Do góry

Badanie Polskiej Społeczności w Wielkiej Brytanii 2024

Przeciętny Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii ma 45 lat i przyjechał tutaj 15 lat temu. Jest w związku małżeńskim wychowując jedno dziecko. Pracuje fizycznie i zarabia rocznie ponad 30,000 funtów brutto. Biegle włada językiem angielskim, jest właścicielem nieruchomość i aktywnie uczestniczy w wyborach. Ogólnie jest zadowolony ze swojego życia na Wyspach, ceniąc sobie stabilność i bezpieczeństwo, które tutaj znalazł. Taki obraz Polaków w Wielkiej Brytanii wyłania się z badania przeprowadzonego przez Emito.net w 2024 roku na próbie 1,727 respondentów.

Graficzny motyw przewodni Badania Polskiej Społeczności w Wielkiej Brytanii 2024. Mozaika brytyjskiej kostki brukowej symbolizująca 20-letnią integrację Polaków przybyłych na Wyspy po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Stworzona przy pomocy AI.

Informacje ogólne

Od 2004 roku, czyli od wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii zamieszkał ponad milion Polaków. Dane za 2016 rok mówiły o 1,020,000 Polaków mieszkających na stałe w niemal każdym zakątku Zjednoczonego Królestwa. Ostatnie oficjalne statystyki wskazują, że na Wyspach może miekszać około 700,000 Polaków. 600,000 z nich w Anglii, z czego ok. 130,000 w Londynie, 60,000 w Szkocji i po około 20,000 w Walii i Irlandii Północnej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Emito.net na początku 2024 roku. W ankiecie online wzięło udział 1,727 Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, przy równym udziale kobiet i mężczyzn.

Najliczniejszą grupę wiekową wśród Polonii brytyjskiej stanowią osoby w przedziale 45-54 lata, które odpowiadają za niemal 40% populacji. Ponad jedna trzecia respondentów ma między 35 a 44 lata, co szósta osoba należy do grupy 55-64 lata, a 5% ankietowanych przekroczyło 65 rok życia. Podstawowym motywem przeprowadzki do Wielkiej Brytanii dla połowy ankietowanych była perspektywa lepszej pracy. 24% respondentów zdecydowało się na ten krok w poszukiwaniu nowych doświadczeń i przygód, natomiast co szósta osoba podążała śladami rodziny i bliskich. Tylko 2.6% respondentów wskazało, że głównym celem ich przyjazdu były studia. Większość dzisiejszej Polonii wyruszyła do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w pierwszej fali emigracji, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, stanowiąc 56% badanych. Co czwarty z nas przybył tutaj w latach 2010-2015. Co dziesiąty Polak mieszkał już tutaj przed rokiem 2004, a pozostałe 8% przybyło w ciągu ostatnich ośmiu lat. Regionem zamieszkania większości ankietowanych jest Anglia (74%), a następnie Szkocja (22%). Te dane mogą nie odzwierciedlać faktycznego rozkładu Polonii w Wielkiej Brytanii, co wynika ze skoncentrowania użytkowników Emito.net w Szkocji.

Rodzina

Większość Polaków zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie to osoby w związkach małżeńskich, stanowiące 53% populacji. 18% deklaruje życie w związku partnerskim. Co dwunasty Polak na wyspach jest rozwiedziony, a taki sam odsetek stanowią single. 74% brytyjskiej Polonii posiada dzieci. Co trzeci z nas wychowuje dwójkę, co czwarty jedno, 10% ma troje dzieci, a 3.2% respondentów wychowuje czworo lub więcej dzieci. Co czwarty ankietowany, 26%, nie posiada dzieci.

Edukacja

41% z nas posiada wykształcenie na poziomie licencjata lub magistra, 30% wykształcenie średnie, 22% zawodowe lub techniczne, a co dwudziesty ma studia podyplomowe lub doktorat. Większość badanych ocenia swoją znajomość języka angielskiego jako dobrą lub bardzo dobrą. Co czwarta osoba deklaruje, że jej poziom angielskiego jest średni. Tylko niewielki odsetek respondentów przyznaje się do słabej lub bardzo słabej znajomości angielskiego.

