Do góry

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Aby znaleźć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie za granicą, czasem konieczne jest udokumentowanie zdobytego w Polsce wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. W Wielkiej Brytanii istnieje kilka placówek zajmujących się uznaniem kwalifikacji dla poszczególnych zawodów.

 • Zawody regulowane i nieregulowane
 • Proces uznawalności kwalifikacji
 • Nostryfikacja dyplomu
 • Zawody regulowane i nieregulowane

  W przypadku zawodów nieregulowanych (m.in. wielu stanowisk biurowych, gastronomii czy hotelarstwa), kwalifikacje zawodowe kandydata ocenia pracodawca i to on decyduje o tym, czy jego wykształcenie jest wystarczające, by pracować na danym stanowisku. Istnieje jednak szereg tzw. zawodów regulowanych, do których należą lekarze, pielęgniarki, prawnicy, nauczyciele i wiele innych profesji.

  Jeśli Twój zawód zalicza się do regulowanych, wówczas wniosek o uznanie kwalifikacji jest rozpatrywany indywidualnie przez właściwe dla tego zawodu władze.

  Lista zawodów regulowanych w Wielkiej Brytanii wraz z właściwymi dla nich instytucjami rozpatrującymi wnioski w sprawie uznawalności kwalifikacji zawodowych dostępna jest na stronie www.europeopen.org.uk/ind....

  Oto niektóre z tych instytucji:

  Proces uznawalności kwalifikacji

  Każda z tych instytucji może mieć swoje wewnętrzne przepisy odnośnie wymaganych dokumentów i przebiegu całej procedury. Na ich stronach internetowych znajdziesz numer telefonu, adres, adres e-mail, a także wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do wszczęcia całej procedury.

  Standardowo dokumenty które będziesz musiał skompletować to:

  • wypełniony wniosek o rejestrację (pobierz ze strony instytucji właściwej dla swojej profesji);
  • dowód tożsamości i narodowości (na przykład paszport albo świadectwo urodzenia);
  • kopie dyplomów ukończenia studiów i innych szkoleń;
  • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych;
  • orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

  Nie wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumaczenia przysięgłego. Niektóre instytucje wymagają przysięgłego tłumaczenia kluczowych dokumentów, w przypadku pozostałych może wystarczyć tłumaczenie zwykłe – sprawdź szczegóły na stronie instytucji.

  Za rozpatrzenie wniosku i indywidualną ocenę kwalifikacji pobierane są opłaty, które również mogą się różnić w zależności od biura wydającego decyzję.

  Po złożeniu aplikacji wraz z wymaganymi załącznikami, w ciągu miesiąca powinieneś otrzymać potwierdzenie i ewentualnie informację o dokumentach, które musisz jeszcze uzupełnić. Instytucja rozpatrująca wniosek ma od tego momentu 4 miesiące na wydanie decyzji.

  Może sie okazać, że Twoje kwalifikacje pokrywają się w wystarczającym stopniu z wymaganiami dotyczącymi wykonywania danego zawodu w Wielkiej Brytanii. Jeśli się jednak okaże, że występują istotne różnice, mogą Ci zasugerować uzupełnienie istniejących braków poprzez odbycie stażu lub przejście odpowiedniego testu.

  Jeśli decyzja będzie jednoznacznie negatywna, musi jej towarzyszyć uzasadnienie oraz informacja o możliwości odwołania sie od niej.

  Nostryfikacja dyplomu

  Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów jest niezbędna w przypadku przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia studiów. Może być jednak konieczna, obok uznawalności kwalifikacji zawodowych, także w razie podjęcia pracy w niektórych zawodach.

  Porównywanie zagranicznych dyplomów z brytyjskimi koordynuje The National Academic Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC) (www.naric.org.uk/ind...), który jest brytyjskim odpowiednikiem polskiego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

  UK NARIC udziela bezpłatnych informacji i porad dotyczących tego, jak kwalifikacje i wykształcenie uzyskane za granicą przekładają się na ich brytyjskie odpowiedniki.

  Indywidualnie rozpatrywane wnioski obciążone są opłatą. Wykaz dokumentów potrzebnych do wszczęcia procedury oraz kosztów znajdziesz na stronie www.naric.org.uk. Zapytania możesz kierować również telefonicznie: 0870 990 40 88.