Do góry

Brytyjskie obywatelstwo dla osoby dorosłej

Obywatel lub obywatelka polska po legalnym przepracowaniu w Wielkiej Brytanii 6 lat i posiadaniu dokumentu potwierdzającego stałą rezydenturę (DCPR), może aplikować o naturalizację, czyli obywatelstwo brytyjskie. W poradniku przedstawiamy kolejność postępowania.

 • Ważne: zmiany wprowadzone w listopadzie 2015
 • Kto może aplikować o brytyjskie obywatelstwo
 • Składanie aplikacji
 • Test "Life in The UK"
 • Informacje dodatkowe
 • Ważne: zmiany wprowadzone w listopadzie 2015

  Począwszy od listopada 2015 r. osoby, które chcą składać aplikację o naturalizację powinny posiadać dokument potwierdzający stałą rezydenturę (DCPR). Bez tego aplikowanie o naturalizację nie jest możliwe.

  Kto może aplikować o brytyjskie obywatelstwo

  Możesz aplikować o nadanie brytyjskiego obywatelstwa przez naturalizację, jeśli spełniasz następujące wymogi:

  ● Masz co najmniej 18 lat
  ● Nie popełniłeś w ostatnim czasie żadnego przestępstwa
  ● Nie popełniłeś nigdy poważnego przestępstwa, nie próbowałeś oszukać Home Office, ani nie byłeś zamieszany w żadne wykroczenie imigracyjne w ciągu ostatnich 10 lat
  ● Zamierzasz kontynuować życie w Wielkiej Brytanii
  ● Spełniasz wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego i życia w Zjednoczonym Królestwie
  ● Spełniasz wymogi dotyczące rezydentury

  Dodatkowo:

  ● Mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 6 lat przed datą aplikowania
  ● Spędziłeś nie więcej niż 450 dni poza Zjednoczonym Królestwem w ciągu ostatnich 5 lat
  ● Spędziłeś nie więcej niż 90 dni poza UK w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  ● Uzyskałeś zezwolenie na nieograniczony pobyt w UK (tzn. nie została wyznaczona konkretna data, kiedy musisz opuścić kraj) lub też jesteś obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego należy Polska), a Twoim stałym miejscem zamieszkania jest UK
  ● Nie złamałeś żadnego z praw imigracyjnych podczas swego pobytu w UK

  Składanie aplikacji

  Dokumenty, które powinieneś dołączyć do aplikacji:

  ● Karta potwierdzająca stałą rezydenturę DCPR wystawiona przez UKVI
  ● Wypełniony formularz AN
  ● P60 za ostatnie 6 lat lub inna forma potwierdzająca nieprzerwane zatrudnienie (lub studia) przez okres 6 lat
  ● Paszport
  ● Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
  ● Potwierdzenie zdania testu LITUK

  Musisz liczyć się z tym, że Home Office może skontaktować się z wnioskodawcą i poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów. Na odesłanie dodatkowych dokumentów jest limit czasu – 3 tygodnie

  Wysyłanie aplikacji:

  Wypełniony formularz AN wraz z dokumentami możesz wysłać samemu pocztą - zalecane skorzystanie ze Special Delivery oraz dołączenie zwrotnej opłaconej koperty Special Delivery zaadresowanej do siebie. Dostępna jest również odpłatna usługa Nationality Checking Service (NCS), gdzie urzędnik sprawdzi poprawność wypełnienia aplikacji oraz skopiuje wszystkie dokumenty i odda Ci oryginały: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingse...

  Należy pamiętać, że urzędnik w biurze NCS nie sprawdza, czy aplikując spełniasz wymogi do tego, by otrzymać obywatelstwo.

  Najczęstsze powody odrzucenia aplikacji:

  ● Osoba aplikowała o naturalizację po 5 latach, zamiast odczekać jeszcze rok
  ● W aplikacji AN osoba aplikująca zataiła wyroki sądowe lub inne ważne informacje
  ● Aplikacja została złożona w dniu, kiedy 5 lub 6 lat wstecz osoba aplikująca nie była obecna fizycznie w Wielkiej Brytanii
  ● Osoba aplikująca nigdy się nie zarejestrowała w Worker Registration Scheme lub zmieniła pracę w ciągu pierwszych 12 miesięcy i nie powiadomiła Home Office. Czas legalnej pracy 6 lat liczy się od momentu zarejestrowania w WRS, nie od momentu rozpoczęcia pracy

  Wszystkie podane informacje odnoszą się do nieskomplikowanych przypadków obywatela lub obywatelki Polski, zatrudnionych nieprzerwanie przez 6 lat, którzy nie wyjeżdżali z Wielkiej Brytanii na dłużej niż podane limity, zarejestrowali się w WRS i nie mieli żadnych wyroków sądowych.

  Sam fakt posiadania wyroku sądowego nie przekreśla możliwości otrzymania obywatelstwa brytyjskiego. W takim przypadku powinieneś jednak zasięgnąć porady prawnika. Szczegółowe informacje dotyczące powyższej kwestii można znaleźć pod adresem: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil...

  Test "Life in The UK"

  Przygotowania

  Możesz wypożyczyć z biblioteki miejskiej lub kupić książkę wymaganą do przygotowania się do testu Life in the UK. Książka, o którą oparty jest test to: “Life in the United Kingdom: A Guide for New Residents, 3rd edition”. Pytania na teście są tak specyficzne, że bez zapoznania się z podręcznikiem możesz mieć bardzo poważne kłopoty ze zdaniem testu.
  Do ćwiczeń możesz użyć również książki “Life in the United Kingdom: Official Practice Questions and Answers”. Zawiera one pytania testowe ułożone na podstawie materiału z podręcznika, ale nie faktyczne pytania, które będą na teście.

