Do góry

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina

Kategoria:
Szkoły sobotnie
Obszar:
Edynburg

Opis

Znakomita edukacja za przystępną cenę!

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina działająca przy Polskim Centrum Kultury i Edukacji w Edynburgu, to szkoła wyróżniająca się spośród innych na wiele sposobów.

Nie jest ona jedynie skróconą wersja szkoły w Polsce. Nasze podejście do nauczania oparte jest na wnioskach płynących z obserwacji dzieci wielojęzycznych i metodach nauczania języków dziedziczonych wypracowanych w ciągu ostatnich 30 lat w krajach zachodu.

Kształcenie polskich dzieci jest dla nas misją, której głównym celem jest rozwinięcie pełnej kompetencji językowej w zakresie języka polskiego poprzez pracę z różnymi gatunkami tekstów, różną tematyką i przy wykorzystaniu najnowocześniejszych środków. Zadanie to realizujemy na lekcjach języka polskiego, jak i historii i geografii, starając się, gdzie tylko to możliwe, budować na zajęciach bloki tematyczne.

Kształcimy młodych ludzi tak, by byli ciekawi świata, świadomi swojej wartości, zdolni do wyrażania własnego zdania, aby potrafili samodzielnie określić swoje miejsce w świecie i byli w stanie wyrazić płynnie swe myśli w mowie i piśmie w ojczystym języku rodziców!

Polska Szkoła im. Fryderyka Chopina w Edynburgu to:
• Programy nauczania oparte na podstawie programowej MEN
• Ognisko muzyczne , nauka gry na instrumentach: pianino, skrzypce, keyboard oraz nauka śpiewu
• Przygotowania do egzaminów GCSE z języka polskiego
• Zajęcia z religii
• Zajęcia ruchowe z elementami tańca
• Dostępne konsultacje z oligofrenopedagogiem oraz logopedą
• Wykształcona kadra pedagogiczna
• Świetnie wyposażone sale (bogata biblioteka, pomoce dydaktyczne, dostęp do internetu)
• Wyjścia , wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi
• Udział w konkursach teatralnych i recytatorskich
• Zajęcia plastyczne, muzyczne oraz sportowe
• i wiele innych

Zajęcia w naszej szkole odbywają się w piątki (zerówka i grupy młodsze) i w soboty (grupy starsze).

Oferujemy ponadto zajęcia w grupach przedszkolnych i szeroki wachlarz zajęć dodatkowych:
• Zajęcia muzyczne z elementami rytmiki
• Zajęcia ruchowe z elementami tańca
• Zajęcia rewalidacyjne ( dla dzieci ze specjalnymi potrzebami )
• Realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową
• Nauka wierszyków i piosenek
• Teatrzyki z pacynkami
• Wspólne czytanie książeczek
• Przygotowanie do nauki pisania i czytania
• Bardzo dobrze wyposażona kolorowa sala
• Małe grupy (10-15 osób)
• Dostęp do specjalistów: logopedy oraz oligofrenopedagoga
• Opieka na najwyższym poziomie

Wszystkie niezbędne informacje znaleźć można na naszej stronie internetowej: www.pce-chopin.org.

Zapraszamy serdecznie!

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
07725471259
Kom.
07759487363
Pozostałe

Lokalizacja

Ulica:
Leith Community Centre 12A Newkirkgate
Miasto:
Edynburg
Kod pocztowy:
EH6 6AD