Do góry

Rejestracja narodzin dziecka

Każde urodzone dziecko musi być zarejestrowane w odpowiednim okręgu rejestracyjnym. Zwykle można to zrobić w lokalnym urzędzie stanu cywilnego (register office), a niekiedy także jeszcze w szpitalu. Jeśli chodzi o szczegóły – poszczególne regiony Zjednoczonego Królestwa mają w tej kwestii odrębne przepisy.

 • Kiedy i gdzie zgłosić narodziny dziecka?
 • Kto może zgłosić narodziny dziecka?
 • Akt urodzenia
 • Imię i nazwisko dziecka
 • Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą
 • Kiedy i gdzie zgłosić narodziny dziecka?

  Jeśli mieszkasz w Anglii lub Walii, musisz zgłosić narodziny dziecka w ciągu 42 dni w lokalnym urzędzie stanu cywilnego.

  Jeśli nie masz możliwości zgłoszenia narodzin dziecka w tym samym okręgu rejestracyjnym, w którym się urodziło, możesz pójść do innej placówki urzędu (jednak w ramach tej samej krainy), a ta wyśle dokumenty do placówki właściwej ze względu na miejsce narodzin. W takim przypadku świadectwa urodzenia dziecka nie otrzymasz od ręki, ale dopiero po kilku dniach.

  Do większości urzędów cywilnych trzeba się umawiać na spotkanie. Godziny otwarcia poszczególnych placówek mogą się różnić w zależności od okręgu.

  W celu znalezienia lokalnego urzędu General Register Office, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie Directgov: maps.direct.gov.uk/LDG....

  Jeśli mieszkasz w Szkocji, musisz zgłosić narodziny dziecka w ciągu 21 dni w dowolnym okręgu rejestracyjnym w Szkocji.

  Adresy wszystkich urzędów wraz z danymi kontaktowymi możesz odszukać w pliku PDF dostępnym na stronie Szkockiego Głównego Urzędu Stanu Cywilnego (General Register Office for Scotland): www.gro-scotland.gov.uk/reg....

  Wymagane podczas zgłoszenia dokumenty to:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka (jeżeli są małżeństwem)
  • oraz zaświadczenie o urodzeniu dziecka wydane przez szpital.

  Jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej, musisz zgłosić narodziny dziecka w ciągu 42 dni w okręgu rejestracyjnym, w którym dziecko się urodziło lub w okręgu, w którym normalnie mieszka jego matka.

  Wejdź na stronę Generalnego Biura Rejestracji (General Register Office) http://www.nidirect.gov.uk..., aby odnaleźć placówkę.

  Zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza Form of Particulars for Registration of Births (2 strony PDF, 127 KB, en).

  Gdziekolwiek mieszkasz, możesz zapytać o możliwość rejestracji dziecka w szpitalu, w którym odbył się poród.

  Kto może zgłosić narodziny dziecka?

  Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, rejestracji dokonać może samodzielnie zarówno matka, jak i ojciec. Jeśli nie są małżeństwem, istnieje kilka opcji:

  • rodzice dziecka pójdą dokonać zgłoszenia razem;
  • jeśli jeden z rodziców nie może iść do urzędu, musi wypełnić specjalną deklarację (statutory declaration form), którą drugi rodzic przekaże urzędnikowi podczas rejestracji;
  • jeden rodzic może zarejestrować dziecko przedstawiając urzędnikowi porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej (Parental Responsibility Agreement) lub orzeczenie sądu w tej sprawie.

  W wyjątkowych okolicznościach rejestracji może dokonać inna upoważniona do tego osoba.

  Akt urodzenia

  Po zarejestrowaniu narodzin dziecka w urzędzie Register Office otrzymasz akt urodzenia dziecka (birth certificate). Dokument ten będzie Ci potrzebny m.in. przy ubieganiu się o różnego rodzaju zasiłki, a także przy wyrabianiu paszportu dla dziecka.

  Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w Anglii i Walii, podobnie jak w Szkocji, wydawany jest bez opłat. Za zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (który będzie Ci potrzebny przy wyrabianiu polskiego aktu urodzenia dziecka lub paszportu) będziesz musiał zapłacić.

  Za odpis aktu urodzenia w Irlandii Północnej trzeba zapłacić 15 funtów. Każda kopia – czy to odpisu skróconego, czy zupełnego – kosztuje 8 funtów.

  Irlandzki odpis można zamówić w internecie pod adresem: www.nidirect.gov.uk/index....

  Imię i nazwisko dziecka

  Imię (lub imiona) i nazwisko dziecka to informacje wymagane przy rejestracji narodzin.

  Zgodnie z zasadą nadawania nazwiska dziecku, jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem dziecko nosi nazwisko zgodnie z aktem małżeństwa (może być nazwisko po ojcu, po matce lub podwójne nazwisko). Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, dziecko nie może nosić podwójnego nazwiska stanowiącego połączenie nazwisk rodziców. Przyjmuje ono nazwisko matki lub ojca (pod warunkiem, że ojciec jest wpisany w akcie urodzenia).

  Pamiętaj, że w czasie rejestracji masz prawo upomnieć się o poprawne wpisanie polskiego imienia i nazwiska (wraz z polskimi znakami diakrytycznymi, takimi jak ą, ę, ł, ć, ż itd. Jeśli urząd nie dysponuje możliwością wydrukowania odpowiednich liter, możesz zażądać odręcznego wystawienia aktu urodzenia.

  Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą

  Dziecko urodzone w Polsce można zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania jednego z rodziców (lub w urzędzie stanu cywilnego miasta stołecznego Warszawy w przypadku braku ostatniego miejsca zamieszkania).

  Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:

  • wpisanie zagranicznego aktu urodzenia,
  • odtworzenie aktu urodzenia – w wypadku gdy uzyskanie zagranicznego odpisu aktu urodzenia jest niemożliwe,
  • zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zgłoszone za granicą.

  W rejestracji aktu urodzenia może pośredniczyć najbliższa rodzina, inna osoba upoważniona lub konsulat.

  Do wniosku o rejestrację zagranicznego aktu urodzenia należy dołączyć:

  • zagraniczny akt urodzenia wraz tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dowód ten należy dołączyć nie później niż w ciągu 3 dni od chwili złożenia wniosku) – chyba, że wniosek składany jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

  W wypadku wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu urodzenia wysokość opłaty skarbowej wynosi 50 złotych.

  Zobacz także: Rejestracja brytyjskich aktów stanu cywilnego w Polsce.