Do góry

Program Rejestracji Pracowników (WRS)

Od 1 maja 2011 roku obowiązek rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS - Worker Registration Scheme) dla nowych członków UE został zniesiony.

Wcześniej Polacy planujący podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii na okres dłuższy niż jeden miesiąc, mieli obowiązek zarejestrować się w Programie Rejestracji Pracowników (WRS - Worker Registration Scheme), który prowadzony był przez brytyjski urząd spraw wewnętrznych – Home Office.

Program Rejestracji Pracowników WRS odnosił się do obywateli następujących państw członkowskich Unii Europejskiej: Polska, Litwa, Estonia, Łotwa, Słowenia, Słowacja, Węgry, Republika Czeska (czyli tych krajów, które przystąpiły do Wspólnoty 1 maja 2004 r., poza Maltą i Cyprem).