Do góry

Dziecięcy Fundusz Powierniczy (Child Trust Fund)

Child Trust Fund (CTF) to konto oszczędnościowe i inwestycyjne dla dzieci urodzonych pomiędzy 31 sierpnia 2002 a 2 stycznia 2011 r., na które pobierany jest zasiłek Child Benefit (Dzieci urodzone 3 stycznia 2011 lub po tej dacie, nie kwalifikują się). Konto to nie jest dostępne aż do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia, dzięki czemu będzie ono miało zapewnione środki finansowe wchodząc w dorosłe życie.

 • Jak to działa
 • Jakie warunki trzeba spełnić
 • Ile pieniędzy dostanie dziecko
 • Jeśli Twoje dziecko się nie kwalifikuje
 • Jak otworzyć konto CTF
 • Dostarczyciele kont CTF
 • Rodzaje kont CTF
 • Inne rachunki oszczędnościowe dla dzieci
 • Dalsze informacje i porady
 • Jak to działa

  Za pomocą otrzymanego vouchera CTF (przysłanego automatycznie w momencie przyznania na dziecko zasiłku Child Benefit) otwierasz specjalne konto, do którego Twoje dziecko będzie miało dostęp po 18 urodzinach.

  Poza dofinansowaniami od rządu na to konto, rodzina i przyjaciele mogą przelewać na ten rachunek do 1,200 funtów rocznie. Pieniądze zgromadzone na rachunku należą tylko i wyłącznie do dziecka i tylko ono w momencie ukończenia 18 roku życia może je podjąć. Do tego momentu ani Ty, ani Twoje dziecko nie będzie musiało płacić z tego tytułu podatku dochodowego.

  CTF nie ma wpływu na wysokość innych pobieranych benefitów. Kiedy dziecko skończy 18 lat, rachunek zacznie podlegać opodatkowaniu na normalnych zasadach.

  Jakie warunki trzeba spełnić

  Twojemu dziecku przysługuje prawo posiadania CTF jeśli:

  • urodziło się po 1 września 2002 roku, ale przed 3 stycznia 2011 r.,
  • mieszka w Wielkiej Brytanii,
  • pobierasz na nie zasiłek Child Benefit.

  Ile pieniędzy dostanie dziecko

  W momencie przyznania zasiłku Child Benefit, rząd wyśle Ci voucher CTF w wysokości 250 funtów lub 50 funtów do zdeponowania na koncie.

  250 funtów wypłacane jest, gdy spełnione są następujące warunki:

  • pierwsza wpłata Child Benefit (lub European Union family benefit) 2 sierpnia 2010 r. lub wcześniej,
  • dziecko urodziło się po 31 sierpnia 2002 r., ale przed 3 stycznia 2011 r.

  50 funtów wypłacane jest, gdy spełnione są następujące warunki:

  • pierwsza wpłata Child Benefit (lub European Union family benefit) została wykonana pomiędzy 3 sierpnia 2010 r. a 3 stycznia 2011 r.
  • dziecko urodziło się po 31 sierpnia 2002 r., ale przed 3 stycznia 2011 r.

  Dzieci z rodzin pobierających Child Tax Credit (CTC), gdzie dochód nie przekracza 16 190 funtów w roku podatkowym 2010-2011 mogą być uprawnione do otrzymania podwojonej kwoty CTF (czyli w sumie 500 lub 100 funtów).

  Przyznane dodatkowo 250 funtów lub 50 funtów jest wpłacane bezpośrednio na konto Child Trust Fund.

  Rząd ponownie zasila o tę samą kwotę konta dzieci po ukończeniu przez nie 7. roku życia (pod warunkiem, że w dniu urodzin wciąż przyznawany jest na nie zasiłek Child Benefit). To dotyczy jednak tylko tych osób, które 7 urodziny obchodziły przed 1 sierpnia 2010 r. Dodatkowe wypłaty na konta siedmiolatków zostały wycofane dla dzieci urodzonych po 31 lipca 2010 r.

  Dodatkowe wpłaty na konto CTF, przysługujące z tytułu niepełnosprawności dziecka (100 funtów rocznie, 200 funtów w przypadku dziecka z głębokim upośledzeniem), zostają wstrzymane począwszy od 6 kwietnia 2011 r.

  Jeśli Twoje dziecko się nie kwalifikuje

  W 2011 r. wprowadzony został nowy typ wolnego od podatku konta oszczędnościowego dla dzieci - tzw. Junior Individual Savings Account (Junior ISA). To prosta metoda oszczędzania na rzecz dzieci, które nie zakwalifikowały się do posiadania funduszu Child Trust Fund. Zgodnie z zapowiedziami - rząd nie zasila tych kont, tak jak to jest w przypadku CTF. O szczegółach czytaj na stronach www.taxfreejuniorisa.co.uk oraz www.jisa.org.

  Jak otworzyć konto CTF

  Osobom pobierającym Child Benefit, które pierwszą wpłatę otrzymały przed 4 stycznia 2011 r., voucher CTF wysyłany jest automatycznie przez HM Revenue & Customs (HMRC). Ten voucher można wykorzystać do otworzenia konta w imieniu dziecka. Jeśli nie otrzymasz vouchera w ciągu miesiąca lub jeśli go zgubisz, zadzwoń na infolinię CTF: 0845 302 1470 lub wejdź na stronę www.gov.uk/child-trust-funds/overview.

  Zanim wykorzystasz voucher, musisz wybrać dostarczyciela oraz rodzaj konta (patrz poniżej). Następnie dostaniesz od dostarczyciela formularz, który trzeba wypełnić i wraz z voucherem dostarczyć do oddziału dostarczyciela. W przypadku niektórych instytucji możliwe jest także otwarcie konta przez telefon lub internet.

  Jeśli po otwarciu rachunku CTF będziesz chciał zmienić dostarczyciela lub zmienić typ konta, istnieje taka możliwość.

  W przypadku kiedy rodzice mają możliwość otwarcia konta Child Trust Fund dla swojego dziecka i nie zrobią tego przed upływem 12 miesięcy od daty wyznaczonej na voucherze, zrobi to dla niego rząd.

  Dostarczyciele kont CTF

  Jest szereg instytucji finansowych, upoważnionych przez HM Revenue & Customs do prowadzenia kont Child Trust Fund.

  Pełna lista tzw. dostarczycieli wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie www.gov.uk/child-trust-funds/overview. Niektórzy z nich umożliwiają otwarcie rachunków CTF poprzez inne organizacje, zwane dystrybutorami. Listę dystrybutorów znajdziesz na stronie www.gov.uk/child-trust-funds/overview.

  Nie wszyscy dostarczyciele oferują wszystkie 3 dostępne rodzaje kont CTF. Mogą się też różnić wysokością opłat związanych z prowadzeniem rachunku bądź wymaganiami dotyczącymi wpłat na konto. Porównaj oferty różnych dostarczycieli, zanim zdecydujesz się na jednego.

  Nie musisz mieć istniejącego konta u wybranego dostarczyciela. Jeśli nie byłeś jego klientem, może on wymagać dowodu tożsamości w celu otwarcia konta CTF.

  Rodzaje kont CTF

  Możesz wybrać spośród 3 dostępnych typów kont Child Trust Fund:

  • Shares account – to rachunek inwestujący pieniądze dziecka w kupowanie akcji firm, dzięki czemu staje się ono ich współwłaścicielem. Wartość konta jest zatem powiązana z wartością firm – może iść zarówno w górę, jak i w dół. Oznacza to, że dziecko w wieku 18 lat może otrzymać znacznie więcej, niż zainwestowałeś, ale może też otrzymać mniej.

   Jest to konto bardziej ryzykowne niż oszczędnościowe, ale analiza z ostatnich 40 lat pokazuje, że na tym koncie przez 18-letni okres czasu zyskiwało się więcej niż na koncie oszczędnościowym.

   Opłata za prowadzenie rachunku typu shares account zwykle zależy od jego wartości. O odsetek należy pytać wybranego dostarczyciela.

  • Stakeholder account – to rachunek inwestujący pieniądze dziecka w firmy. Wartość funduszu Twojego dziecka jest uzależniona od tego, jak powodzi się danym firmom, jednak rząd ustalił pewne zasady w celu zredukowania ryzyka związanego z prowadzeniem tego typu rachunków.

   Pieniądze są inwestowane nie w jedną, ale w różnego rodzaju firmy. Kiedy dziecko osiąga 13 lat, środki zostają przeinwestowane w firmy niskiego ryzyka. Minimalne wpłaty na konto wynoszą 10 funtów. Całkowita opłata pobierana za prowadzenie tego konta nie może przekraczać 1,5% za rok, czyli nie więcej niż 1,50 funta za każde 100 funtów na koncie.

   Ten właśnie rodzaj konta otworzy dla Twojego dziecka urząd HM Revenue & Customs, jeśli nie wykorzystasz na czas vouchera CTF.

  • Savings account – jeśli nie chcesz inwestować w akcje, możesz wybrać dla swojego dziecka konto oszczędnościowe. To najbezpieczniejsza opcja przechowywania pieniędzy – dziecko w wieku 18 lat otrzyma z powrotem to wszystko co zostało zainwestowane, plus pewne odsetki.

   Nie ma tak dużo do stracenia, ale nie ma też możliwości zyskania tak wiele, jak w przypadku kont inwestujących w akcje. Konto oszczędnościowe przeważnie tylko nadrabia inflację, utrzymując realną wartość pieniędzy na tym samym poziomie.

   Nie ma z góry ustalonych stałych opłat za prowadzenie tego konta – koszty są potrącane przed ustaleniem stopy procentowej.

  Więcej szczegółów na temat rodzajów kont Child Trust Fund znajdziesz na stronie www.gov.uk/child-trust-funds/overview.

  Inne rachunki oszczędnościowe dla dzieci

  Jeśli Twoje dziecko nie może posiadać konta Child Trust Fund, zapoznaj się z innymi możliwościami oszczędzania dla niego. Brytyjski rynek oferuje szeroki wybór rachunków przeznaczonych specjalnie dla dzieci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Directgov - Children's savings schemes and accounts.

  Dalsze informacje i porady

  Wszystkie informacje na temat Child Trust Fund są dostępne na stronie rządowej www.gov.uk/child-trust-funds/overview.

  W razie dodatkowych pytań, skorzystaj z infolinii CTF: 0845 302 1470, czynnej codziennie oprócz świąt w godzinach 8:00-20:00. Dla osób mających problemy ze słuchem lub mową uruchomiono telefon tekstowy: 0845 366 7870. Z zagranicy należy dzwonić na numer 00 44 1355 359002.

  Możesz też kontaktować się biurem Child Trust Fund za pomocą formularza online dostępnego na stronie www.gov.uk/child-trust-funds/overview lub drogą pocztową, kierując zapytania na adres:

  Child Trust Fund Office
  Waterview Park, Mandarin Way
  Washington, NE38 8QG