Do góry

Agencje zatrudnienia

Jednym ze sposobów na znalezienie pracy w Zjednoczonym Królestwie jest skorzystanie z usług agencji zatrudnienia. W Wielkiej Brytanii działają różne rodzaje takich agencji. Należy rozróżniać agencje pośrednictwa pracy (employment agency) od agencji pracy tymczasowej (employment business).

 • Co to jest agencja zatrudnienia?
 • Rodzaje agencji
 • Opłaty za usługi agencji
 • Prawa pracowników agencyjnych
 • Nie daj się oszukać
 • Inspektorat ds. standardów w agencjach pośrednictwa pracy
 • Koncesje dla pośredników pracy w rolnictwie
 • Co to jest agencja zatrudnienia?

  Agencje zatrudnienia współpracują blisko z pracodawcami oraz z poszukującymi zatrudnienia. Ich zadaniem jest dopasowanie pracownika do miejsca pracy w firmie, która korzysta z ich usług.

  Niektóre agencje dodatkowo oferują zarejestrowanym kandydatom różnorodne usługi (np. napisanie CV czy szkolenie), których celem jest zwiększenie szans na znalezienie pracy.

  Rodzaje agencji

  Istnieją dwa podstawowe rodzaje agencji zatrudnienia:

  • agencja pośrednictwa pracy (employment agency) pośredniczy jedynie w znalezieniu pracy, natomiast pracownik zatrudniony jest bezpośrednio przez pracodawcę.

   Inne zasady obowiązują w przypadku agencji modelingu oraz rekrutujących do pracy w przemyśle rozrywkowym.

  • agencja pracy tymczasowej (employment business) kieruje do pracy u swoich klientów, natomiast umowę masz podpisaną z agencją i agencja jest odpowiedzialna za Twoje wynagrodzenie, choć pracę wykonujesz na rzecz kogoś innego i pod jego nadzorem.

  W praktyce wiele agencji trudni się obiema formami znajdowania zatrudnienia.

  Ponadto w Wielkiej Brytanii działają agencje wyspecjalizowane, które oferują prace tylko w zakresie wybranej branży (np. związane z farmacją lub nauczaniem) oraz takie, które się nie ograniczają do określonych sektorów zatrudnienia.

  Opłaty za usługi agencji

  Agencja zatrudnienia nie może pobierać opłat za znalezienie ci pracy lub za zarejestrowanie cię w swoich aktach. Agencje powinny pobierać wynagrodzenie od pracodawców poszukujących pracowników, nie od tych, którzy pracy szukają.

  Istnieją pewne wyjątki od tej ogólnej zasady w branży rozrywkowej oraz w agencjach modelek i modeli. Są także inne instytucje, które również podlegają odmiennym zasadom (rady miast - councile, placówki edukacyjne, związki zawodowe itd.)

  Pracownicy agencji nie mogą wymagać od ciebie, byś zakupił od nich inne produkty czy usługi, takie jak np. pisanie CV, szkolenia, czy osobisty sprzęt ochronny. Mogą ci je zaproponować, jednak powinny one być wyraźnie określone w osobnym dokumencie razem z pouczeniem, iż masz prawo zrezygnować za określonym okresem wypowiedzenia. Nie możesz z tego tytułu dostać żadnej kary.

  Jeżeli agencja wypłaca ci wynagrodzenie może potrącić z niego "fee", czyli opłatę za usługi, do którego prawo agencji wynika z powyższych ustaleń, jednak musi w takim przypadku przestrzegać zasad o minimalnej płacy krajowej.

  Prawa pracowników agencyjnych

  Między pracownikami agencyjnymi - zatrudnianymi przez agencje pracy tymczasowej (tzw. pracownikami czasowymi - temporary agency workers, temps) oraz tymi, którzy za pośrednictwem agencji znaleźli zatrudnienie na stałe lub na czas określony bezpośrednio u pracodawcy są pewne różnice.

  Ci ostatni np. nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę od agencji, tylko od pracodawcy.

  Ważne jest, aby pracownicy agencyjni znali swoje prawa i przepisy dotyczące tego, jak agencje powinny traktować osoby pracujące i co należy zrobić, jeśli chce się złożyć skargę. O szczegółach na ten temat piszemy w artykule Pracownicy agencyjni.

  Nie daj się oszukać

  Wciąż zdarza się, że Polacy padają ofiarami oszustw nieuczciwych pośredników, którzy podają się za agencje pracy i ogłaszają fałszywe oferty w różnych mediach. Bądź ostrożny, dokładnie sprawdź dane pośrednika oraz firmy, w której zapewnia Ci miejsce pracy. Popytaj znajomych, czy mieli już do czynienia z daną firmą.

  Upewnij się, że oferują Ci wynagrodzenie co najmniej na poziomie pensji minimalnej lub rolniczej pensji minimalnej.

  Inspektorat ds. standardów w agencjach pośrednictwa pracy

  Inspektorat ds. standardów w agencjach pośrednictwa pracy – Employment Agency Standards Inspectorate (EAS) stoi na straży ustawodawstwa odnoszącego się do agencji pośrednictwa pracy.

  Agencje działające na terenie Wielkiej Brytanii muszą stosować się do tego ustawodawstwa, chyba że działają wyłącznie w ogrodnictwie, rolnictwie, zbiorze owoców morza i pokrewnych branżach przetwórstwa żywności i jej pakowania (te działy gospodarki podlegają urzędowi o nazwie Gangmasters Licensing Authority, o którym piszemy w poniżej).

  Inspektorat rozpatruje wszystkie otrzymane skargi, które wskazują na potencjalne złamanie ustawodawstwa w agencjach pośrednictwa pracy i organizuje wyrywkowe kontrole w tych sektorach, w których według niego może dojść do łamania prawa. Wszystkie skargi otrzymane przez EAS traktowane są z zachowaniem poufności.

  Uruchomiona została specjalna infolinia EAS, która oferuje porady dla pracowników, agencji, pracodawców i innych zainteresowanych stron na temat ustawodawstwa i pracy Inspektoratu. W przypadku problemów z agencją należy skontaktować się z konsultantem za pomocą infolinii pod nr tel. 0300 123 1100 lub napisać na adres e-mail: [email protected]. Informacja o prawach pracowników agencyjnych znajduje się także pod adresem www.direct.gov.uk/age....

  Koncesje dla pośredników pracy w rolnictwie

  Gangmasters Licensing Authority (GLA) wydaje pozwolenia na działalność wszystkich agencji udostępniających pracowników w rolnictwie, zbiorze owoców morza, w przetwórstwie żywności i jej pakowaniu. Pozwolenie jest wymagane nawet wtedy, gdy agencja ma swoją siedzibę poza Wielką Brytanią. Aby uzyskać koncesję GLA, agencja musi spełnić standardy GLA, w tym dostosować się do norm dotyczących ochrony praw pracowniczych.

  W celu uzyskania informacji na temat GLA oraz sprawdzenia kto ma takie pozwolenie, odwiedź stronę internetową GLA: www.gla.gov.uk.

  W przypadku występowania jakichkolwiek problemów, GLA udziela pomocy w zakresie ochrony praw pracowniczych. Z GLA można skontaktować się pod nr tel. 0845 602 50 20 lub wykorzystując formularz znajdujący się na stronie internetowej GLA. Problemy można też zgłosić na stronie internetowej: www.gla.gov.uk/rep....