Do góry

Rezygnacja z pracy

Zawsze masz możliwość zwolnienia się z pracy poprzez rezygnację. Rezygnacja jest pisemnym lub ustnym, jasnym oświadczeniem dla pracodawcy, że zamierzasz opuścić pracę. Poniższy poradnik wyjaśnia w jaki sposób składa się rezygnację, wskazuje o czym powinieneś pomyśleć zanim podejmiesz ostateczną decyzję i przybliża Twoje prawa i obowiązki względem pracodawcy.

 • Jak zrezygnować z pracy?
 • Okres wypowiedzenia
 • Ważne informacje
 • Płatność za niewykorzystany urlop
 • Twój formularz P45
 • Zanim zrezygnujesz
 • Dalsze informacje i porady
 • Jak zrezygnować z pracy?

  Powinieneś jasno oświadczyć swojemu pracodawcy, że masz zamiar zwolnić się z pracy. Możesz oznajmić pracodawcy ustnie, że masz zamiar się zwolnić, chyba, że Twój kontrakt mówi inaczej. Jednak zawsze lepiej jest wręczyć rezygnację na piśmie wraz z zaznaczoną długością okresu wypowiedzenia oraz podanym ostatnim dniem pracy. Możesz, ale nie musisz wyjaśniać przyczyn swojej rezygnacji. Uwaga – groźby zwolnienia z pracy lub informacja o poszukiwaniu innej nie jest tym samym co formalna rezygnacja.

  Okres wypowiedzenia

  Długość okresu wypowiedzenia obowiązująca pracodawcę oraz pracownika ustalana jest zwykle w umowie o pracę. Okres wypowiedzenia może być dłuższy, ale nie może być krótszy niż ustawowe minimum i uzależniony jest od tego jak długo pracowałeś nieprzerwanie dla danego pracodawcy. Zobacz szczegóły w artykule Okres wypowiedzenia.

  Ważne informacje

  • Twoja rezygnacja nie może zostać cofnięta.
  • Otrzymasz swoje wynagrodzenie w normalnym dniu wypłaty, nie masz prawa do wcześniejszej wypłaty należności.
  • Jeżeli długość Twojego okresu wypowiedzenia jest zgodna z kontraktem, pracodawca musi zaakceptować Twoją rezygnację.

  Płatność za niewykorzystany urlop

  Kiedy zwalniasz się z pracy, powinieneś otrzymać zapłatę za wszelki niewykorzystany urlop, chociaż Twoja umowa o pracę może stanowić, iż urlop niewykorzystany przepada. Jeżeli wykorzystałeś więcej urlopu niż zarobiłeś, pracodawca nie może w normalnych okolicznościach potrącić pieniędzy z Twojej ostatniej wypłaty, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione.

  Twój formularz P45

  Jeżeli przestajesz świadczyć pracę dla danego pracodawcy, zazwyczaj otrzymasz formularz P45. Jest to zapis Twoich wypłat oraz podatku, który został od nich dotychczas pobrany w tym roku podatkowym. Będziesz musiał okazać formularz P45 nowemu pracodawcy.

  Zanim zrezygnujesz

  Zanim wręczysz pracodawcy rezygnację, zastanów się dokładnie czy jest to najlepsza decyzja. Jeżeli decydujesz się odejść z powodu problemów w pracy lub braku porozumienia z szefem, zastanów się, czy te problemy nie mogłyby zostać rozwiązane na drodze procedury składania zażaleń, jaką dysponuje Twoja firma. Zastanów się, jak dasz sobie radę bez poborów oraz jakie masz szanse na znalezienie innego zatrudnienia.

  Dalsze informacje i porady

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, spróbuj rozwiązać problem bezpośrednio ze swoim pracodawcą. Możesz też poradzić się związków zawodowych lub doradców pracujących w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

  Darmowych i poufnych informacji oraz porad w zakresie praw pracy udziela również The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS). Infolinia ACAS: 0845 747 47 47 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.

  Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Poradę oraz informacje uzyskasz telefonicznie (0289 032 14 42), faksem lub osobiście w siedzibie.