Do góry

Regulamin Ogłoszeń Sponsorowanych

 1. Umieszczając ogłoszenie sponsorowane Użytkownik potwierdza, iż akceptuje ten regulamin.
 2. Ogólne zasady dodawania:
  • Zanim Twoje ogłoszenie pojawi się na stronie, może zostać umieszczony w kolejce do moderacji.
  • Nie akceptujemy ogłoszeń, których przedmiotem są papierosy, tytoń lub cygara.
  • Nie akceptujemy ogłoszeń, których przedmiotem są narkotyki, pornografia lub broń.
 3. Ogłoszenia sponsorowane są płatne. Właściciel portalu ustala, według własnego uznania, ceny ogłoszeń w poszczególnych kategoriach.
 4. Ogłoszenie sponsorowane Użytkownik opłaca z góry na określony czas. Dokonując zakupu usługi, Użytkownik zgadza się na natychmiastowe aktywowanie.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z ogłoszenia sponsorowanego.
 6. Ogłoszenia wyświetlają się w rotacji z innymi ogłoszeniami sponsorowanymi w danej kategorii.
 7. W przypadku rezygnacji z ogłoszenia sponsorowanego, Użytkownik nie pociąga za sobą roszczenia o zwrot opłaty.
 8. Użytkownik, podając dane osobowe we wpisie oświadcza, że:
  • są one zgodne z prawdą;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez właściciela serwisu w celu administracji kontem i obsługi płatności;
  • wyraża zgodę na kontaktowanie się właściciela serwisu z Użytkownikiem na podane dane teleadresowe w celach handlowych i marketingowych.
 9. Każdy Użytkownik posiadający ogłoszenie sponsorowane jest odpowiedzialny za aktualizację treści w nim zawartych.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
 11. Za naruszenie regulaminu uważa się także propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień.
 12. Zabrania się odsprzedaży ogłoszenia sponsorowanego, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania jego części lub całości.
 13. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia jakichkolwiek ogłoszeń, które zostaną przez niego uznane za niestosowne, naruszające regulamin ogłoszeń sponsorowanych lub regulamin Emito.net.
 14. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego regulaminu prosimy kierować na adres [email protected].
 15. Efero LLP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu; informacja o ewentualnych zmianach zostanie umieszczona na tej stronie.

Ostatnie uaktualnienie: 27 listopada 2023.