Do góry

Pozostawienie dziecka bez opieki

Nie ma jednoznacznie określonego wieku, od którego dzieci można pozostawiać same w domu, jednak rodzice mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli pozostawią dziecko bez opieki "w taki sposób, że może to spowodować niepotrzebne cierpienie lub problemy zdrowotne" (Children and Young Person’s Act).

 • Kiedy dziecko jest gotowe, by pozostać bez opieki?
 • Zanim zostawisz dziecko samo
 • Kiedy dziecko jest gotowe, by pozostać bez opieki?

  Podstawowym wskaźnikiem mówiącym, czy dziecko jest gotowe, aby zostać w domu bez opieki, jest jego dojrzałość. Dzieci dojrzewają w różnym wieku i każde z nich jest indywidualnością.

  Według organizacji National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) większość dzieci w wieku 13 lat nie jest na tyle dojrzała, aby sobie poradzić w nagłych wypadkach i żadne dziecko poniżej 16 roku życia nie powinno być pozostawiane samo na noc.

  NSPCC opracowała ulotkę zatytułowaną ''Home Alone" ("Same w domu) (5 stron PDF, 1 MB, en). Znajdziesz w niej między innymi odpowiedzi na pytania:

  • Jak rodzice mogą poznać, czy dziecko jest wystarczająco dojrzałe?
  • Czy pozostawianie małego dziecka bez opieki jest kiedykolwiek bezpieczne?
  • Jak dzieci znoszą brak towarzystwa?
  • Jakie niebezpieczeństwa i ryzyko wiążą się z pozostawianiem dzieci bez opieki?

  Zanim zostawisz dziecko samo

  Zanim zostawiasz dziecko same w domu, pamiętaj o następujących czynnościach:

  • zostaw mu numer telefonu, pod którym będziesz dostępny;
  • zostaw dodatkowo listę zaufanych osób, na wypadek, gdybyś okazał się nieosiągalny;
  • porozmawiaj z dzieckiem o tym jak zachować bezpieczeństwo, powiedz mu, aby nie otwierało drzwi nieznajomym;
  • upewnij się, że niebezpieczne rzeczy (takie jak noże, czy lekarstwa) są poza zasięgiem dziecka;
  • zostaw jasne instrukcje co należy robić w razie nagłego wypadku (na przykład gdyby wybuchł pożar);
  • powiedz kiedy będziesz z powrotem w domu i nie spóźnij się;
  • ustal pewne proste zasady dotyczące tego, co dziecku wolno, a czego nie wolno podczas Twojej nieobecności;
  • naucz dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

  Najważniejsze jest jednak samopoczucie Twojego dziecka. Upewnij się, że nie jest ono nieszczęśliwe w związku z tym, że musi pozostać w domu samo.

  Jeśli czuje się niepewnie, lepiej poszukaj dla niego opieki. Informacje na temat form opieki z znajdziesz w rodziale Opieka nad dzieckiem i edukacja.