Do góry

Przydatne słownictwo

Poniżej znajdziesz zestawienie słówek najczęściej używanych w trakcie wizyty u lekarza.

 • Alfabetyczna lista terminów
 • Alfabetyczna lista terminów

  A

  angina – tonsilitis
  antybiotyk – antibiotic
  antykoncepcja – contraception
  antykoncepcyjny – contraceptive
  antykoncepcyjna tabletka – contraceptive pill
  apteka – pharmacy, chemist
  astma – asthma

  B

  bakteryjny – bacterial
  bandaż – bandage
  bezsenność – sleeplessness, insomnia
  bezsenny – sleepless
  białaczka – leukemia
  biegunka – diarrhea
  bolący – sore
  ból – ache, pain
  ból brzucha – stomach ache
  ból gardła – sore throat
  być chorym – be sick/ill
  boleć – to hurt
  bolesny – painful

  C

  choroba serca – heart disease/condition
  choroba zakaźna – infectious/contagious disease
  chory poważnie/krytycznie/śmiertelnie – seriously/critically/terminally ill
  cierpieć (na coś) – to suffer (from sth)
  ciśnienie krwi – blood pressure
  ciśnienie niskie – low pressure
  ciśnienie wysokie – high pressure
  cukrzyca – diabetes
  cukrzyk (diabetyk) – diabetic
  czuć się coraz gorzej – to feel worse and worse

  D

  dawka – dose
  dentysta – dentist
  dezynfekcja – disinfection
  dolegliwość – ailment, complaint
  dreszcz – shiver
  dusznica serca – angina

  E

  epilepsja – epilepsy

  F

  farmaceuta – pharmacist

  G

  ginekolog – gynaecologist
  gorączka – fever
  głuchota – deafness
  głuchy – deaf
  gruźlica – tuberculosis
  grypa – flu
  grzybica – mycosis
  guz (nowotwór/rak) – tumour

  I

  infekcja – infection
  instrukcja dawkowania – dosage instruction
  inwalida – disabled, crippled person

  K

  kaleki – disabled; invalid; crippled
  kapsułka – capsule
  kardiolog – cardiologist
  kaszel – cough
  katar – cold / runny nose
  katar sienny – hayfever
  kichać – sneeze
  kontuzja – contusion
  kręgosłup – spine
  krople do nosa – nasal decongestant
  krople do oczu – eye drops
  krople do uszu – ear drops
  krosta – spot
  krwawić – to bleed
  krwawienie – bleeding
  krwawienie z nosa – nose bleeding
  krwiak – haematoma
  krwotok z nosa – nose bleed
  kula (przyrząd osoby niepełnosprawnej) – crutch

  L

  laryngolog – ear, nose and throat specialist, ENT specialist
  laska (przyrząd pomagający poruszać się) – walking stick
  lekarstwo – medicine, drug
  lekarstwo na coś – cure for sth
  lekarz ogólny – general practitioner, GP
  leżeć w łóżku – to stay in bed

  M

  maść – ointment
  miażdżyca – sclerosis
  mieć uczulenie na ... – to be allergic to
  migdały – tonsils
  mdleć – to faint

  N

  nadwaga – overweight
  neurolog – neurologist
  niedosłyszący – hard of hearing
  niedosłyszeć – to be (irreg.) hard of hearing
  niedowaga – underweight
  niedowład – paresis
  niedyspozycja – indisposition
  niemy – dumb
  niepełnosprawny – disabled, invalid
  nieprzytomny – senseless; unconscious
  niesprawność – inefficiency
  niewidomy – blind
  niezdrowy – unhealthy; unwell
  nosiciel – carrier
  nowotwór (guz/rak) – cancer, tumour
  nowotworowy – tumourous
  nudności – nausea

  O

  odra – measles
  objaw (symptom) – symptom
  obrażenie (rana) – injury, wound
  obrzęk – swelling
  okulista – ophthalmologist
  oparzenie – burn
  oparzyć – to burn
  oparzyć się – to get burnt
  opatrunek – dressing
  opieka – care
  opiekować się (kimś) – to take care (of sb), to look after (sb)
  ortopeda – orthopaedist
  osłabiać – to weaken
  osłabienie – weakness
  ospa (wietrzna) – chickenpox
  ostry (atak/ból) – acute, keen, sharp

