Do góry

Rekrutacja 2024/25 do Szkół Polskich w systemie KNO

Trwa rekrutacja na rok 2024/25 do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w systemie kształcenia na odległość (KNO) oraz do Szkół Polskich prowadzonych przez Ministra Edukacji. Szkoły oferują darmową edukację w języku polskim dla dzieci przebywających poza granicami RP.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. W ofercie znajduje się kształcenie na odległość (KNO) oraz nauka w Szkołach Polskich – stacjonarnie przy ambasadach i konsulatach.

KNO i Szkoły Polskie oferują całkowicie darmową edukację w języku polskim dla dzieci przebywających poza granicami RP. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest nadzór pedagogiczny oraz wykwalifikowani nauczyciele. Dzieci uczą się i poznają świat w oparciu o spójne ramy programowe przygotowane przez MEN.

Szkoły funkcjonujące w strukturze ORPEG wyposażone są w nowoczesny sprzęt IT wspierający multimedialne sposoby nauczania. Edukacja kończy się uzyskaniem polskiego świadectwa szkolnego potwierdzającego nauk ę w polskim systemie edukacyjnym.

Szkoły Polskie znajdują się przy polskich placówkach dyplomatycznych i należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty: język polski i wiedza o Polsce).

Szkoła Polska oferuje:

  • Całkowicie darmową i stacjonarną edukację w języku polskim dla dzieci przebywających poza granicami RP.
  • Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest nadzór pedagogiczny oraz wykwalifikowani nauczyciele.
  • W szkołach dzieci uczą się i poznają świat w oparciu o spójne ramy programowe przygotowane przez państwo polskie.
  • Szkoła Polska wyposażona jest w nowoczesny sprzęt IT wspierający multimedialne sposoby nauczania.
  • Edukacja kończy się uzyskaniem polskiego świadectwa szkolnego potwierdzającego naukę w polskim systemie edukacyjnym.

Informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej ORPEG:

Katalog firm i organizacji Dodaj wpis

Komentarze