Do góry

Prawie 50 policjantów oskarżonych o korupcję w ciągu ostatnich 3 lat

W ciągu ostatnich trzech lat prawie 50 funkcjonariuszy zostało zawieszonych w wykonywaniu swoich obowiązków, w związku z podejrzeniami korupcję.

Podczas zawieszenia policjanci pobrali pensję na łączną sumę 3,6 mln. funtów. Fot. jo / Emito.net

To jedynie niewielka część spośród 258 funkcjonariuszy zawieszonych za złamanie prawa; w tym przestępstwa seksualne, zaniedbania oraz naruszenie nietykalności osobistej. 38% z tych spraw zostało udowodnionych, 11% policjantów zostało wyrzuconych ze służby.

Podczas zawieszenia policjanci pobrali pensję na łączną sumę 3,6 mln. funtów. Prawnicy, którzy prowadzą sprawy przeciwko policji określają te dane jako szokujące.

Policjanci mogą zostać zawieszeni w przypadku, gdy mogą przeszkadzać w prowadzonych śledztwach lub gdy leży to w interesie publicznym. Dzieję się tak zazwyczaj, gdy funkcjonariusz jest podejrzany o poważne przestępstwo kryminalne, lub gdy istnieją przesłanki wskazujące na poważne uchybienia prowadzonych dochodzeń.

Komentarze