Do góry

Intergrupa AA Londyn

Kategoria:
Grupy AA
Obszar:
Cała Wielka Brytania

Opis

Punkt Informacyjno - Kontaktowy Polskojęzycznej Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Wielkiej Brytanii.

Sprawdź stronę po aktualne terminy oraz miejsca spotkań.

Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą ludzi którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Copyright „A.A. Grapevine”, Inc.

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
0203 916 00 97 (pn-pt 19-21, sb-nd 17-21)
Pozostałe