Do góry

Ula Smuła Psychoterapia Edynburg Osobiście, Online Cała Wielka Brytania

Kategoria:
Psycholodzy i psychoterapeuci
Obszar:
Edynburg

Opis

Psychoterapia Gestalt

- jest holistyczna czyli przygląda się sferze cielesnej, psychicznej, emocjonalnej i duchowej człowieka.

- opiera się na relacji terapeuta-klient, gdzie terapeuta jest pewnego rodzaju lustrem, w którym odbijają się trudności w relacjach z innymi, których doświadcza klient.

- pozwala na przyjrzenie się tym obszarom w życiu klienta, w których doświadcza on psychicznego dyskomfortu, bólu, depresji, lęku, stagnacji - relacje osobiste, rodzinne, w środowisku pracy czy w sytuacjach towarzyskich.

- pomaga stać się bardziej świadomym samego siebie - swoich ograniczeń, mocnych stron, swojej cielesności, sposobów kontaktowania się z innymi ludźmi oraz światem. To, czego sobie nie uświadamiamy – kontroluje nas; to co uświadomione – kontrolujemy my.

- pomaga wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje i wybory i poprzez to dokonywać aktywnych zmian w swojej sytuacji życiowej

Celem terapii Gestalt może być:

- głębsze zrozumienie przyczyn własnych wyborów w kontekście osobistej historii życiowej.

- nadawanie osobistego znaczenia własnym doświadczeniom.

- wzrost umiejętności definiowania swoich potrzeb i określania uczuć.

- uświadomienie sobie odpowiedzialności za własne decyzje i ich konsekwencji.

- poznawanie siebie poprzez pełniejszy kontakt ze swoimi emocjami i ciałem.

- popatrzenie na siebie przyjaźnie i z akceptacją.

Pracuję w następujących obszarach:

- depresja, trauma, nerwica, stany lękowe, żałoba, poronienie

- trudności interpersonalne, w związkach, rodzinie, w pracy

- zaburzenia odżywiania

- niskie poczucie własnej wartości, kryzys życiowy, brak sensu

- dolegliwości psychosomatyczne (bóle o niezdiagnozowanym pochodzeniu)

ZAPRASZAM DO KONTAKTU.

ULA

Kontakt

Numery telefonów:
Kom.
077 8410 8965
Pozostałe

Lokalizacja

Ulica:
151 London Road
Miasto:
Edynburg
Kod pocztowy:
EH7 6AE