Do góry

Rejestracja zgonu

Każdy zgon mający miejsce w Zjednoczonym Królestwie musi zostać zarejestrowany w lokalnym General Register Office (GRO) w ciągu kilku dni po jego nastąpieniu. Sprawdź jakich formalności musisz dopilnować w związku ze śmiercią bliskiej osoby.

 • Potwierdzenie zgonu
 • Kiedy i gdzie zarejestrować zgon?
 • Kto może zgłosić zgon?
 • Dokumenty i informacje potrzebne przy rejestracji
 • Dokumenty, które otrzymasz
 • Pomoc finansowa
 • Więcej informacji
 • Potwierdzenie zgonu

  Jeżeli ktoś umiera w domu, lekarz musi potwierdzić zgon. Jeżeli to śmierć nieoczekiwana, lekarz będzie musiał rozmawiać z policją i być może z koronerem. Może zajść potrzeba sekcji zwłok. Jeśli zgon ma miejsce w szpitalu, potwierdzenie zgonu i wydanie karty zgonu należy do obowiązków lekarza szpitalnego.

  Sponorem sekcji jest firma pogrzebowa Nowakowski, która zajmuje się międzynarodowymi usługami pogrzebowymi oraz transportem zwłok z zagranicy do Polski. Dowiedz się więcej na www.facebook.com/ZakladPogrzebowyLondyn.

  Kiedy i gdzie zarejestrować zgon?

  Po potwierdzeniu śmierci i otrzymaniu karty zgonu, musisz zarejestrować zgon w General Register Office (odpowiednik polskiego urzędu stanu cywilnego). Najlepiej udać się do urzędu właściwego dla rejonu, w którym dana osoba zmarła. W przeciwnym razie uzyskanie aktu zgonu może się przedłużyć, utrudniając organizację pogrzebu. Adres odpowiedniej placówki możesz uzyskać w szpitalu, od lekarza lub ze strony internetowej GRO właściwego dla danej krainy (patrz poniżej).

  W Anglii i Walii zgon trzeba zarejestrować w ciągu 5 dni od jego nastąpienia (chyba że sprawa została przekazana do koronera).

  Skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie Directgov, aby odnaleźć odpowiednią placówkę urzędu w Anglii i Walii: maps.direct.gov.uk/LDG....

  Wszystkie zgony, które nastąpiły w Szkocji, muszą zostać zarejestrowane w ciągu 8 dni. Rejestracja zgonów odbywa się w dowolnej placówce General Register Office, pod warunkiem, że znajduje się ona w Szkocji. Adresy wszystkich urzędów wraz z danymi kontaktowymi możesz odszukać za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie Szkockiego Głównego Urzędu Stanu Cywilnego (General Register Office for Scotland).

  Jeżeli chcesz zgłosić zgon w Irlandii Północnej, w ciągu 5 dni udaj się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zgonu lub stałe miejsce zamieszkania zmarłego. Aby odnaleźć adres urzędu, wejdź na stronę Urzędu Statystyczno-Badawczego Irlandii Północnej (Northern Ireland Statistics & Research Agency).

  Możliwe, że konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie w sprawie rejestracji – dowiedz się szczegółów we właściwym urzędzie odwiedzając jego stronę internetową, bądź telefonując tam.

  Kto może zgłosić zgon?

  Rejestracji dokonuje zazwyczaj krewny zmarłego. Jeśli krewny jest niedostępny, rejestracji zgonu może dokonać m.in. osoba obecna przy śmierci, przedstawiciel szpitala lub organizator pogrzebu, a także osoba, która znalazła ciało (w przypadku śmierci poza domem i szpitalem).

  Dokumenty i informacje potrzebne przy rejestracji

  Poza kartą zgonu (wydaje ją lekarz, który potwierdza zgon), zgłaszając czyjąś śmierć w urzędzie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty należące do zmarłego:

  • akt urodzenia, jeśli jest dostępny;
  • akt/y ślubu (jeśli dotyczy);
  • kartę medyczną NHS, jeśli jest dostępna;
  • inne dokumenty w rodzaju książeczki emerytalnej, polisy na życie.

  Jeżeli nie posiadasz któregoś z tych dokumentów, nie martw się. Bez tego rejestracja również będzie możliwa.

  Informacje jakich trzeba udzielić urzędnikowi podczas rejestracji to:

  • imię i nazwisko zmarłego;
  • ewentualne poprzednie nazwiska, np. nazwisko panieńskie;
  • data i miejsce urodzenia zmarłego;
  • ostatni adres zamieszkania;
  • zawód;
  • stan cywilny (nazwisko, data urodzenia i narodowość ewentualnego współmałżonka);
  • informacja o uzyskiwanej emeryturze lub innych zasiłkach.

  Urzędnik może ponadto zapytać o imię, nazwisko i zawód ojca zmarłego oraz imię, nazwisko i nazwisko rodowe jego matki, a także nazwisko i adres lekarza rodzinnego zmarłego.

  Dokumenty, które otrzymasz

  Po dopełnieniu niezbędnych formalności, urząd wyda Ci:

  • certyfikat dla pochówku lub kremacji (Certificate for Burial or Cremation) – tzw. "zielony formularz" ("green form"), pozwalający na pochowanie lub skremowanie ciała;
  • potwierdzenie rejestracji zgonu (Certificate of Registration of Death), potrzebny m.in. przedsiębiorcom pogrzebowym do organizacji uroczystości, a także do spraw związanych z emeryturą czy ubezpieczeniem społecznym.

  Dokumenty te wydawane są bez opłat.

  Dodatkowe certyfikaty, które są odpisami aktu zgonu wydawane są za opłatą. O szczegóły kosztów należy pytać w poszczególnych placówkach urzędu.

  Pomoc finansowa

  Pogrzeby bywają bardzo kosztowne. Dobrze jest sprawdzić, czy zmarła osoba przygotowała jakieś środki na pogrzeb wolą testamentu lub miała polisy ubezpieczeniowe, których można użyć na rzecz kosztów pogrzebu.

  Jeśli obawiasz się trudności z pokryciem kosztów pogrzebu i otrzymujesz pewne zasiłki, np. dodatek do dochodów (Income Support), może Ci przysługiwać pomoc z budżetu socjalnego Departamentu Opieki Społecznej (Department of Social Security, DSS) – Social Fund. DSS posiada pracowników przeszkolonych w zajmowaniu się osobami dotkniętymi stratą bliskiej osoby. Udzielą Ci oni porad odnośnie w/w lub innych zasiłków, do jakich możesz być uprawniony.

  Informacje o zasiłkach przysługujących po stracie bliskiej osoby znajdziesz także na stronie Directgov w zakładce Benefits, property and Money.

  Więcej informacji

  Szczegółowe informacje na temat rejestracji z gonów oraz inne wskazówki związane ze śmiercią bliskiej osoby znajdziesz na stronie Directgov w zakładce Death and bereavement oraz na stronach urzędów stanu cywilnego:

  Szkocki rząd opracował poradnik "What to do after a death in Scotland", pełen praktycznych wskazówek na temat spraw, z którymi trzeba się uporać po śmierci bliskiej osoby w Szkocji.

  Sponorem sekcji jest firma pogrzebowa Nowakowski, która zajmuje się międzynarodowymi usługami pogrzebowymi oraz transportem zwłok z zagranicy do Polski. Dowiedz się więcej na www.facebook.com/ZakladPogrzebowyLondyn.