Do góry

Woda i kanalizacja

System naliczania opłat za wodę w gospodarstwach domowych (domestic water charges) różni się w zależności od regionu Wielkiej Brytanii.

 • Co obejmuje rachunek?
 • Szkocja
 • Anglia i Walia
 • Irlandia Północna
 • Dalsze informacje
 • Co obejmuje rachunek?

  Bez względu na to, w której części Wielkiej Brytanii mieszkasz, w skład każdego rachunku wchodzą:

  • water charges – opłaty za zużycie wody zdatnej do spożycia (fresh water);
  • sewerage charges – opłaty za wodę, która wraca do systemu jako ściek. Stanowi ona 95% wody zużywanej w gospodarstwie domowym i funkcjonuje pod nazwą ''sewerage'', ''foul water'' albo ''grey water''.
  • Szkocja

   Spółka odpowiedzialną za dostawę wody w Szkocji jest Scottish Water.

   Opłata za zużycie wody jest pobierana od płatnika automatycznie wraz z podatkiem miejskim – Council Tax. Na każdym rachunku za Council Tax znajdziesz wyróżnioną kwotę, jaką płacisz za wodę.

   Wysokość opłaty zależy od:

   • rejonu miasta (wiąże się to z grupą Council Tax – tzw. band, pod którą podlega dany adres);
   • zniżek, do których osoba opłacająca jest uprawniona (zniżki te ustala się na takich samych zasadach jak zniżki za Council Tax – jeśli otrzymujesz pełną kwotę Council Tax Benefit, jesteś uprawniony do 25% zniżki na rachunki za wodę i kanalizację).

   Anglia i Walia

   W Anglii i Walii dostawą wody do gospodarstw domowych zajmuje się 25 różnych dostawców (ich listę znajdziesz na stronie www.uswitch.com/wat... w panelu po lewej stronie). Nie ma między nimi bezpośredniej konkurencji i nie ma możliwości zmienienia swojego dostawcy.

   Istnieje kilka sposobów obliczania należności za wodę w Anglii i Walii. Może być ona:

   • uzależniona od wartości mieszkania/domu podlegającej opodatkowaniu (należność liczona jest jako ilość pensów przypadających na jeden funt wartości nieruchomości);
   • stała opłata (pobierana jednakowo od wszystkich bez względu na ilość zużytej wody);
   • uzależniona od szacunkowej wartości mieszkania/domu i jego wielkości oraz ilości lokatorów;
   • uzależniona od zużycia (measured charge) – ilość zużytej wody odczytywana jest z licznika i mnożona przez cenę wyznaczaną przez Director General of the Office of Water Services (OFWAT).

   Jako osoba zajmująca daną nieruchomość możesz mieć możliwość wybrania jednej z powyższych opcji.

   Rachunki wysyłane są zwykle raz lub dwa razy do roku. Jeśli należność określana jest na podstawie zużycia (ostatnia z wyżej wymienionych opcji), wtedy rachunek obejmował będzie poprzedni okres rozrachunkowy (jeśli rachunek przyjdzie np. w lipcu, obejmował będzie należność za zużycie wody w miesiącach styczeń – czerwiec). Przy pozostałych trzech opcjach opłata będzie obejmowała rozpoczynający się okres płatniczy (jeśli rachunek przyjdzie np. w styczniu, zapłacisz za zbliżający się okres luty – lipiec).

   Uwaga! Jeśli należność za wodę i kanalizację płacisz osobie, u której wynajmujesz mieszkanie, warto byś wiedział, że istnieją pewne prawne limity na wysokość tych opłat. Więcej dowiedzieć możesz się na stronie Office of Water Services (OFWAT).

   Irlandia Północna

   W Irlandii Płn. dostawą wody zajmuje się należąca do Rządu Northern Ireland Water.

   Szczegółowe informacje na temat opłat uzyskasz z broszury Scheme of Charges 2011/12 (75 stron PDF, 480 KB, en).

   Dalsze informacje

   Więcej informacji o usługach wodno-kanalizacyjnych uzyskasz na stronie www.uswitch.com/wat... oraz na stronie Advice Guide publikowanej przez Citizens Advice Bureau: