Do góry

Polska Szkoła w Glasgow im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Kategoria:
Szkoły sobotnie
Obszar:
Glasgow

Opis

Polska Szkoła w Glasgow swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2012 roku. Obecnie działa jako Community Interest Company – non profit organisation. Została zarejestrowana w Companies House pod numerem: SC498672. Jesteśmy grupą nauczycieli w różnym wieku; ludźmi, którzy znaleźli się na obczyźnie, tu żyją i pracują. Spotkaliśmy się wszyscy w szkockim Glasgow i postanowiliśmy dać dzieciom polskich emigrantów to, czego zostały pozbawione skutkiem opuszczenia Ojczyzny.

Pragniemy przekazać dzieciom wzorce i postawy, które zostały w nas zaszczepione. Chcemy dać im poczucie posiadania własnej kultury i własnego języka oraz przynależności do kraju przodków. Miejsca odległego, ale też miejsca, do którego zawsze, jeśli tylko zechcą, będą mogły wrócić i nie czuć się w nim obco.

Na obczyźnie zazwyczaj jedynym miejscem kontaktu z polskością jest dom. Najczęściej jednak ogranicza się to do rozmów w ojczystym języku i do oglądania polskiej telewizji. Powoli zanika w dzieciach i młodzieży umiejętność poprawnego i pięknego wypowiadania się w języku polskim, a elementy dwóch różnych kultur, w których funkcjonują, stopniowo stapiają się w jedno. Z wolna zatraca się w naszych dzieciach to, co świadczy o przynależności do odrębnej kultury, to co pozwala wyodrębnić nasz naród spośród wielu innych. Chcemy więc dać im jak najwięcej Polski.

Lokalizacja

Ulica:
111 Baltic Street
Miasto:
Glasgow
Kod pocztowy:
G40 3BA