Do góry

Jacqueline Hayden

Jury nadal obraduje

Dr Jacqueline Hayden, była dziennikarka, dziś wykładowca nauk politycznych na największym uniwersytecie w Irlandii. Czego dowiadują się od niej studenci o najnowszej historii Polski?

Jedno z pani najważniejszych zawodowych doświadczeń jest związane z Polską. Jako dziennikarka, w swoją pierwszą w życiu służbową podróż, wyjechała pani do Polski. Jaki był cel tej wizyty?