżeli uważasz, że w sposób niesprawiedliwy zostałeś wybrany do redukcji etatu, bezpłatnych i poufnych porad możesz szukać u pracowników The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) (infolinia 08457 47 47 47) oraz w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau), które możesz odszukać za pomocą strony www.citizensadvice.org.uk/cab....

  Okres wypowiedzenia

  Pracodawca likwidując etat musi między innymi dać pracownikowi wypowiedzenie umowy. Okres wypowiedzenia może być dłuższy, ale nie może być krótszy niż ustawowe minimum i uzależniony jest od tego jak długo pracowałeś nieprzerwanie dla danego pracodawcy. Zobacz szczegóły w artykule Okres wypowiedzenia.

  Odprawa

  Umowy o pracę czasami określają wysokość odprawy (redundancy pay). Jeżeli tak nie jest, pracownik otrzymuje określoną sumę pieniędzy jeżeli pracował dla danego pracodawcy przez minimum dwa lata. Jej wysokość zależy od stażu pracy dla danego pracodawcy. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.direct.gov.uk/en/....

  Osoby, które nie otrzymały należnej odprawy powinny jak najszybciej udać się po poradę do Biura Porad Obywatelskich Citizens Advice Bureau lub do The Advisory, Conciliation and Arbitration Service ACAS), jako że istnieje ograniczenie czasowe na podjęcie kroków w celu otrzymania przysługującej odprawy.

  Zbiorowe redukcje etatów

  Pracodawca planujący zbiorowe redukcje etatów (tzn. zwolnienia 20 lub więcej pracowników) musi omówić sprawę redukcji z przedstawicielami tych pracowników. Konsultacja ta musi odbyć się przed wręczeniem wypowiedzenia któremukolwiek ze zwalnianych. Konsultacje muszą rozpocząć się co najmniej na 90 dni przed pierwszym zwolnieniem w przypadku, gdy proponuje się zwolnienie 100 lub więcej osób i na 30 dni zanim będzie miało miejsce pierwsze zwolnienie w przypadku, gdy planowana jest redukcja od 20 do 99 etatów.