Reklama

Praca

Ponad połowa Polaków na Wyspach pracuje fizycznie. Prawie 40% umysłowo. 5% to emeryci lub renciści. 3% ankietowanych jest bezrobotna. Grupa studentów lub uczniów to 1% badanych. Pracownicy sektora produkcji i przemysłu stanowią najliczniejszą grupę Polaków w Wielkiej Brytanii, obejmując 21% respondentów. Poza tym, średnio co dziesiąty respondent jest zatrudniony w sektorach takich jak opieka zdrowotna, pomoc społeczna, transport i logistyka, budownictwo oraz handel, w tym detaliczny, hotelarstwo i ogólnie pojęta gastronomia. Średnie roczne zarobki Polaków w Wielkiej Brytanii przekraczają £30,000 brutto. Dla porównania, średnia zarobków w całym UK wynosi £35,000, a w Polsce £18,500.

Co trzeci Polak na Wyspach zarabia między 20 a 30 tys. funtów, co czwarty między 30 a 40 tys. funtów, co szósty między 40 a 60 tys. funtów. 4% z nas między 60 a 80 tys. funtów, a 2.3% przekracza 80 tys. funtów rocznie. Dla większości Polaków znalezienie pracy w Wielkiej Brytanii okazuje się proste lub bardzo proste, co potwierdza aż 67% respondentów. Tylko niewielka część z nas (10% osób ankietowanych) uważa, że znalezienie pracy jest trudne lub bardzo trudne. Większość Polaków w Wielkiej Brytanii pozytywnie ocenia swoje możliwości rozwoju zawodowego - 53% respondentów, uważa je za dobre lub bardzo dobre. Co trzeci z nas uważa je ze średnie. Co szósty Polak w Zjednoczonym Królestwie prowadzi obecnie własną działalność gospodarczą, a kolejne 16% już wcześniej próbowało tej ścieżki kariery. 14% planuje założyć własny biznes w przyszłości. 60% Polaków mieszkających na Wyspach posiada nieruchomości. 33% deklaruje posiadanie nieruchomości tylko w Wielkiej Brytanii, 12% posiada nieruchomości zarówno w UK, jak i w Polsce, a 15,5% ma nieruchomość tylko w Polsce. Prawie 40% nie jest właścicielem nieruchomości.

Integracja z polską społecznością

Dostęp do polskiej kultury i produktów w Wielkiej Brytanii oceniany jest jako dobry przez większość respondentów. Niemal 57% badanych uważa, że jest on łatwy lub bardzo łatwy, podkreślając dostępność polskich sklepów, mediów i wydarzeń kulturalnych na Wyspach. Większość z nas utrzymuje regularne kontakty z innymi Polakami w UK. Około 45% respondentów deklaruje, że kontaktują się z innymi Polakami regularnie i często, a co trzeci spotyka się z nimi okazjonalnie. 20% Polaków utrzymuje sporadyczne kontakty, a jedynie 3,1% w ogóle nie utrzymuje kontaktów z innymi Polakami w UK. Poniższe wykresy prezentują różne formy kontaktu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii z Polską. Często kontaktujemy się z rodziną i znajomymi w Polsce oraz czytamy polskie wiadomości. Okazjonalnie oglądamy polską telewizję, natomiast rzadko uczestniczymy w polskich wydarzeniach kulturalnych w UK. Większość respondentów, czyli 36%, jest bardzo zainteresowana polityką Polski. 23,5% wyraża umiarkowane zainteresowanie, a niecałe 20% deklaruje neutralne podejście. Tylko mniejszość, około 20%, jest mało lub wcale niezainteresowana polityką w Polsce. 44% respondentów pozytywnie ocenia zmiany do jakich doszło w Polsce – 35% uważa je za pozytywne, a prawie 9% za bardzo pozytywne. Natomiast 28% badanych negatywnie ocenia te zmiany, z czego 8% uważa je za bardzo negatywne. Pozostałe 29% respondentów nie zauważa żadnych zmian w Polsce.

