Do góry

Dodatkowy urlop ojcowski

Obok 1-2 tygodniowego urlopu ojcowskiego, świeżo upieczeni ojcowie, których partnerki wracają do pracy, mogą mieć prawo do 26 tygodni dodatkowego urlopu ojcowskiego (Additional Paternity Leave) oraz zasiłku ojcowskiego na ten czas. Dotyczy to osób, których dziecko narodziło się 3 kwietnia 2011 r. lub po tym terminie.

 • Komu przysługuje dodatkowy urlop ojcowski?
 • Czas trwania dodatkowego urlopu ojcowskiego
 • Dodatkowy ustawowy zasiłek ojcowski
 • Powrót do pracy
 • Podstawowy urlop ojcowski
 • Elastyczny czas pracy
 • Dalsze informacje i porady
 • Komu przysługuje dodatkowy urlop ojcowski?

  Dodatkowy urlop ojcowski przysługuje pracownikom kontraktowym – employee (zobacz: Pracownik (worker) a pracownik kontraktowy (employee)). Możesz się o niego starać, jeśli dodatkowo spełniasz poniższe warunki:

  • jesteś ojcem biologicznym dziecka narodzonego 3 kwietnia 2011 r. lub po tej dacie, ojcem adopcyjnym dziecka adoptowanego w Wielkiej Brytanii 3 kwietnia 2011 r. lub po tej dacie bądź też partnerem osoby (włączając związki homoseksualne) adoptującej dziecko z zagranicy – pod warunkiem, że przekroczy ono brytyjską granicę 3 kwietnia 2011 r. lub po tej dacie;
  • jesteś zatrudniony u tego samego pracodawcy nieprzerwanie przez okres co najmniej 26 tygodni w chwili rozpoczęcia 15 tygodnia poprzedzającego planowany poród dziecka, termin jego adopcji bądź przyjazd do Wielkiej Brytanii (w przypadku adopcji z zagranicy);
  • chcesz wykorzystać urlop, by sprawować opiekę nad dzieckiem;
  • matka dziecka, lub też matka adopcyjna wróciła do pracy i zrezygnowała z ustawowego urlopu macierzyńskiego (Statutory Maternity Leave) bądź z pobierania przynajmniej jednego z następujących zasiłków, do których była uprawniona: ustawowego zasiłku macierzyńskiego (Statutory Maternity Pay), zapomogi macierzyńskiej Maternity Allowance lub ustawowego urlopu/zasiłku adopcyjnego (Statutory Adoption Leave/Pay).

  Czas trwania dodatkowego urlopu ojcowskiego

  Dodatkowy urlop ojcowski można wziąć na maksymalnie 26 tygodni. Jeśli Twoja partnerka wróciła do pracy, urlop może być wykorzystany pomiędzy 20 tygodniem a pierwszym rokiem po narodzinach lub adopcji dziecka.

  Dodatkowy ustawowy zasiłek ojcowski

  W czasie dodatkowego urlopu ojcowskiego możesz być uprawniony do otrzymywania dodatkowego ustawowego zasiku ojcowskiego (Additional Statutory Paternity Pay). Możesz go otrzymać pod warunkiem, że:

  • nie pracujesz w tym czasie, by sprawować opiekę nad dzieckiem;
  • Twoja partnerka wróciła do pracy i przestała otrzymywać przysługujący ustawowy zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay), zapomogę macierzyńską Maternity Allowance lub Adoption Pay;
  • uzyskujesz średnie zarobki w wysokości co najmniej 107 funtów tygodniowo (stawka obowiązująca w roku podatkowym 2012-13) przed opodatkowaniem.

  Wysokość dodatkowego ustawowego zasiłku ojcowskiego od kwietnia 2012 wynosi 135.45 funtów tygodniowo lub 90% Twoich średnich tygodniowych zarobków (jeśli te 90% wynosi mniej niż 135.45 funtów tygodniowo).

  Powrót do pracy

  Kiedy wracasz do pracy po dodatkowym urlopie ojcowskim, masz prawo do tego samego stanowiska i wynagrodzenia.

  Biorąc urlop, powinieneś zawiadomić pracodawcę kiedy zamierzasz powrócić do pracy. W przypadku zmiany daty powrotu, należy powiadomić o tym pracodawcę z przynajmniej sześciotygodniowym wyprzedzeniem.

  Podstawowy urlop ojcowski

  Przyszli ojcowie oraz osoby współodpowiedzialne za wychowanie mającego przyjść na świat dziecka mają prawo do 1-2 tygodniowego urlopu ojcowskiego (Ordinary Paternity Leave) oraz zasiłku ojcowskiego na ten czas .

  Elastyczny czas pracy

  Jako rodzic dziecka poniżej 6. roku życia (lub niepełnosprawnego dziecka poniżej 18. lat) możesz wystąpić z wnioskiem o elastyczny czas pracy, który umożliwi pogodzenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi. Pracodawca nie ma obowiązku wyrazić zgody, lecz musi rozpatrzyć Twoją pisemną prośbę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Elastyczny czas pracy.

  Dalsze informacje i porady

  Jeśli wydaje Ci się, że Twój szef łamie powyższe zasady, spróbuj najpierw z nim o tym porozmawiać. Jeżeli to nie skutkuje, możesz odwołać się do związków zawodowych, Sądu Pracy (Employment Tribunal lub Industrial Tribuna w Irlandii Północnej).

  Darmowych i poufnych informacji i porad w zakresie praw pracy udziela również The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS). Infolinia ACAS: 0845 747 47 47 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00.

  Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Poradę oraz informacje uzyskasz telefonicznie (0289 032 14 42), faksem lub osobiście w siedzibie.

  Informacji możesz zasięgnąć także w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau), które możesz odszukać za pomocą strony www.citizensadvice.org.uk/cab....