Do góry

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie

 • Adres Konsulatu w Londynie
 • Zakres obowiązków
 • Kontakt
 • Godziny przyjmowania
 • Strona internetowa
 • Adres Konsulatu w Londynie

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie

  10 Bouverie Street
  EC4Y 8AX
  Londyn

  Te.: +44 2030789618
  Zlokalizuj na mapie Google

  Zakres obowiązków

  Obszar działań:

  Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Londynie obejmuje swoim działaniem obszar Anglii, wyłączając przypisane Konsulatowi Generalnemu w Manchesterze hrabstwa oraz Walię. O tym, które hrabstwa nie podlegają Konsulatowi w Londynie czytaj w rodziale Zakres obowiązków Konsulatu w Manchesterze.

  Co możesz załatwić w konsulacie?

  Kwestie prawne

  • administracyjna zmiana imienia lub nazwiska
  • legalizacja dokumentów (funkcja notarialna)
  • sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów bliskiego
  • udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)
  • rejestracja brytyjskich aktów stanu cywilnego w Polsce
  • wyciąg aktu stanu cywilnego
  • zaświadczenie o niekaralności - informacja z KRK
  • zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce
  • zawieranie zw. małżeńskiego w Konsulacie przez obywateli polskich

  Kwestie paszportowe

  W konsulacie możesz wyrobić paszport sobie lub swojemu dziecku.

  Kwestie obywatelskie

  Konsulat pośredniczy w przypadkach nadania obywatelskiego, poświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub tez zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

  Kwestie spadkowe

  Konsulat może koordynować postępowanie spadkowe, jeśli dotyczy ono wydobycia na terenie przynależnym do placówki.

  Kwestie wizowe

  21 grudnia 2007 roku Polska dołączyła do strefy Schengen - obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 25 państw. Obywatele państw trzecich, mogą wjechać na terytorium Polski, jeżeli posiadają odpowiednie dokumenty. Konsulat zajmuje się wydawaniem wiz dla takich osób, które chcą wjechać na terytorium Polski.

  Kontakt

  Strona internetowa:
  http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/kontakt/

  Numery telefonów:
  Tel. (+ 44) 0207 8228 900

  Alarmowy: (+44) 2030789621
  Telefon funkcjonuje wyłącznie po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy, tj. weekendy, święta oraz bank holidays. W związku z tym, że konsul przebywa poza siedzibą urzędu, uprzejmie uprasza się o kontakt wyłącznie w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji konsula, np.: wypadki losowe lub zgony obywateli polskich na terenie okręgu konsularnego.

  Fax:
  (00 44) 0207 9363 571

  Adresy e-mail:
  [email protected]

  Możesz też zadać pytanie szczegółowe, na którego odpowiedzi nie znalazłeś na stronie internetowej, pisząc na któryś z poniższych adresów mailowych:

  • [email protected] - paszporty tymczasowe, 5 i 10 letnie
  • [email protected] - zapytania w przypadku nieotrzymania paszportu w wyznaczonym terminie. W wiadomości mailowej nalezy podać: imię, nazwisko oraz daty urodzenia osoby której dotyczy sprawa.
  • [email protected] - organizacje polonijne, szkolnictwo i kultura
  • [email protected] - wizy dla cudzoziemców
  • [email protected] informacje dotyczące przewozu zwłok/prochów obywateli polskich zmarłych na terenie Anglii i Walii wraz z wydawaniem zezwoleń na ich przewóz, sprawy z zakresu zatrzymań, aresztowań, poszukiwania, nieszczęśliwe wypadki
  • [email protected] - czynności notarialne, wydawanie zaświadczeń, ogólna informacja nt. przepisów prawnych, sprawy z zakresu stanu cywilnego

  Godziny przyjmowania

  Godziny obsługi interesantów:

  • Poniedziałek 11.00 - 17.00
  • Wtorek 8.30 - 14.30
  • Środa 8.30 - 14.30
  • Czwartek 8.30 - 14.30
  • Piątek 8.30 - 14.30

  Urząd jest nieczynny w soboty i niedziele oraz we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy obowiązujące w Polsce i na terenie Anglii (Bank Holiday).

  Wiecej informacji: http://www.londyn.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje/

  Strona internetowa

  www.londyn.msz.gov.pl