  Rezerwacja terminu testu:

  Termin testu Life In UK musisz ustalić z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Rezerwacji możesz dokonać poprzez internet: https://www.lituktestbooking.co.uk/eass/whatYouNeed.action

  Powinieneś pamiętać, że rezerwując egzamin musisz podać dane z dokumentu tożsamości – dowodu osobistego albo paszportu, a potem ten sam dokument dołączyć do aplikacji o naturalizację.

  Idąc na test należy zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. Ich listę można znaleźć na stronie https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test

  Koszt testu na dzień 9 czerwca 2016 r. wynosi £50.

  Informacje dodatkowe

  Znajomość języka angielskiego

  Aby ubiegać się o obywatelstwo, powinieneś posiadać certyfikat językowy na poziomie CEFR B1/ESOL entry 3, lub dyplom studiów wykładanych po angielsku lub takich, na których prace badawcze były prowadzone po angielsku.
  Aktualną informację na temat tego, jakie testy językowe są akceptowane, znajdziecie pod poniższym adresem. Tam też znajduje się lista ośrodków egzaminacyjnych w UK: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil...

  Dla osób, które nie czują się najpewniej w pisanym i czytanym angielskim, dobrym rozwiązaniem może okazać się egzamin Graded Examination in Spoken English certyfikowany przez Trinity College. Na egzaminie nie trzeba pisać. Testowany jest jedynie poziom porozumienia się w mowie. Wymagana jest znajomość na poziomie grade 5. Całość trwa 10 minut.

  Więcej na temat znajomości języka przeczytać możecie pod adresem: https://www.gov.uk/english-language/overview

  Worker Registration Scheme

  Osoby z krajów A8 (do tej grupy należy Polska), które zostały zatrudnione na etat po 1 maja 2004 r. zobowiązane były w ciągu 30 dni od rozpoczęcia pracy do zarejestrowania się w Worker Registration Scheme. Powinieneś był przepracować nieprzerwanie 12 miesięcy u tego samego pracodawcy. Bez karty WRS nie możesz aplikować o obywatelstwo. Jeśli zmieniłeś pracę przed upływem 12 miesięcy, a nie powiadomiłeś Home Office o zmianie pracodawcy, Twoja rejestracja jest nieważna.

  UWAGA: Od maja 2016 r. osoby, które nie mają WRS, będą mogły aplikować o stałą rezydenturę w UK (document certifying permanent residence). Od listopada 2015 r. DCPR jest niezbędne w procesie aplikacji o naturalizację. Tutaj szczegółowe informacje: http://giolegal.co.uk/Docs/Immigration_Forms/Forms/englishwrs.pdf, http://www.emito.net/poradniki/praca/rozpoczecie_pracy/program_rejestrac...

  Weryfikacja tożsamości (Biometric Enrolment)

  Biometric enrolment dotyczy aplikacji AN wysłanych po 6 kwietnia 2015 r. Teraz aplikując o naturalizację zobowiązujesz się do rejestracji swoich danych biometrycznych. Po wysłaniu/złożeniu aplikacji AN, otrzymasz list z Home Office, w którym zostanie podany urząd pocztowy, do którego powinieneś się zgłosić. Na miejscu zostanie zrobione zdjęcie oraz zostaną pobrane odciski palców w celu weryfikacji tożsamości. Koszt pokrywasz Ty jako wnioskodawca i wynosi on £19.20. Płatne gotówką lub kartą debetową.

  Złożenie przysięgi (Oath of Allegiance and Pledge of Loyalty)

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji każdy, kto chce otrzymać brytyjskie obywatelstwo, musi w ściśle określonym czasie wziąć udział w ceremonii jego przyznawania oraz złożyć przysięgę (Oath of Allegiance and pledge) na wierność państwu brytyjskiemu. Udział w ceremonii kosztuje £80, a składającemu przysięgę mogą towarzyszyć dwie osoby. O tym, gdzie jej złożenie się odbędzie, decyduje miejsce zamieszkania kandydata. Informację sprawdzić można na stronie https://www.gov.uk/organise-citizenship-ceremony-council

  Dokumenty do pobrania

  ● Formularz aplikacyjny AN: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/nationali...
  ● Broszura AN: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil...
  ● Instrukcja wypełniania i przewodnik po formularzu aplikacyjnym AN: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/nationali...
  ● Informacje o kosztach aplikowania:
  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fil...
  ● Dodatkowe informacje o procesie przyznawania obywatelstwa: https://www.gov.uk/becoming-a-british-citizen

  Dyskusja na forum Emito.net

  W związku z częstymi zmianami, które zachodzą w temacie wymagań stawianych wobec osób ubiegających się o brytyjskie obywatelstwo, nie możemy zagwarantować aktualności wszystkich podpunktów. W przypadku zamiaru ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo i dodatkowych pytań, odpowiedzi prosimy szukać w wątku poświęconemu tematowi na forum dyskusyjnym
  http://www.emito.net/spolecznosc/fora_tematyczne/dyskusja_ogolna/obywate...

  Powyższe informacje nie mogą zastąpić porady prawnej. Aplikujący jest osobiście odpowiedzialny za składaną aplikację, a poradnik ma na celu jedynie przybliżenie tematu i kroków, które należy podjąć.

  Powyższe informacje nie dotyczą rejestracji dzieci jako obywateli brytyjskich, ani aplikacji o naturalizację jako żona/mąż obywatela brytyjskiego.