Do góry

14.04 Londyn: wykłady o polskim szkolnictwie

"Szkolnictwo polskie poza granicami RP od roku 1918" to tytuł konferencji rozpoczynającej nowy projekt badawczy Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Sympozjum inauguracyjne 14 kwietnia. Patronem medialnym konferencji jest Emito.net.

Konferencja będzie nosić tytuł "Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii w latach 1939-2011". W ramach projektu zaplanowano w sumie trzy Konferencje Kwietniowe, wpisane w serię konferencji naukowych PUNO, dedykowanych pamięci ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego.

Dwie następne konferencje dotyczyć będą kwestii edukacji Polaków w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej oraz w obu Amerykach i planowane są na rok 2013 i 2014.

- Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby i instytucje interesujące się historią i teraźniejszością polskiej edukacji poza granicami kraju oraz debatą nad przyszłością szkolnictwa polonijnego.Prosimy także o zgłaszanie tematów na dwie następne konferencje, które odbędą się w drugą sobotę kwietnia 2013 r. i 2014 r. - apeluje Prof. dr hab. Halina Taborska, rektor PUNO a jednocześnie kierownik całego projektu.

Tegoroczny zjazd organizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Złoży się na nią 12 referatów i panel dyskusyjny naukowców z, m.in., Polskiej Akademii Nauk, School of Slavonic & East European Studies czy Polskiej Macierzy Szkolnej.

Głównym celem konferencji jest analiza i ocena dorobku edukacyjnego i naukowego szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii w perspektywie historycznej i współczesnej.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się:

  • problemy i zasady funkcjonowania szkół sobotnich od momentu ich powstania do chwili obecnej
  • kształcenie językowe i kulturowe dzieci i młodzieży
  • wybrane aspekty polskiego szkolnictwa wyższego
  • rola rządu brytyjskiego w kształceniu Polaków od roku 1940
  • debata nad szkolnictwem polskim w prasie emigracyjnej

Program Konferencji Kwietniowej

9.30–10.00 - Rejestracja

10.00–10.10 - Otwarcie konferencji (Powitanie, Rektor PUNO, prof. dr hab. Halina Taborska)

10.10–10.30 - Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński: "Zaskakujące losy oświaty polskiej w świecie:

10.30–10.50 - Prof. dr hab. Adam Koseski, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku: "Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej – podstawowe problemy metodologiczne"

10.50–11.10 - Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński: "Polskie szkolnictwo na obczyźnie: stan wiedzy i niewiedzy"

11.10–11.30 - Prof. Roman Laskowski, Polska Akademia Nauk: "Bilingwizm drugiej generacji migrantów i problem kształtowania się ich poczucia narodowego"

11.30–11.50 - Przerwa na kawę

11.50–12.10 - Dr Agnieszka Rabiej, Uniwersytet Jagielloński: "Praca z uczniami o zróżnicowanych umiejętnościach w polszczyźnie: analiza potrzeb i propozycje rozwiązań metodycznych"

12.10–12.30 - Dr Agata Błaszczyk, School of Slavonic & East European Studies: "Edukacja Polaków w Wielkiej Brytanii w latach 1947-1954 w świetle dokumentów brytyjskich"

12.30–12.50 - Prof. dr Ryszard Chmielowiec, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Stowarzyszenie Techników Polskich w WB: "Kształcenie inżynierów polskich w Wielkiej Brytanii w przeszłości i obecnie"

12.50–13.10 - Mgr Aleksandra Podhorodecka, Polska Macierz Szkolna: "Współczesna działalność szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii i Irlandii"

13.10–13.30 - Irena Grocholewska, Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą (Temat zostanie podany)

13.30–14.30 - Przerwa na lunch

14.30–14.50 - Prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: "Rola prasy emigracyjnej w dyskusji nad szkolnictwem polskim w przeszłości i obecnie"

14.50–15.10 - Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagiellońsk (Temat zostanie podany)

15.10–15.40 - Dr Joanna Pyłat, Polski Uniwersytet na Obczyźnie: "Teraźniejszość PUNO i przyszłość oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii"

15.40–16.00 - Przerwa na kawę

16.00–17.30 - Dyskusja panelowa

17.30 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Kiedy?
Sobota, 14 kwietnia
W godz. 10-18

Gdzie?
Sala Malinowa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK)
238-246 King Street
London
W6 0RF

Komentarze