Do góry

Zasiłek dla osób pracujących o niskich dochodach (Working Tax Credit)

Working Tax Credit jest to świadczenie dla osób pracujących i samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii, które osiągają niskie dochody. Im niższe wykazujesz dochody, tym wyższy zasiłek możesz dostać. Musisz jednak spełniać pewne dodatkowe warunki.

 • Komu przysługuje Working Tax Credit
 • Wysokość zasiłku Working Tax Credit
 • Dodatek na opiekę nad dzieckiem (childcare element)
 • Jak się ubiegać o zasiłek Working Tax Credit
 • Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie
 • Dalsze informacje i porady
 • Komu przysługuje Working Tax Credit

  Jeśli nie masz dzieci, możesz się starać o Working Tax Credit, jeżeli spełniasz któreś z poniższych kryteriów:

  • masz co najmniej 25 lat i pracujesz przynajmniej 30 godzin tygodniowo
  • masz co najmniej 16 lat i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo oraz kwalifikujesz się do otrzymywania zasiłku dla osób chorych i niepełnosprawnych (PIP)
  • masz powyżej 60 lat i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo

  W przypadku osób samotnie wychowujących dziecko, warunkiem ubiegania się o Working Tax Credit jest wiek 16 lat i więcej oraz praca w wymiarze co najmniej 16 godzin tygodniowo.

  Jeśli wychowujesz dziecko wspólnie z partnerem, warunkiem ubiegania się o Working Tax Credit jest wiek powyżej 16 lat i praca w wymiarze minimum 24 godzin tygodniowo - wystarczy, że jedno z Was spełni ten warunek.

  W przypadku obcokrajowców, dodatkowym warunkiem ubiegania się o zasiłek jest stały pobyt w Wielkiej Brytanii (dopuszczalne są krótkotrwałe, np. wakacyjne wyjazdy) i posiadanie w tym kraju ośrodka interesów życiowych. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie HMRC: Tax credits if you leave or move to the UK.

  Jeżeli nie jesteś osobą samotną, lecz żyjesz w związku małżeńskim, w związku cywilnym bądź z nieformalnym partnerem, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, o WTC musicie ubiegać się wspólnie. Jedno z was musi mieć ukończone 25 lat (w przypadku osób nieposiadających dzieci) oraz pracować minimum 30 godzin tygodniowo (nie jest możliwe połączenie np. 15 godzin pracy jednego partnera i 15 godzin drugiego, aby zakwalifikować się do otrzymania dodatku). Drugi z partnerów może pracować dowolną liczbę godzin lub nie pracować w ogóle. Do ustalenia prawa do otrzymywania WTC i wyliczenia jego wysokości brane są pod uwagę dochody wspólne.

  Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymywania tego świadczenia, możesz skorzystać z prostego kwestionariusza online, dostępnego na stronie HMRC: Find out if you qualify for tax credits.

  Wysokość zasiłku Working Tax Credit

  Świadczenie Working Tax Credit składa się z kilku elementów. Całkowita kwota WTC obejmuje element podstawowy oraz każdy element dodatkowy, do którego jesteś uprawniony.

  Maksymalna roczna wysokość poszczególnych dodatków ustalana jest na dany rok podatkowy (od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia następnego) i kształtuje się tak, jak widać w poniższej tabeli:

  Working Tax Credit ­- podstawowy element wynosi: Do £1,960 rocznie
  Oprócz podstawowego elementu możesz otrzymać dodatkowo:
  Para wnioskująca wspólnie Do £2,010 rocznie
  Samotny rodzic/opiekun Do £2,010 rocznie
  Pracujący minimum 30 godź. tygodniowo Do £810 rocznie
  Osoby niepełnosprawne Do £2,970 rocznie
  Osoby z głęboką niepełnosprawnością Do £1,275 rocznie
  Osoby płacące za zarejestrowaną opiekę nad dzieckiem Do £122.50 tygodniowo za jedno dziecko; do £210 tygodniowo na dwoje lub więcej dzieci.

  Wysokość zasiłku naliczana jest w oparciu o dochody osoby wnioskującej z ostatniego roku podatkowego poprzedzającego złożenie aplikacji. W przypadku par kwota zasiłku jest naliczana w oparciu o dochód obojga partnerów.

  Jeżeli dochody w ciągu roku ulegną zmianie, na przykład zmaleją ze względu na zmniejszenie liczby godzin pracy, wysokość WTC może ulec zwiększeniu, dlatego warto pamiętać o zgłaszaniu wszelkich zmian do HMRC (uwaga: przeczytaj także, co grozi ci w razie zatajenia informacji).

  Wysokość przysługującego dodatku możesz sprawdzić na kalkulatorze: Tax credits calculator.

  Wpłaty WTC wpływają bezpośrednio na konto beneficjenta (konto bankowe, konto oszczędnościowej kasy mieszkaniowej lub konto karty pocztowej) co tydzień lub co cztery tygodnie.

  Pod koniec każdego roku podatkowego (w okresie od 6 kwietnia do 30 lipca) osoby pobierające Working Tax Credit (i/lub Child Tax Credit) dostają pismo z HMRC z prośbą o aktualizację informacji na temat istniejących okoliczności osobistych i i osiągniętych przez ten okres dochodów.

  Złożenie deklaracji skutkuje odnowieniem decyzji o przysługującym Working Tax Credit dla osób, które są do niego uprawnione na kolejny rok podatkowy. Niedopełnienie obowiązku wysłania aktualnych informacji może skutkować natomiast wstrzymaniem Tax Credits do czasu wyjaśnienia sprawy.

