Do góry

Przydatne słownictwo

Poniżej prezentujemy słownictwo, które może być przydatne podczas ciąży i porodu.

 • Alfabetyczna lista angielskich terminów związanych z ciążą
 • Alfabetyczna lista angielskich terminów związanych z ciążą

  A

  • Abortion - aborcja. Terminem tym określa się przerwanie ciąży do 24 tygodnia. Czasami poronienie jest określane jako "spontaniczna aborcja" ("spontaneous abortion").
  • Abdomen - brzuch, podbrzusze.
  • AFP - alphafetaprotein - substancja obecna we krwi ciężarnej kobiety. Jeśli wyniki badan krwi wykażą znaczące odstąpienie od normy zostaniesz skierowana na dodatkowe badania.
  • ALB - albumin – białko. Mocz jest badany pod kątem zawartości białka, co pomaga stwierdzić epilepsję.
  • Amniotic Fluid - wody płodowe.
  • Anaesthetic - znieczulenie, rozumiane jako narkoza (to używane podczas cesarskiego cięcia). Mówiąc o gas&air, epiduralu, czy morfinie używa się zwrotu pain reliefs.
  • Antenatal - terminem tym określa się czas przed porodem.
  • APH - antepartum haemorrhage - krwawienie przedporodowe.
  • B

   • BR - breech presentation – dziecko ułożone główka do góry, poród pośladkowy.

   C

   • CEPH - cephalic - ułożenie dziecka główką w dół. Poród główkowy.

   D

   • Diaphragm - przepona (ma aktywny udział w trakcie parcia, przepychania dziecka do wyjścia).
   • Dilation of cervix - rozszerzenie szyjki macicy, gdzie "magicznym" słowem jest cervix - często mówiono do mnie po prostu: "Let me check your cervix".

   E

   • Ectopic Pregnancy - ciąża pozamaciczna.
   • EDD - expected date of delivery - oczekiwany termin porodu.
   • ENG - engaged - oznacza, że najszersza część głowy dziecka przeszła przez krawędź miednicy.
   • Episiotomy - nacięcie krocza przy porodzie.

   F

   • Fetus - płód.
   • FH - fetal heart - na karcie ciąży może się pojawić określenie "FH Herda" lub "FHH". Oznacza to, że położna usłyszała bicie serca dziecka.
   • FM - fetal movement - jak wyżej, ale dotyczy ruchów dziecka.
   • Fundus - the top of the uterus - szczyt macicy. Wysokość macicy określana jest poprzez zmierzenie odległości od szczytu macicy do kości łonowej. Wymiar ten pomaga w określeniu zaawansowania ciąży i ocenie wzrostu dziecka.

   H

   • HB - haemoglobin - hemoglobina. Wskaźnik zawartości żelaza we krwi. Niedobór może oznaczać anemię.
   • Hypertension - nadciśnienie.
   • Hypotension - podciśnienie, niedociśnienie.
   • LIE - pozycja dziecka w macicy. W karcie ciąży może pojawić się określenie 'Long Lie' lub 'LL', co oznacza ułożenie wzdłużne (dziecko jest ułożone do góry lub do dołu macicy).

   M

   • Multipara - lub "multip, multigravida" - wieloródka. Kobieta która przynajmniej raz była już w ciąży. Grand multipara - to kobieta, która była juz 4 razy w ciąży.

   N

   • NAD - "nothing abnormal detected" - "nic nieprawidłowego nie stwierdzono". Opis umieszczany w karcie ciąży przez lekarza lub położną, stwierdzający, że nie stwierdzono żadnych problemów z ciążą.

   O

   • Occipito Anterior - dziecko ułożone jest tylnią częścią głowy do przodu brzucha matki - twarzą do kręgosłupa. W karcie ciąży może pojawić się określenie "LOA" lub "ROA", co oznacza skierowanie główki w prawo lub lewo. LOA to zazwyczaj najlepsza pozycja dziecka do porodu.
   • Occipito Posterior - dziecko ułożone jest twarzą do brzucha, tyłem głowy do kręgosłupa matki. "LOP" lub "ROP" kierunek ułożenia główki.
   • Oedema - obrzęk kostek, palców itp.

   P

   • Palpation - kiedy lekarz lub położna wyczuwają/badają dziecko przez dotyk brzucha matki.
   • Perineum - krocze, dokładnie odcinek skóry między pochwą, a odbytem (gdzie dokonuje się nacięcia).
   • Placenta Praevia - obniżenie łożyska. Czasami zakrywa macicę i blokuje wyjście dziecku.
   • Postnatal - czas po porodzie.
   • Presentation - pozycja dziecka, oznacza pojawiająca się najpierw część dziecka (zazwyczaj szczyt lub tył głowy).
   • Pre-term - dziecko urodzone przed 37 tygodniem ciąży.
   • Primigravida - kobieta w ciąży po raz pierwszy, "pierwiastka".
   • Primipara ("prim", "primp") - kobieta rodząca po raz pierwszy.

   Q

   • Quickening - odczuwanie ruchów płodu przez matkę po raz pierwszy.

   S

   • Suture - ciemiączko (pusta przestrzeń między częściami czaszki dziecka).

   T

   • Term - 40 tygodni od pierwszego lub ostatniego dnia ostatniej miesiączki.

   V

   • VE - badanie dopochwowe.
   • Ventouse - poród za pomocą ssawki.
   • VX - vertex - szczyt głowy dziecka.