Do góry

Pracownicy sezonowi

Pracownicy sezonowi często znajdują zatrudnienie w hotelach lub restauracjach, przy pakowaniu lub przetwarzaniu żywności, zbieraniu plonów, owoców, skorupiaków oraz sadzeniu lub zbieraniu roślin lub kwiatów. W Zjednoczonym Królestwie pracować legalnie mogą wyłącznie na podstawie pozwolenia tutejszych władz imigracyjnych (Home Office).

 • Prawa przysługujące pracownikom sezonowym
 • Agencje pośrednictwa pracy sezonowej
 • Kiedy najlepiej jechać i w jakie regiony w Wielkiej Brytanii
 • Pracodawca przetrzymuje paszport pracownika
 • Gdzie szukać pomocy
 • Prawa przysługujące pracownikom sezonowym

  Prawo do minimalnej płacy

  Pracodawca musi zapłacić pracownikowi za godzinę pracy. Jest zobowiązany zapłacić przynajmniej kwotę nazywaną krajową płacą minimalną, która jest różna w zależności od wieku zatrudnionego.

  Minimalne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w rolnictwie regulują odrębne przepisy. Mają one prawo do płacy co najmniej równej rolniczej płacy minimalnej (Agricultural Minimum Wages).

  Pracodawca może potrącić z Twojego wynagrodzenia koszty zakwaterowania lub szkolenia tylko wtedy, gdy wyrazisz na to pisemną zgodę. Ale nawet gdy wyrazisz taką zgodę, pracodawca nie może zapłacić niższego wynagrodzenia niż przewiduje płaca minimalna.

  Prawo do przepracowania maksymalnej liczby godzin w tygodniu

  Jeżeli nie uzgodniłeś inaczej z pracodawcą na piśmie, nie powinieneś pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Nie wolno zmuszać pracownika do pracy w większym wymiarze niż 48 godzin tygodniowo. Ponadto masz prawo do przerwy w ciągu dnia pracy oraz dni wolnych w ciągu tygodnia. Osoby zatrudnione w rolnictwie podlegają specjalnym przepisom. Bliższe informacje na ten temat znajdziesz w artykułach z kategorii Czas pracy.

  Prawo do płatnego urlopu

  Pracownik ma prawo do płatnego urlopu. Jeżeli pracowałeś pięć dni w tygodniu, masz prawo do 24 dni płatnego urlopu w roku. Jeżeli jednak pracowałeś na część etatu, przysługuje Ci proporcjonalnie krótszy urlop.

  Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

  Pracodawca musi zapewnić pracownikowi bezpieczne miejsce pracy, co oznacza, że pracownik musi mieć takie warunki pracy, jakie nie zagrażają jego zdrowiu. Ponadto pracownik musi rozumieć przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

  Prawo do ochrony przed dyskryminacją

  Wszyscy zatrudnieni w Zjednoczonym Królestwie mają prawo do ochrony przed dyskryminacją ze strony pracodawcy. Dyskryminacja o której mowa obejmuje dyskryminację ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, ułomność, wiek, religię lub przekonania pracownika.

  Prawo do odejścia z pracy

  Jeżeli nie chcesz dłużej pracować w danym miejscu, musisz mieć możliwość odejścia z pracy i nikt nie może Cię zatrzymywać, nawet pracodawca.

  Agencje pośrednictwa pracy sezonowej

  Jednym ze sposobów znalezienia pracy w Zjednoczonym Królestwie jest skorzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy sezonowej, w Polsce albo w Zjednoczonym Królestwie. Agencje pośrednictwa pracy sezonowej organizują siłę roboczą dla przedsiębiorstw, z którymi zawierają kontrakty. Agencja rekrutuje pracowników, wypłaca im wynagrodzenie, a także może zapewnić zakwaterowanie i transport. Pracownicy pracują jednak na rzecz przedsiębiorstwa i to ono decyduje jak praca ma być wykonana.

  Podpisanie umowy z agencją pracy sezonowej oznacza, że to agencja wypłaca wynagrodzenie potrącając podatek i składki ubezpieczenia społecznego (National Insurance). Natomiast agencja ma umowę podpisaną z przedsiębiorstwem na zapewnienie siły roboczej. Pracownicy pracują dla danego przedsiębiorstwa i podlegają jego kierownictwu.

  Istnieją dwa rodzaje agencji pośrednictwa:

  • agencja pośrednictwa pracy (EA) pośredniczy jedynie w znalezieniu pracy a zatrudniony jesteś bezpośrednio przez pracodawcę (na umowie stałej lub tymczasowej);
  • agencja pracy tymczasowej (EB) kieruje Cię do pracy u swoich klientów, natomiast umowę masz podpisaną z agencją i agencja jest odpowiedzialna za Twoje wynagrodzenie.

  Czytaj więcej w poradniku Agencje zatrudnienia.

  Kiedy najlepiej jechać i w jakie regiony w Wielkiej Brytanii

  Kelnerki, barmani, recepcjonistki, sprzątaczki i pokojówki pracę najłatwiej znajdą w miesiącach letnich, kiedy to w Wielkiej Brytanii zjawia się wielu turystów krajowych i zagranicznych. W tym okresie potrzebni są także kucharze i pomocnicy kucharzy. Jeśli planujemy pracę w takim charakterze warto zastanowić się nad wyjazdem w takie rejony jak Blackpool, Brighton, Bournemouth, Truro a także na południe Anglii. Warto przejrzeć ofertę wiosek wakacyjnych (Holiday Villages), w których całe rodziny spędzają wakacje. W sezonie pracę znajdą tam konserwatorzy i osoby potrafiące dokonywać drobnych napraw. Jesień natomiast oferuje pracę dla pracowników remontowych.

  Nieustannie, przez cały rok, szansę na pracę mają pracownicy budowlani i fizyczni. Wiosna i lato to czas budów i remontów – betoniarze, zbrojarze, specjaliści od szalunków a także tynkarze, murarze i glazurnicy. Jesień natomiast to czas remontów w hotelach, gdzie o pracę najłatwiej dla elektryków i hydraulików. Centra sportowe, zwłaszcza w bardziej turystycznych rejonach kraju, na okres wakacyjny poszukują instruktorów sportowych a także osób do prac porządkowych na różnego rodzaju obiektach sportowych.

  W rejonach Kornwalii, Devon i Szkocji o pracę mogą starać się rybacy. Do połowu ryb nie są wymagane specjalne kwalifikacje, praca jest dobrze płatna, ale ciężka. Trwa w zależności od gatunku poławianych ryb od kilku do kilkunastu tygodni. Po tym okresie istnieje możliwość zatrudnienia przy naprawie kutrów lub w przetwórniach.

  Od wiosny aż do listopada trwa sezon w rolnictwie. Brytyjscy farmerzy oferują Polakom pracę przy zbiorach owoców i warzyw, uprawach a także w przetwórstwie. Często pracodawca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, praca odbywa się na akord.

  Pracodawca przetrzymuje paszport pracownika

  Ani pracodawca, ani biuro pośrednictwa pracy nie ma prawa przetrzymywać paszportu lub innych oficjalnych dokumentów pracownika dłużej niż jeden dzień. Pracodawca przetrzymujący paszport pracownika bez jego zgody prawdopodobnie łamie prawo. Jeżeli pomimo Twoich próśb pracodawca odmawia zwrotu paszportu, powinieneś zasięgnąć porady.

  Gdzie szukać pomocy

  Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau, CAB) udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat, także w przypadku, gdy pracodawca nie stosuje się do wymienionych wyżej przepisów. Znajdź najbliższe CAB.