Do góry

Ślub

Z artykułu tego dowiesz się jakie są wymagania związane z zawieraniem związku małżeńskiego w Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdy oboje narzeczeni są polskiego obywatelstwa ślubu udziela polski konsulat. Gdy jedna z osób nie jest Polakiem formalności dopełnia General Registration Office (GRO) – odpowiednik polskiego urzędu stanu cywilnego.

 • Gdy narzeczeni są Polakami
 • Ślub z osobą innego obywatelstwa
 • Ograniczenia wiekowe
 • Ceremonia religijna
 • Jeśli nie w urzędzie, to...
 • Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą w Polsce
 • Więcej informacji
 • Gdy narzeczeni są Polakami

  Polskie prawo przewiduje możliwość zawierania małżeństw w konsulacie, gdy oboje narzeczeni posiadają obywatelstwo polskie.

  Wymagane dokumenty

  Osoby planujące zawarcie małżeństwa przed Konsulem są zobowiązane złożyć w Konsulacie następujące dokumenty:

  • ważny paszport lub dowód osobisty polski (do wglądu);
  • odpis skrócony aktu urodzenia (odpisy wielojęzyczne na druku europejskim są niewystarczające);
  • kserokopie paszportów świadków;
  • zapewnienie małżeńskie (pisemne zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wykluczające zawarcie małżeństwa);
  • dowód ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu/unieważnieniu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie);
  • zezwolenie za zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP;
  • kserokopie paszportów lub dowodów osobistych świadków;
  • listę imienną gosci, których łączna liczba nie może przekroczyć 6 osób - wymóg Konsulatu RP w Edynburgu.

  Małżeństwo może być zawarte najwcześniej po upływie miesiąca od dnia złożenia pisemnego zapewnienia małżeńskiego (tj. zapewnienia, że narzeczeni nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo). Protokół przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wraz z załącznikami przekazywany jest przez Konsula do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, gdzie sporządza się akt małżeństwa i skąd też można uzyskiwać później odpisy tego aktu.

  Opłaty konsularne

  Opłaty konsularne wynoszą łącznie 396 funtów i obejmują:

  • przygotowanie dokumentacji;
  • sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński;
  • zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym.

  W przypadku wnioskowania o tłumaczenie aktu małżeństwa na język angielski pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 24,- GBP.
  Łączny koszt wynosi wówczas 420,- GBP.

  Zobacz listę polskich konsulatów w Wielkiej Brytanii.

  Ślub z osobą innego obywatelstwa

  Poniżej znajdziesz omówienie sytuacji, gdy osoba, z którą masz zamiar zawrzeć małżeństwo jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEW). Informacje o związkach z obywatelami krajów spoza EEW znajdziesz na stronie: www.ukba.homeoffice.gov.uk/par....

  Jako obywatele Polski, kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, nie jesteśmy zobowiązani przedstawiać w UK specjalnych dokumentów z ministerstwa ani wypełniać formularza podania o certyfikat pozwolenia na małżeństwo (Certificate of Approval for Marriage, COA). Cały proces jest bardzo prosty i niezbyt kosztowny, a zaczyna się od oficjalnego zgłoszenia planu zawarcia ślubu.

  Proces rejestracji

  O planowanym zawarciu związku należy powiadomić miejscowy urząd stanu cywilnego (Register Office) najlepiej na 4 tygodnie (a przynajmniej na 15 dni) przed ceremonią.

  W Anglii i Walii obowiązuje zasada, zgodnie z którą minimalny wymagany okres przebywania w miejscu planowanego zawarcia ślubu to 7 dni. Dokumentem potwierdzającym taki pobyt może być nawet rachunek hotelowy.

  Miejscowy urząd stanu cywilnego (Register Office) znajdziesz na następujących stronach:

  Wymagane dokumenty

  Przy rejestracji obie osoby muszą przedstawić następujące dokumenty:

  • paszport lub dowód osobisty w celu potwierdzenia danych osobowych (imiona, wiek i narodowość);
  • odpis aktu urodzenia (wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula);
  • jeśli Twój partner/partnerka nie jest obywatelem państwa będącego członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, będzie musiał przejść przez dodatkową procedurę (czytaj więcej na stronie www.ukba.homeoffice.gov.uk/par...).

