Do góry

Eksperyment dla Polaków

Temat zamknięty
Jola
1
Jola 1
12.10.2008, 21:22

W świetle najnowszej fali emigracji do Wielkiej Brytanii i Irlandii, Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi badania nad językiem rodzimym i obcym Polaków przebywających w krajach obszaru anglojęzycznego od ponad roku. Uzyskane informacje pomogą nam zrozumieć problemy językowe, z jakimi zmagają się Polacy poza granicami kraju, co z kolei umożliwi nam usprawnienie nauczania języka angielskiego w polskich szkołach. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji naszego projektu poprzez udział w testach językowych. Testy obejmują opis 7-minutowego filmu w języku polskim i angielskim, uzupełnienie kwestionariusza oraz testu na znajomość języka angielskiego. Całość z reguły trwa około 2 godzin, ale konieczny jest udział w dwóch sesjach testowych. Poziom znajomości języka angielskiego powinien być w miarę wysoki (upper intermediate w górę). Badania są całkowicie dobrowolne.
Liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie. Na temat poziomu nauczania języków obcych w kraju słyszy się wiele negatywnych uwag, jednak większość prób uzyskania wiarygodnych danych na ten temat kończy się niepowodzeniem ze względu na niechęć Polaków do badań tego typu. Mamy nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt drogą elektroniczną pod adresem [email protected]
Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc i zainteresowanie naszym projektem.

  • Strona
  • 1

Katalog firm