  Dodatek na opiekę nad dzieckiem (childcare element)

  Jeśli otrzymujesz Working Tax Credit i korzystasz z profesjonalnej opieki nad dzieckiem (na przykład: zarejestrowanej opiekunki, przedszkola, after school club), masz prawo do zwrotu części jej kosztów w postaci Childcare element, który jest integralną częścią dodatku Working Tax Credit.

  Kwota dodatku Childcare Element zależy od wysokości osiąganych dochodów i może wynieść maksymalnie do 70 proc. kosztów opieki nad dzieckiem. Przykładowo: jeżeli koszt opieki nad dzieckiem w żłobku wynosi 100 GBP tygodniowo, to wysokość dodatku może wynosić do 70 GBP tygodniowo.

  O Childcare Element możesz się starać jeśli jesteś samotnym rodzicem i pracujesz przynajmniej 16 godzin tygodniowo. Jeśli o dodatek Childcare Element stara się para, jedno z partnerów musi pracować minimum 24, a drugie minimum 16 godzin tygodniowo.

  Jeżeli zamierzasz podjąć pracę, a twoje dochody nie pozwalają ci na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem (najczęściej wymagany jest depozyt, płatność z góry), możesz ubiegać się o jednorazową bezzwrotną pomoc finansową na ten cel od organizacji działających na terenie twojego councilu (urzędu miasta). Po więcej szczegółów dotyczących tej formy pomocy, zgłoś się do swojego.

  Jak się ubiegać o zasiłek Working Tax Credit

  Aby ubiegać się o Working Tax Credit (i jednocześnie Child Tax Credit - w przypadku osób posiadających dziecko), należy skontaktować się telefonicznie z urzędem Revenue w celu zamówienia odpowiedniego formularza. Aby go otrzymać, skontaktuj się z Tax Credit Helpline pod numerem: 0345 300 3900. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00.; nieczynna w niedziele i święta.

  Formularz po wypełnieniu należy odesłać pocztą na adres:
  HM Revenue and Customs - Tax Credit Office
  Liverpool
  L75 1AZ
  United Kingdom

  Jeśli będziesz miał problemy z wypełnieniem formularza, skorzystaj z Tax Credit Helpline. Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową funkcjonuje telefon tekstowy o numerze: 0345 300 3909.

  Możesz też skorzystać bezpłatnie z pomocy Citizens Advice Bureau lub (najczęściej odpłatnie) w języku polskim z pomocy polskich biur prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii. Lista polskich biur świadczących usługi pomocy urzędowej jest dostępna np. w katalogu firm Emito.net.

  Do wypełnienia wniosku będziesz potrzebował m.in. następujących informacji:

  • wysokość dochodów twoich i ewentualnego partnera w ostatnim roku podatkowym (od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku). Jeżeli w tym okresie, nawet przez jego część, mieszkałeś w Polsce, musisz podać również dochody z Polski
  • numer ubezpieczenia społecznego (Numer Ubezpieczenia Społecznego; NIN)
  • Niepowtarzalny Referencyjny Numer Podatkowy (Unique Tax Reference Number - UTR) - jeśli jesteś samozatrudniony
  • informacje dotyczące pobieranych zasiłków, emerytur, rent i innych dochodów
  • numer referencyjny Child Benefit, jeśli masz dzieci i pobierasz ten zasiłek
  • informacje o wydatkach związanych z opieką nad dzieckiem
  • numer konta bankowego, na który miałyby wpływać świadczenia

  Odpowiedź ze strony urzędu odnośnie przyznania zasiłku i jego kwoty dostaniesz pocztą. W zależności od indywidualnej sytuacji, czas oczekiwania na wypłatę dodatku może się różnić. Czasami zdarza się, że urząd potrzebuje dodatkowych informacji, dlatego w przypadku braku odpowiedzi po upływie 30 dni od wysłania aplikacji, warto zwrócić się do urzędu z pisemnym zapytaniem o postęp w sprawie.

  Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie

  Pobierając dodatek Working Tax Credit jesteś zobowiązany poinformować brytyjski urząd podatkowy w terminie do 30 dni o wszelkich nowych okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jego wysokość - takich jak między innymi:

  • zmiana wysokości rocznych dochodów,
  • utrata pracy lub zmiana pracodawcy,
  • zmniejszenie liczby godzin pracy w tygodniu,
  • zmiana stanu cywilnego,
  • wyjazd poza teren Wielkiej Brytanii na więcej niż osiem tygodni (12 tygodni, jeśli Twoja nieobecność wiąże się z Twoją chorobą lub śmiercią kogoś bliskiego) itp.

  Jeśli nie poinformujesz o zmianach, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie kwoty zasiłku, będziesz zmuszony do zwrotu nadpłaty i dodatkowo do zapłaty nawet 300 funtów kary. Dodatkowo, urząd może wstrzymać bieżące wypłaty dodatków aż do czasu wyjaśnienia sprawy.

  Jeśli będziesz zwlekał z poinformowaniem o zmianach, dzięki którym przysługiwałyby Ci wyższe zasiłki, dostaniesz refundację tylko za okres do trzech miesięcy wstecz.

  Informację o zmianie okoliczności można przekazać pisemnie lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer Tax Credit Helpline: 0345 300 3900. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00; nieczynna w niedziele i święta. Z zagranicy należy dzwonić pod numer +44 0289 0538 192

  Dalsze informacje i porady

  Po dalszą pomoc i porady dotyczące zasiłku Working Tax Credit najlepiej zwrócić się bezpośrednio do urzędu podatkowego HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk). Skorzystaj z infolinii Tax Credit Helpline: 0345 300 3900, czynnej codziennie (oprócz świąt) od 8:00 do 20:00 (w soboty od 8:00 do 16.00). Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową funkcjonuje telefon tekstowy: 0345 300 3909.