Do góry

Regulamin Emito.net

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę Efero LLP z siedzibą w Edynburgu (Wielka Brytania), na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią portalu internetowego Emito.net, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w serwisach Emito.net w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.
 2. Rejestrując się na Emito.net użytkownik potwierdza akceptację tego regulaminu. Rejestrując się na Emito.net użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Emito.net informacji na podany adres email (np. automatycznych wiadomości od serwisu, wiadomości od administratora strony oraz newsletterów i wiadomości od reklamodawców serwisu z których otrzymywania użytkownik może zrezygnować postępując zgodnie z instrukcjami w takim emailu). Efero LLP nie przekazuje ani nie odsprzedaje adresów email użytkowników portalu osobom trzecim.
 3. Dostęp do serwisów Emito.net posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym Emito.net mogą używać na stronach Emito.net zarezerwowanych dla nich loginów. Efero LLP może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich serwisach Emito.net od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w portalu internetowym Emito.net.
 4. Uczestnik serwisów Emito.net publikuje swoje komentarze, opinie i zdjęcia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Efero LLP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Emito.net.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Emito.net treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub płatny seks.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Emito.net treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających dobre obyczaje i zasady opisane w Wytycznych dla społeczności oraz Regulaminie ogłoszeń.
 7. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Emito.net przekazów reklamowych w miejscach innych niż do tego przeznaczone (zobacz sekcję Reklama), włączając w to rejestrację kont użytkowników bezpośrednio reprezentujących podmioty gospodarcze.
 8. Efero LLP zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w serwisach Emito.net w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5 i 6 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na portalu Emito.net przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Efero LLP zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5 i 6 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez moderatora Emito.net wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
 9. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Efero LLP nie publikuje części bądź całego adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu Emito.net przy zamieszczaniu wpisu. Efero LLP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników serwisów Emito.net innym osobom lub instytucjom zgodnie z aktualną Polityką prywatności, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Efero LLP dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Emito.net oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 11. Efero LLP zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Emito.net z treści serwisu Emito.net bez podawania przyczyn takiego działania.
 12. Efero LLP zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie modyfikacje do tych warunków będą publikowane na tej stronie.

Ostatnie uaktualnienie: 27 listopada 2023.