Do góry

Ubezpiecz rodzinę w Polsce

Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej (rozporządzenie 1408/71) członkowie rodziny osoby pracującej i ubezpieczonej w Wielkiej Brytanii, mieszkający w innym państwie niż ubezpieczony, mają prawo do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania na koszt Wielkiej Brytanii.

 • Formularz E 109
 • Co powinno zawierać podanie?
 • Co dalej?
 • Dalsze informacje
 • Formularz E 109

  Dokumentem, który potwierdza to uprawnienie, jest formularz E 109. Instytucją właściwą do jego wydania jest:

  HM Revenue & Customs
  Centre for Non-Residents (Newcastle)
  Longbenton
  Newcastle Upon Tyne
  NE98 1ZZ
  United Kingdom
  Infolinia (jeśli dzwonisz z Wielkiej Brytanii)
  Tel: 0845 915 48 11
  Fax: 0845 915 78 00
  Spoza Wielkiej Brytanii:
  Tel: 44-191-203 70 10
  Fax: 44-191-225 78 00

  Co powinno zawierać podanie?

  Podanie do HMRC z prośbą o formularz E109 powinno zawierać (za Department of Work and Pensions):

  • dane ubezpieczonego w UK:
   • pełne imię i nazwisko;
   • nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy);
   • adres zamieszkania w UK;
   • datę urodzenia;
   • numer ubezpieczenia (NIN);
   • obywatelstwo;
   • datę rozpoczęcia pracy w UK, i jeżeli jest to praca sezonowa, datę spodziewanego zakończenia pracy;
  • kopię ostatniego odcinka płac (payslip);
  • dane każdego członka rodziny na utrzymaniu ubezpieczonego:
   • pełne imię i nazwisko;
   • nazwisko panieńskie (jeżeli dotyczy);
   • adres zamieszkania w państwie wspólnoty europejskiej;
   • datę urodzenia.

  Co dalej?

  Po otrzymaniu E 109, należy niezwłocznie przedstawić go w Polsce, w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członków rodziny, w celu zarejestrowania. Po rejestracji zostanie wydane poświadczenie – dokument w języku polskim, który należy okazywać przy korzystaniu z opieki zdrowotnej w Polsce.

  Osoby zarejestrowane na formularzu E 109 są uprawnione do pełnej opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z opieki tej można korzystać w placówkach, które podpisały umowy z NFZ.

  Dalsze informacje

  Ten artykuł cytowaliśmy za informacją otrzymaną bezpośrednio z centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  Biuro Współpracy Międzynarodowej
  Wydział Analiz i Rozwoju
  ul. Grójecka 186
  02-390 Warszawa
  tel: 0048 22 572 60 82
  fax: 0048 22 572 63 08
  e-mail: [email protected]

  W razie dodatkowych pytań, skorzystaj z infolinii NFZ pod numerem 0048 (0 22) 572 60 42 lub wyślij zapytanie na adres mailowy [email protected].