  W Szkocji i Irlandii Północnej istnieje możliwość rejestracji drogą pocztową. Rejestracja jest ważna w Anglii i Walii przez rok, zaś w Szkocji oraz w Irlandii Północnej przez 3 miesiące. Od momentu złożenia dokumentów rejestracyjnych do dnia ceremonii musi upłynąć przynajmniej:

  • 15 dni – na terenie Anglii lub Walii;
  • 14 dni – na terenie Szkocji i Irlandii Płn.

  Opłaty

  Za formalności oraz uroczystość przykładowe opłaty wynoszą (stan na dzień 18 maja 2016):

  dla Anglii i Walii:

  • zawiadomienie – £35,00 od osoby;
  • uroczystość w urzędzie stanu cywilnego – zależy od urzędu;
  • świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £4,00.

  dla Szkocji

  • zawiadomienie – £30 od osoby;
  • uroczystość w urzędzie stanu cywilnego – £55;
  • świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £10.

  dla Irlandii Północnej

  • zawiadomienie – £22 od osoby;
  • uroczystość w urzędzie stanu cywilnego zależy od wybranej pory dnia:
   • od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00 – £36
   • od poniedziałku do piątku od 05:00 do 20:00 – £162
   • w soboty od 09:00 do 17:00 – £162
   • w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i w każdym innym terminie – £216.00
  • świadectwo zawarcia związku małżeńskiego – £20.00;

  Ograniczenia wiekowe

  W Wielkiej Brytanii granica wieku dla osób zawierających związek małżeński wynosi:

  • 18 lat bez zgody rodziców;
  • 16 lub 17 lat za zgodą rodziców.

  W Szkocji można pobrać się bez zgody rodziców jeśli obydwoje z partnerów ma skończone 16 lat.

  Ceremonia religijna

  Jeżeli chcecie, aby Wasza ceremonia ślubna odbyła się w kościele, powinniście skontaktować się z osobą, która jest za dany obiekt odpowiedzialna i ustalić formalności. Pastorzy i księża wszystkich niekonformistycznych religii mogą zostać urzędowo upoważnieni do rejestrowania związków małżeńskich, muszą jednak w tym celu posiadać specjalne świadectwo lub licencję, które to wystawiane są przez miejscowego kierownika urzędu stanu cywilnego.

  Jeśli nie w urzędzie, to...

  W Wielkiej Brytanii stosunkowo popularne jest w ostatnich czasach zawieranie ślubu w miejscach niezwykłych, takich jak zamki, zabytkowe kaplice lub malownicze posiadłości, które na trwałe wpisują się później do pamięci zarówno młodej pary jak i gości. Wiele interesujących propozycji znajdziecie na stronach:

  Gdy planujecie zawrzeć ślub w innym miejscu niż brytyjski USC, musicie wziąć pod uwagę dodatkową opłatę za obecność urzędnika stanu cywilnego oraz, rzecz jasna, uwzględnić spore koszta wynajmu takiego miejsca. W celu uzyskania informacji o dokładnych kosztach, skontaktujcie się z lokalnym urzędem stanu cywilnego lub firmami, które oferują kompleksowe usługi w zakresie przygotowania ceremonii i wesela.

  Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą w Polsce

  Jeśli bierzesz ślub za granicą, musisz pamiętać aby zarejestrować małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (lub ostatnie miejsce zamieszkania) w Polsce. Jeśli nigdy nie miałeś w kraju miejsca zamieszkania lub jeżeli wniosek składa w Twoim imieniu konsul, dokument kieruje się do Warszawskiego USC.

  W wypadku zarejestrowania zagranicznego aktu małżeństwa opłata wynosi 50 zł.

  Aby dowiedzieć się w jaki sposób dokonać zgłoszenia małżeństwa zawartego za granicą, przeczytaj artykuł Rejestracja brytyjskich aktów stanu cywilnego w Polsce.

  Więcej informacji

  Generalne informacje na temat zawierania ślubu znajdziesz na stronie: www.ukba.homeoffice.gov.uk/par....

  Aby dowiedzieć się więcej na temat ślubów w danej krainie, odwiedź stronę odpowiedniego urzędu General Registration Office (znajdują się tam szczegółowe przewodniki na ten temat):