  P

  pacjent – patient
  padaczka – epilepsy
  paraliż – paralysis
  pieczenie – burning sensation
  pielęgniarka – nurse
  pielęgnować – to nurse
  pierwsza pomoc – first–aid
  pigułka – pili
  przeziębienie – cold
  pastylka – lozenge
  podać – to give
  podatny (na coś) – vulnerable (to sth), susceptible (to sth)
  podrażnić – to irritate
  podrażniony – irritated
  pogorszenie – worsening, deterioration
  porażenie – paralysis
  porażenie słoneczne – sunstroke
  posiniaczony – bruised
  posłać po lekarza – to send for a doctor
  powikłanie – complication
  prezerwatywa – condom
  proteza – artificial limb
  przeciwbólowy środek – painkiller
  przeczyścić – to clear up
  przeczyszczenie – purge
  przeziębić się – to catch a cold
  przyczyna – cause; reason
  przytomność – consciousness
  przytomny – conscious
  psychiczny – psychic
  psychika – psyche

  R

  rak (guz/nowotwói) – cancer, tumour
  rakotwórczy – cancerogenic
  rana – injury, wound
  ranić – to injure, to wound
  ranny – injured, wounded
  ratować – to rescue, to save
  ratunek – rescue
  recepta – prescription
  rejestracja – registration
  rejestrować się – to register
  rekonwalescencja – convalescence
  rekonwalescent – convalescent
  reumatyzm – rheumatism
  ropa – pus
  ropieć – to suppurate
  rozgorączkowany – feverish
  rozpalony (gorączką) – flushed
  rozprzestrzeniać (się) – to spread (irreg.)
  rozstrój – disorder
  różyczka – German measles
  rwący (ból) – shooting, throbbing

  S

  samopoczucie (stan fizyczny) – frame of body
  samopoczucie (stan psychiczny) – frame of mind
  sanatorium – sanatorium
  siniak – bruise
  skaleczenie – cut
  skaleczyć (się) – to cut (irreg.)
  skręcenie – twist
  skręcić – to twist
  skręcona kostka – sprained ankle
  skręcony – twisted
  skutek – outcome; result
  spuchnąć – to swell
  spuchnięty – swollen
  spuchnięta kostka – swollen ankle
  stracić przytomność – to become unconscious
  swędzenie – itching
  swędzieć – to itch
  symptom (objaw) – symptom
  syrop – syrup
  szczepionka (na coś)– vaccine (against sth)
  szkarlatyna – scarlet fever
  szkoda (uszczerbek) – harm
  szkodliwy – harmful
  szkodzić – to be harmful
  szpital – hospital, infirmary

  Ś

  ślepota – blindness
  ślepy – blind
  śmiertelny – fatal, terminal
  środek na coś – remedy for sth
  świnka – mumps

  T

  tabletka – tablet
  termometr – thermometer
  tępy (ból) – dull
  tętno – pulse

  U

  uczulenie – allergy
  uczulony (na coś) – allergic (to sth)
  udar – stroke
  ukąszenie – bite
  ulga – relief
  ulżyć – to relieve
  umrzeć – to die; to pass away
  upośledzenie – handicap, impairment
  upośledzony – handicapped, impaired
  urolog – urologist
  uskarżać się (na coś) – to complain (of sth)
  uszkodzenie – damage

  W

  wata – cotton wool
  wdychać – to inhale
  wezwać lekarza – to call a doctor
  wirus – virus
  wirusowy – viral
  witaminy – vitamins
  wózek inwalidzki – wheel chair
  wrzód – ulcer
  wrzodowy – ulcerous
  wstrząs mózgu – concussion of the brain
  wylew – haemorrhage
  wymiotować – to vomit
  wymioty – vomiting
  wysypka – rash

  Z

  zabieg – treatment, operation
  zachorować – to become ill
  zadraśnięcie – graze
  zakazić – to infect
  zakażony – infected
  załamać się – to break down
  załamanie – breakdown
  załamanie nerwowe – nervous breakdown
  zaordynować – to order
  zapadać (na zdrowiu) – to decline
  zapalenie – inflammation
  zapalenie gardła – laringitis
  zapalenie migdałków – tonsilitis
  zapalenie płuc – pneumonia
  zapalenie ucha – ear infection
  zapalenie wyrostka robaczkowego – appendicitis
  zapaść – collapse
  zaraza – plague
  zarazek – germ
  zarazić (kogoś czymś) – to infect (sb with sth)
  zaraźliwy – infectious, contagious
  zastrzyk – injection
  zarażony – infected
  zatrucie pokarmowe – food poisoning
  zawroty głowy – vertigo
  zawał – infarct
  zblednąć – to turn pale/white
  zemdleć – to faint
  złamać – to break
  złamanie – fracture
  złamana kość – broken bone
  zranienie (rana) – injury, wound
  zraniony – injured, wounded
  zwariować – to become mad
  zwichnąć – to sprain
  zwichnięcie – sprain
  zwichnięty – sprained, out of joint
  zwyrodnienie – degeneracy

  Ż

  żółtaczka – jaundice