Do góry

Przedszkole

Dzieci pomiędzy 3 a 5 rokiem życia, mają prawo uzyskać bezpłatne miejsce w przedszkolu. Przedszkole to krótki etap na drodze edukacyjnej i wychowawczej, trwa zazwyczaj 2-3 semestry. Wszystko dlatego, że brytyjskie dzieci szkołę zaczynają w wieku 4-5 lat.

Państwo gwarantuje dzieciom w wieku 3-5 lat co najmniej 15 godzin tygodniowo bezpłatnej nauki przez 38 tygodni w roku. Godziny te mogą być wykorzystane w różnych formach opieki przedszkolnej. Dodatkowe godziny mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

 • Rodzaje opieki przedszkolnej
 • Kiedy dziecko może zacząć uczęszczać do przedszkola?
 • Godziny w przedszkolu
 • Czego przedszkole nauczy Twoją pociechę?
 • Jak zapisać dziecko do przedszkola?
 • Pomoc w opłacaniu przedszkola
 • Rodzaje opieki przedszkolnej

  Istnieje możliwość wyboru kilku rodzajów opieki przedszkolnej:

  • poranna lub popołudniowa opieka: dziecko przebywa w placówce kilka godzin, w tym czasie może pobawić się, poznać nowych kolegów i koleżanki. Ten typ opieki nosi nazwę pre-school lub play-groups, za jeden dzień zapłacisz około 6 funtów;
  • całodniowa opieka – (daily nurseries): działa na zasadzie prywatnej lub społecznej. Placówki czynne są w godzinach od 8 do 18. Za całodniowy pobyt dziecka zapłacisz 80-200 funtów tygodniowo;
  • zerówki (nursery classes, nursery schools): placówki te są często częścią szkół podstawowych, ich zadanie polega na przygotowaniu dzieci do edukacji szkolnej. Otwarte są krócej niż zwykłe przedszkola, tzn. w godzinach 9:00-15:30;
  • domowe przedszkole: prowadzi je osoba w ramach własnej działalności gospodarczej, może opiekować się sześciorgiem dzieci (jedno może być niemowlęciem, a trójka nie może mieć mniej niż 5 lat). Koszt pobytu dziecka w domowym przedszkolu wynosi od 3,5 do 7 funtów za godzinę.

  Kiedy dziecko może zacząć uczęszczać do przedszkola?

  Termin przyjęcia dziecka do przedszkola zależy od jego daty urodzenia. Dziecko, które ukończyło trzeci rok życia między:

  • 1 kwietnia a 31 sierpnia uzyskuje prawo do miejsca w placówce oświatowej od dnia 1 września następującego po trzecich urodzinach;
  • 1 sierpnia a 31 grudnia uzyskuje prawo do miejsca w placówce oświatowej od dnia 1 stycznia następującego po trzecich urodzinach;
  • 1 stycznia a 31 marca uzyskuje prawo do miejsca w placówce oświatowej od dnia 1 kwietnia następującego po trzecich urodzinach.

  Godziny w przedszkolu

  Władze edukacyjne muszą zapewnić każdemu dziecku 412,5 godziny nauki przedszkolnej rocznie. Ten limit zwykle wystarcza na pięć 2,5 godzinnych sesji tygodniowo, jednak lokalne władze mogą ten czas zorganizować inaczej.

  Lokalne władze zachęcają do przygotowywania elastycznej oferty, która spełni oczekiwania rodziców związane z godzinami ich pracy). Czasami bardziej dogodne są godziny otwarcia oferowane przez prywatne placówki. Roczny limit godzin może zostać zwiększony decyzją samorządu lokalnego.

  Czego przedszkole nauczy Twoją pociechę?

  Bez względu na rodzaj przedszkola możesz być pewny, że czas pobytu dziecka w placówce nie będzie zmarnowany. Każde przedszkole zobligowane jest do stosowania 6 elementów mających na celu zrównoważony rozwój dziecka. Są nimi:

  • rozwój fizyczny;
  • rozwój społeczny, emocjonalny i osobowy;
  • komunikacja, język, czytanie i pisanie;
  • wiedza i rozumienie świata;
  • matematyka;
  • rozwój zdolności twórczych i artystycznych.

  Jak zapisać dziecko do przedszkola?

  Niełatwo jest znaleźć odpowiednie przedszkole. Placówki o autorskich programach edukacyjnych (np. muzyczne, plastyczne, językowe) są oblegane, ale w niektórych miastach, np. w Londynie trudno znaleźć miejsce nawet w zwykłym przedszkolu.

  Poza tym decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmuje jej dyrektor (w razie odmowy przyjęcia można się odwoływać). Kieruje się on przesłankami typu: rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, bliskości do miejsca zamieszkania, specjalnych potrzeb wychowawczych i edukacyjnych dziecka.

  Musisz pamiętać, że przyjęcie dziecka nie nastąpi "od ręki". Już w październiku musisz złożyć podanie o przyjęcie dziecka na wiosnę przyszłego roku, a w styczniu, gdy planujesz dziecko wysłać do przedszkola od lata.

  Po znalezieniu najbliższego przedszkola (można to zrobić za pomocą internetu lub dzwoniąc do Childcare Line - 0800 960296) należy w nim złożyć wniosek o przyjęcie. Dokumenty wymagane przy rejestracji to:

  • akt urodzenia dziecka,
  • paszport dziecka i rodzica,
  • potwierdzenie adresu (np. rachunek za prąd/gaz, council tax wystawiony na rodzica).

  Nie należy zapominać także, że w chwili rejestracji dziecko powinno mieć wybranego lekarza pierwszego kontaktu.

  Pomoc w opłacaniu przedszkola

  Jeżeli jesteś pracującym rodzicem, samotnym rodzicem lub studentem możesz otrzymać dodatkową pomoc w sfinansowaniu wczesnej edukacji Twojego dziecka.

  • Pracujący rodzice
   Pracujący rodzice nie otrzymują specjalnej dodatkowej pomocy finansowej na opłacanie przedszkola, ale mogą ubiegać się o zasiłki takie jak Child Tax Credit czy Working Tax Credit.
  • Samotni rodzice
   Jeśli jesteś bezrobotnym samotnym rodzicem możesz otrzymać rządową pomoc w ramach programu New Deal for Lone Parents. Szczegółowe informacje na ten temat otrzymasz w lokalnym biurze Jobcentre Plus.
  • Studiujący rodzice
   Jeśli jesteś studentem uczącym możesz otrzymać pomoc poprzez Learner Support Funds lub Care to Learn Scheme. Pomoc finansowa w opiece nad dzieckiem może być dodatkiem do stypendium. Może się w tym zawierać stypendium socjalne, Child Tax Credit, Childcare Grant lub pomoc od Access to Learning Fund.

  Więcej informacji na temat pomocy w finansowaniu przedszkola znajdziesz na rządowej stronie www.direct.gov.uk/en/Par...