Do góry

Jak podzielić majątek po rozwodzie w Polsce

Podział majątku jest odrębną sprawą załatwianą przez byłych małżonków po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. O tym, jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w UK, możesz przeczytać w tym artykule. Pierwszą kwestią, którą należy ustalić przy podziale majątku jest jego skład. Zazwyczaj między małżonkami obowiązuje ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej, co oznacza że w skład majątku wspólnego wchodzą m.in.:

  • wszelkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (np. mieszkanie, samochód)
  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

Jak podzielić majątek?

Kiedy już wiemy, co wchodzi w skład majątku wspólnego, należy zastanowić się w jaki sposób chcemy go podzielić. Z reguły majątek wspólny małżonków dzielimy na pół. Istnieje jednak możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (czyli np. 70proc./30 proc.).

Przesłanką ustalenia nierównych udziałów są ważne powody. Mogą nimi być np. rażąca i uporczywa bierność jednego z małżonków, który pomimo posiadanych sił oraz możliwości nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Majątek możemy podzielić zarówno w postępowaniu sądowym (zazwyczaj dzieje się tak kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wartości poszczególnych składników majątku i sposobu podziału, a także wzajemnych spłat), jak i zawierając umowę (jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość musi mieć ona formę aktu notarialnego).

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest Sąd Rejonowy miejsca położenia majątku. Pismem inicjującym postępowanie jest wniosek o podział majątku wspólnego, który podlega opłacie stałej w wysokości 1000 zł., (chyba że zawiera zgodny projekt podziału – wówczas opłata wynosi 300 zł.).

We wniosku poza wymogami przewidzianymi dla pisma procesowego należy udowodnić, co wchodzi w skład majątku, jaką wartość mają te przedmioty i w jaki sposób chcemy je podzielić. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi mieszkanie należy pamiętać o wniosku o powołanie biegłego rzeczoznawcy, który wyceni jego wartość. Niezbędne będą również dowody z dokumentów. Przydatne mogą okazać się dowody z zeznań świadków.

Co ze współnym mieszkaniem?

Często zdarza się, że mieszkanie wchodzące w skład majątku wspólnego jest obciążone kredytem hipotecznym. W takiej sytuacji należy zadbać o to, aby osoba, której przy podziale majątku przypada mieszkanie (najczęściej z koniecznością spłaty drugiego małżonka), była zobowiązana do spłaty kredytu. Żeby skutecznie zabezpieczyć się przed bankiem nie wystarczy zobowiązanie małżonka w akcie notarialnym (lub postanowieniu sądu) do spłaty kredytu. Jeśli kredyt nie będzie spłacany, bank ma prawo zgłosić się po należne raty kredytu również do małżonka, któremu przy podziale majątku nie przypadło mieszkanie. Żeby pozbyć się zobowiązania względem banku należy podpisać aneks do umowy zawartej z bankiem. Banki wyrażają na to zgodę, jeśli małżonek, który ma być obciążony jako jedyny kredytem ma wystarczającą zdolność kredytową lub gdy w miejsce małżonka, który ma być zwolniony z obowiązku spłaty kredytu może wejść inna osoba mająca odpowiednią zdolność kredytową.

Sprawy o podział majątku są często bardziej skomplikowane. W skład majątku wspólnego mogą wchodzić również przedsiębiorstwo jednego z małżonków (majątek firmy), a także przedmioty objęte leasingiem. Warto zminimalizować ryzyko podpisania niekorzystnej umowy lub przegrania sprawy w sądzie i zasięgnąć opinii profesjonalnego pełnomocnika.


Czytaj także na Emito.net:

Jak przeprowadzić rozwód w Polsce mieszkając w UK?

Czy mieszkając w UK należy płacić alimenty na dzieci w Polsce?

Koniec związku. Jak zadbać o kontakty z dzieckiem w Polsce?


O autorce

Katarzyna Zagata – adwokat, specjalizuje się w prowadzeniu spraw Polaków mieszkających za granicą przed sądami w Polsce, udziela również porad prawnych on-line za pośrednictwem serwisu www.kancelaria.zagata.pl. Pomaga w uzyskiwaniu odszkodowań na drodze sądowej, ale również obsłudze biznesu, prawie rodzinnym, spadkowym i pracy.

Komentarze 4

Harpagon
821
Harpagon 821
#115.10.2018, 08:58

To jeszcze jakis artykuł na temat unikania długów w Polsce, alimentów i policji. Wszak Polacy tutaj to tylko ci co maja problemy w PL.....

Harpagon
821
Harpagon 821
#215.10.2018, 08:59

W ten sposob zrobimy „kompletny poradnik nowego emigranta: wszystko co musisz wiedziec”

tomaszwszkocji
351
#315.10.2018, 12:49

Gdzie dopisek,że to Reklama ???

Zbychu_zPlebani
5 723
#415.10.2018, 15:19

gosciu podzielil majatek z byla zona, dosłownie.