Do góry

Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego

Kategoria:
Organizacje i stowarzyszenia
Obszar:
Londyn

Opis

Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego w Londynie to organizacja non-profit, tworzona przez pracujące tu specjalistki w zakresie zdrowia seksualnego. Dzieje się to w obliczu stale rosnącego ryzyka zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową i równie niepokojącego wzrostu ryzyka traktowania przez młodych ludzi aborcji jako jednej z metod antykoncepcji. Stąd cel PCZS to placówka pomocowo-edukacyjna dla Polaków w Londynie oraz realizacja w jej ramach zadań z obszaru profilaktyki i terapeutyki zdrowia seksualnego:

udzielanie profesjonalnej pomocy w obrębie seksuologii i psychologii osobom oraz parom i rodzinom, które dotyka problem rozłąki związany z zarówno stałą, jak i czasową emigracją zarobkową do Wlk. Brytanii;

zapobieganie ryzykownym zastępczym zachowaniom, profilaktyka uzależnień i infekcji przenoszonych także drogą płciową - m.in. HIV, HCV (w tym rozwiązywanie konfliktów nieuchronnie rodzących się w związkach "na odległość");

minimalizowanie kosztów emocjonalnych rozłąki oraz pomoc w podtrzymaniu więzi partnerskich i rodzinnych (w tym też zapobieganie rozwodom i trwałym rozpadom rodzin oraz związków partnerskich);

nauka komunikacji w realiach poczucia alienacji i oddalenia od bliskich, a także antykoncepcja i oświata wiążąca się ze świadomym planowaniem ciąży.

PCZS z dniem 1 sierpnia 2008 oddaje do dyspozycji polskich emigrantów przebywających w stolicy Wielkiej Brytanii, polskojęzyczną infolinię, dzięki której każdy może uzyskać w przystępny sposób informacje niezbędne w rozwiązywaniu zarówno indywidualnych, jak i partnerskich problemów z zakresu szeroko pojętego zdrowia seksualnego.

"Jasnoniebieska Linia PCZS" - telefon: 0044 0203 286 6722, jest numerem, z którym połączenie jest płatne wyłącznie według standardowych stawek operatorów sieci telefonicznych w Wlk. Brytanii. To rozwiązanie jest powodowane realną potrzebą uczynienia możliwie jak najbardziej dostępną, zwłaszcza dla młodych Polaków przebywających w Londynie, wiedzy na temat zdrowia seksualnego, w tym: ryzykowne zachowania seksualne i zapobieganie zakażeniom chorobami przenoszonymi drogą płciową. Tak samo ważnym elementem tej wiedzy jest bazująca na świadomym planowaniu rodziny i różnych formach antykoncepcji profilaktyka rozwiązań ostatecznych, do których zaliczana jest aborcja.

"Jasnoniebieska Linia PCZS" - telefon: 0044 0203 286 6722, czynna jest, poza dniami świątecznymi i wolnymi od pracy, w każdy poniedziałek i piątek w godz. 19.00 - 21.00, a także w soboty w godz. 13.00 - 15.00 czasu lokalnego.

Możliwy jest także kontakt za pośrednictwem Skype'a: pczs_org

Kontakt

Numery telefonów:
Stac.
0203 286 6722
Pozostałe
Skype
pczs_org