Do góry

Regulamin Katalogu Firm

 1. Umieszczając wpis w Katalogu Firm Użytkownik potwierdza, iż akceptuje ten regulamin.
 2. Ogólne zasady dodawania:
  • Zamieszczaj wpisy w odpowiednich kategoriach.
  • Zanim Twój wpis pojawi się na stronie, może zostać umieszczony w kolejce do moderacji.
  • Jeśli reprezentujesz zarejestrowany podmiot gospodarczy, jako nazwę firmy wpisz nazwę pod którą firma jest zarejestrowana.
  • Jeśli jesteś osobą prywatną, jako nazwę firmy wpisz swoje imię i nazwisko.
  • Nie akceptujemy wpisów oferujących usługi w charakterze pań/panów do towarzystwa.
  • Nie akceptujemy wpisów, których przedmiotem są papierosy, tytoń lub cygara.
  • Nie akceptujemy wpisów, których przedmiotem są narkotyki, pornografia lub broń.
 3. Wpisy do Katalogu Firm są w większości płatne. Właściciel portalu ustala, według własnego uznania, ceny wpisów w poszczególnych kategoriach, miastach lub obszarach geograficznych, oraz decyduje które kategorie lub wpisy są darmowe.
 4. Płatny wpis Użytkownik opłaca z góry na określony czas. Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na jej natychmiastowe aktywowanie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z wpisu.
 6. W przypadku rezygnacji z wpisu do Katalogu Firm, Użytkownik nie pociąga za sobą roszczenia o zwrot opłaty.
 7. Użytkownik, podając dane osobowe we wpisie oświadcza, że:
  • są one zgodne z prawdą;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela serwisu w celu administracji kontem i obsługi płatności;
  • wyraża zgodę na kontaktowanie się właściciela serwisu z Użytkownikiem na podane dane teleadresowe w celach handlowych i marketingowych.
 8. Każdy Użytkownik posiadający wpis w Katalogu Firm jest odpowiedzialny za aktualizację treści w nim zawartych.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
 10. Za naruszenie regulaminu uważa się także propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.
 11. Zabrania się odsprzedaży wpisu, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania jego części lub całości.
 12. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia jakichkolwiek wpisów, które zostaną przez niego uznane za niestosowne, naruszające regulamin Katalogu Firm lub regulamin Emito.net.
 13. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres [email protected].
 14. Efero LLP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu; informacja o ewentualnych zmianach zostanie umieszczona na tej stronie.

Ostatnie uaktualnienie: 27 listopada 2023.