Do góry

Wypadek przy pracy

Pracodawcy muszą stosować się do przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku nieznajomości lub zaniedbania tych zasad, w miejscu pracy często dochodzi do różnego rodzaju wypadków.

 • Co zrobić w razie wypadku?
 • Jak zgłosić wypadek?
 • Co zrobić w razie wypadku?

  1. Zgłoś wypadek pracodawcy

   Wypadek w miejscu pracy należy zgłosić pracodawcy, który ma obowiązek odnotować każdy, nawet niegroźny incydent w księdze wypadków (Accident Report Book).

   Jeżeli wypadek spowodował poważne obrażenia, pracodawca musi zgłosić zdarzenie do HSE Incident Contact Centre lub, jeśli pracujesz w Irlandii Północnej, do Health and Safety Executive for Northern Ireland (HSENI).

   Zgłoszeniu do ICC, zgodnie z "Rozporządzeniem w sprawie zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń niebezpiecznych" (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995, RIDDOR), podlegają:

   • wypadki śmiertelne;
   • wypadki ciężkie (na przykład złamanie ręki lub żebra);
   • wypadki powodujące niezdolność do pracy przez ponad 3 dni;
   • niektóre zdarzenia niebezpieczne (takie jak np. zawalenie rusztowania);
   • niektóre choroby.

   Szczegółowe informacje o tym, które zdarzenia podlegają zgłoszeniu, dostępne są na stronie www.hse.gov.uk/rid....

  2. Zgłoś się do lekarza

   Jak najszybciej zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu lub do szpitala, gdzie zostanie Ci udzielona pomoc, a obrażenia zostaną udokumentowane.

  3. Upewnij się, że wypadek został zgłoszony i odnotowany

   Upewnij się, że zdarzenie zostało zarejestrowane w księdze wypadków. Możesz poprosić o wgląd do raportu i sprawdzić, czy jest on zgodny z faktycznymi okolicznościami, poproś o kopię. Pracodawca nie może Ci też odmówić udostępnienia książki wypadków. Jeśli z jakichś powodów wypadek nie został odnotowany w księdze wypadków, napisz do pracodawcy list, w którym szczegółowo opiszesz wszystkie detale i okoliczności zdarzenia oraz doznane obrażenia. Pamiętaj o zatrzymaniu kopii tego listu.

  4. Zbieraj całą dokumentację potwierdzającą poniesione w wypadku szkody

   Posłuży ona jako podstawa do określenia stopnia odniesionych obrażeń i kwoty ewentualnego odszkodowania. Oprócz kopii raportów, przydatne będą ekspertyzy i orzeczenia lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, zastosowanego leczenia oraz rokowań. Jeśli masz możliwość, sfotografuj miejsce zdarzenia, sprzęt który spowodował obrażenia i same obrażenia. Poproś świadków zdarzenia o ich dane osobowe (nazwisko, adres, numer telefonu).

  5. Zwróć się do wykwalifikowanego prawnika

   Jeśli chciałbyś uzyskać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby spowodowanej wykonywaną pracą, warto skorzystać ze specjalistycznej pomocy. Prawnik może rozpatrzyć sprawę na zasadzie "no win – no fee". Więcej na temat odszkodowań piszemy w dalszej części artykułu.

  Jak zgłosić wypadek?

  Wypadek w miejscu pracy można zgłosić na kilka sposobów:

  • Telefonicznie
  • Najszybszą i najprostszą metodą zgłaszania wypadków w miejscu pracy jest zatelefonowanie do Incident Contact Centre: 0845 300 99 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 17:00) lub Health and Safety Executive for Northern Ireland (HSENI): 0299 024 23 49 w Irlandii Północnej. Operator przyjmujący zgłoszenie zada kilka pytań na temat incydentu. Na tej podstawie sporządzi raport i wyśle jego kopię Tobie oraz Twojemu pracodawcy.

  • Online
  • W zależności od charakteru incydentu, wypełnij właściwy formularz dostępny na stronie HSE: Report an incident online. Po potwierdzeniu, tak sporządzony raport zostanie automatycznie wysłany do Incident Contact Centre.

  • Mailowo
  • Pobierz właściwy formularz ze strony HSE: Incident reporting, wypełnij go i wyślij mailem na adres [email protected].

  • Listownie
  • Wypełnij odpowiedni formularz dostępny na stronie HSE: Incident reporting i wyślij go pocztą na adres Incident Contact Centre, Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3 GG.

  HSE Incident Contact Centre nie świadczy usług poza godzinami pracy, za wyjątkiem wypadków śmiertelnych lub takich, które z ważnych powodów muszą być zgłoszone natychmiast (o tym jakie to wypadki, czytaj na stronie HSE w zakładce Contact HSE out of hours. Wówczas należy dzwonić pod numer 0151 922 92 35.