Do góry

Zasiłek mieszkaniowy - Housing Benefit

Zasiłek Housing Benefit przyznawany jest osobom o niskich dochodach celem pomocy w pokryciu wydatków na czynsz.

Zasiłek mieszkaniowy wypłacany jest przez lokalne władze osobie, której został przyznany lub bezpośrednio wynajmującemu. Cały proces jest poufny, a wynajmujący nie musi wiedzieć o przyznanym zasiłku.

 • Kto może otrzymać Housing Benefit
 • Wysokość zasiłku Housing Benefit
 • Jak złożyć wniosek o Housing Benefit
 • Dodatkowe informacje
 • Kto może otrzymać Housing Benefit

  Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku Housing Benefit jest płacenie czynszu za mieszkanie. Housing Benefit mogą otrzymać osoby, które płacą czynsz i:

  • wynajmują pokój w hotelu;
  • wynajmują mieszkanie wraz z innymi współlokatorami;
  • samodzielnie wynajmują mieszkanie;
  • wynajmują mieszkanie wraz z partnerem (tylko jedna osoba w związku ma prawo do pobierania zasiłku);
  • studiują (osobne przepisy obejmują studentów, więcej informacji można znaleźć na stronie www.adviceguide.org.uk).
  • których łączny dochód na rodzinę nie przekracza £16 000.

  Wiele urzędów miast (City Council) zamieszcza ogólne informacje i kalkulatory zasiłków na swoich stronach. Możesz tam wstępnie sprawdzić czy mógłby przysługiwać Ci Housing Benefit. Tam także znajdziesz informacje o tym gdzie i do kogo powinieneś się zgłosić po poradę w aplikowaniu. Zlokalizuj oddział City Council Twojego miasta.

  Wysokość zasiłku Housing Benefit

  Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez lokalne władze. Wysokość przyznanego zasiłku zależeć będzie m.in. od:

  • Twoich personalnych i finansowych okoliczności (takich jak wiek, majątek i dochody, obecność partnera i jego dochody, liczebność rodziny i dochody jej członków, wysokość pobieranych zasiłków);
  • wysokości czynszu i rodzaju mieszkania (czy to jest mieszkanie lub pokój wynajmowany prywatnie, czy może zajmujesz mieszkanie socjalne, jaka jest jego wielkość, w jakiej dzielnicy się znajduje itp.).

  Housing Benefit może nie pokryć całego czynszu. Zasiłek nie pokrywa również dodatkowych opłat takich jak rachunki za wodę, gaz, prąd etc.

  Jeżeli pobierasz inne zasiłki masz również prawo do Housing Benefit.

  Jeżeli mieszkasz z partnerem zasiłek będzie odpowiednio mniejszy, ponieważ oczekuje się, że druga osoba płaci swoją część czynszu.

  Zasiłek Housing Benefit można również otrzymać za miesiące poprzedzające złożenie wniosku, procedura ta nazywa się "backdating". Zasiłek można otrzymać za okres 52 tygodni poprzedzających złożenie wniosku. Backdating stosowany jest w szczególnych przypadkach, które są rozpatrywane indywidualnie przez lokalne władze.

  Jak złożyć wniosek o Housing Benefit

  Jeżeli pobierasz już inne zasiłki możesz złożyć wniosek o Housing Benefit wraz z pozostałymi.

  Jeżeli nie pobierasz innych zasiłków wniosek o Housing Benefit możesz złożyć w siedzibie urzędu miasta (City Council). Wniosek można złożyć również telefonicznie, drogą pocztową lub elektroniczną (można go pobrać ze strony www.dwp.gov.uk i w każdym urzędzie miasta).

  Dokumenty, jakich będziesz potrzebować przy ubieganiu się o Housing Benefit to:

  • zaświadczenie o dochodach;
  • odcinki wypłat (payslip);
  • kopia umowy najmu;
  • dowód tożsamości, np. paszport lub prawo jazdy;
  • numer ubezpieczenia społecznego (NIN, National Insurance Number).

  Dodatkowe informacje

  Więcej informacji na temat zasiłku mieszkaniowego można znaleźć na stronach: www.adviceguide.org.uk/ind... i www.direct.gov.uk/en/....