Do góry

Ubezpieczenie zdrowotne

Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii – czy to w celach turystycznych, czy w celu podjęcia pracy, warto zapoznać się z funkcjonowaniem tutejszej służby zdrowia i dowiedzieć się, w jakiej sytuacji, jak się ubezpieczyć.

W większości przypadków Twoje uprawnienia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii zależeć będą od długości pobytu i celu przyjazdu.

 • Wizyta krótkoterminowa
 • Przyjazd do pracy
 • Ubezpieczenie rodziny
 • Świadczenia niezależne od ubezpieczenia
 • Gdy pracujesz w UK i wyjeżdżasz za granicę
 • Wizyta krótkoterminowa

  Przed krótkoterminowym wyjazdem do Wielkiej Brytanii, osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia powinna zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, EHIC).

  O tym jakie świadczenia obejmuje karta EHIC oraz jak się o nią starać piszemy w artykule Narodowa Służba Zdrowia – informacje ogólne.

  Przyjazd do pracy

  Osoby, które pracują legalnie w Wielkiej Brytanii i opłacają obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (National Insurance), są uprawnione do bezpłatnego korzystania z pełnej opieki zdrowotnej w ramach National Health Service. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku samozatrudnienia.

  Jeśli przyjeżdżasz do Zjednoczonego Królestwa z zamiarem długotrwałego pobytu i nie możesz znaleźć tutaj pracy, prawo do darmowej służby zdrowia uzyskasz dopiero po roku przebywania na brytyjskim terytorium.

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Narodowa Służba Zdrowia.

  Ubezpieczenie rodziny

  Te same uprawnienia do opieki zdrowotnej przysługują Twojemu partnerowi, z którym prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe oraz dzieciom, pod warunkiem, że mieszkają z Tobą w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przepisami Wspólnoty Europejskiej, pracując w UK możesz też ubezpieczyć swoją rodzinę mieszkającą w Polsce. Dzięki temu będzie ona mogła na koszt Wielkiej Brytanii korzystać ze świadczeń służby zdrowia w kraju zamieszkania.

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale: Ubezpiecz rodzinę w Polsce.

  Świadczenia niezależne od ubezpieczenia

  W Wielkiej Brytanii większość świadczeń National Health Service dla osób ubezpieczonych jest bezpłatna. Są jednak usługi, za które, tak jak wszyscy inni legalnie pracujący i odprowadzający składki, będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Do usług tych należy między innymi pomoc dentystyczna i zakup lekarstw. Z opłat tego typu zwolnione są tylko nieliczne osoby.

  Natomiast niektóre świadczenia w ramach NHS dostępne są bezpłatnie dla wszystkich, którzy ich potrzebują, niezależnie od długości i celu pobytu w UK. Należą do nich:

  • pomoc szpitalna w nagłych wypadkach, udzielona na oddziale ostrego dyżuru (z wyłączeniem nagłej pomocy udzielonej na innym oddziale szpitala);
  • leczenie ofiar nagłych, zagrażających życiu wypadków w przychodniach (tzw. walk-in centres) - dotyczy Anglii i Walii;
  • leczenie niektórych chorób zakaźnych, takich jak np. gruźlica, cholera, czy malaria. Testy na obecność wirusa HIV oraz związane z tym porady są bezpłatne, jednak za dalsze badania i leczenie pacjenci mogą być obciążeni kosztami;
  • świadczenia związane z planowaniem rodziny (Family Planning).

  O tym, jak wyglądają opłaty za swiadczenia dentystyczne w Wielkiej Brytanii dowiesz się z działów:

  Gdy pracujesz w UK i wyjeżdżasz za granicę

  Jeśli jesteś zatrudniony na Wyspach i tu płacisz składki na ubezpieczeniowe zdrowotne, jadąc do Polski czy innego kraju UE, możesz korzystać z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt Wielkiej Brytanii. Podstawą do ich otrzymania jest posiadanie European Health Insurance Card (EHIC, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego).

  Żeby otrzymać kartę należy wypełnić odpowiedni formularz. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule: Narodowa Służba Zdrowia.