Do góry

Wymuszone zwolnienie

Wymuszone zwolnienie (constructive dismissal) to zakończenie trwania umowy o pracę przez pracownika wbrew jego woli – w wyniku działań ze strony pracodawcy, często określanych jako rażące złamanie postanowień umowy przez pracodawcę (fundamental or repudiatory breach of contract). Dowiedz się co możesz zrobić w takiej sytuacji.

 • Kiedy mówimy o wymuszonym zwolnieniu?
 • Przykłady wymuszonego zwolnienia
 • Co robić?
 • Kiedy mówimy o wymuszonym zwolnieniu?

  O wymuszonym zwolnieniu można mówić wtedy, gdy:

  • Twój pracodawca dopuścił się rażącego złamania postanowień umowy,
  • czujesz się w związku z tym zmuszony do odejścia z pracy
  • i nie zrobiłeś niczego, co mogłoby sugerować, że akceptujesz złamanie danego postanowienia lub zmianę warunków umowy.

  Przykłady wymuszonego zwolnienia

  Aby zwolnienie kwalifikowało się jako wymuszone, powód dla którego chcesz odejść z pracy musi być poważny, np.:

  • pracodawca przestał Ci wypłacać wynagrodzenie,
  • pracodawca chce bez Twojej zgody wprowadzić zmiany w warunkach zatrudnienia,
  • koledzy w pracy znęcają się nad Tobą lub używają wobec Ciebie przemocy,
  • jesteś zmuszony pracować w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu.

  Co robić?

  Odejście z pracy powinno być ostatecznością. Najpierw porozmawiaj ze swoim przełożonym i spróbuj rozwiązać problem tą drogą. Jeśli to z przełożonym związany jest problem, możesz porozmawiać z jego przełożonym, z pracownikiem działu HR lub przedstawicielem pracowników (np. reprezentantem związku zawodowego).

  Możesz skorzystać z pomocy doświadczonych doradców. Bezpłatnych i poufnych porad możesz szukać u pracowników The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS) (infolinia 08457 47 47 47) oraz w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau), które możesz odszukać za pomocą strony www.citizensadvice.org.uk/cab....

  Instytucją właściwą do rozwiązywania sporów związanych m.in. z rozwiązaniem stosunku pracy jest sąd pracy (Employment Tribunal lub Industrial Tribuna w Irlandii Północnej).

  Pamiętaj, że przypadku pozwu o wymuszone zwolnienie, ciężar dowodu ciąży na pracowniku – to on musi udowodnić, że zwolnił się, gdyż pracodawca złamał podstawowe warunki umowy o pracę, co nie jest łatwe.