Reklama

Integracja w brytyjskiej społeczności

Większość respondentów, czyli 82%, posiada settled status, co uprawnia ich do stałego pobytu. Prawie 14% badanych uzyskało obywatelstwo brytyjskie, a 3.4% posiada pre-settled status, co jest formą tymczasowego prawa pobytu. Tylko znikoma część respondentów posiada wizę lub nie posiada żadnego z wymienionych statusów. Większość badanych czuje się dobrze zintegrowana i akceptowana w brytyjskiej społeczności. Co piąty z nas deklaruje pełne poczucie integracji i akceptacji. Co trzeci z respondentów czuje się średnio zintegrowana. Niewielki odsetek badanych, 8%, czuje się słabo zintegrowany, a 3% czuje się całkowicie niezintegrowany i izolowany. Poniższe wykresy ilustrują zaangażowanie Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie w brytyjską kulturę i media. Większość respondentów deklaruje średnie lub rzadkie zainteresowanie bieżącymi wiadomościami, choć wcale nie taka mała grupa twierdzi, że śledzi je często. Oglądanie brytyjskiej telewizji jest mniej popularne, a uczestnictwo w brytyjskich wydarzeniach kulturalnych cieszy się najmniejszą popularnością. Większość osób bierze w nich udział sporadycznie. 32% respondentów pozytywnie zmieniło swoje zdanie na temat Wielkiej Brytanii w ostatnim czasie, z czego 5.6% bardzo pozytywnie. Negatywna zmiana postrzegania występuje u 36% badanych, z czego u 5% jest bardzo negatywna. Pozostałe prawie 32% uczestników ankiety nie zauważyło żadnych zmian w swoim postrzeganiu tego kraju. Prawie 60% badanych lepiej ocenia warunki życia w Wielkiej Brytanii w porównaniu do życia w Polsce; 36% uważa je za lepsze, a 22,5% za dużo lepsze. Neutralnie, jako ani lepsze, ani gorsze, ocenia je 33% respondentów. Tylko mniejszość, 7,8%, uważa, że warunki życia w Wielkiej Brytanii są gorsze w porównaniu do Polski. Plany na przyszłość Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii według wyników ankiety są następujące: 43% respondentów planuje pozostać w Wielkiej Brytanii, co wskazuje na ich zadowolenie z życia w tym kraju. 15% badanych deklaruje powrót do Polski, a 10% chce się przeprowadzić do innego kraju, poszukując nowych możliwości. Co trzecia osoba (32%) nie jest jeszcze pewna swojej przyszłości, co może świadczyć o wahaniach lub oczekiwaniu na rozwój różnych życiowych okoliczności.

Opinie i Doświadczenia

Największa grupa, 29% ankietowanych, ocenia system opieki zdrowotnej w UK jako przeciętny. Jednak większość opinii ma charakter negatywny: 27% ocenia system niekorzystnie, a 20% wyraża o nim bardzo negatywne zdanie. Tylko 18% respondentów ma pozytywne zdanie o systemie, a zaledwie 6% ocenia go bardzo pozytywnie. Największa grupa, 38% ankietowanych, ocenia system edukacji w Wielkiej Brytanii jako przeciętny. Pozytywną opinie ma 27% respondentów, a bardzo pozytywną 9%. Natomiast negatywne zdania wyraża 18%, a bardzo negatywne 9%. Wyniki wskazują, że większość badanych ma umiarkowanie pozytywne lub neutralne zdanie na temat edukacji w UK. 61% ankietowanych czuje się zadowolonych ze swojego życia na Wyspach, z czego 45% jest zadowolonych, a 16% bardzo zadowolonych. Osoby niezadowolone stanowią mniejszość: 7% ocenia swoją satysfakcję jako niską, a tylko 2% jako bardzo niską. Wyniki te wskazują na ogólnie pozytywne nastawienie większości Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. 32% osób żyjących w Zjednoczonym Królestwie nigdy nie czuło się dyskryminowanych. Jednak 29.5% doświadcza dyskryminacji rzadko, a 22% czasami. Co dziesiąty mieszkaniec wskazuje na dość częste doświadczenia z dyskryminacją, a co dwudziesty bardzo często spotyka się z takimi sytuacjami. Wyniki te pokazują, że choć znaczna część osób nie doświadczyła dyskryminacji, istotny odsetek nadal się z nią mierzy.

Reklama

Perspektywa po Brexit

Percepcja Brexitu wśród Polaków w Wielkiej Brytanii jest głównie negatywna, z 47% osób oceniających go jako bardzo negatywny i 17% jako raczej negatywny. Tylko 10% respondentów postrzega Brexit bardzo pozytywnie. Neutralne zdanie na ten temat wyraża 18.5% badanych. 56% badanych deklaruje, że ich życie wraz z Brexitem zmieniło się na gorsze. 35% nie odczuwa zmian Brexitu. Jedynie 9% uważa, że Brexit poprawił warunki ich życia w Wielkiej Brytanii. 44% badanych wyraża zainteresowanie brytyjską polityką, z czego 16% jest na bieżąco. Prawie co trzeci z nas wyraża średnie zainteresowanie, od czasu do czasu. 14.5% interesuje się mało i 7% w ogóle.
Największa grupa badanych, 32.5%, regularnie bierze udział w przysługujących jej głosowaniach. Natomiast co piąty z nas nigdy nie bierze udziału w głosowaniach.

Wyniki badania są również dostępne w wersji angielskiej: 2024 Survey of the Polish Community in the UK.