Do góry

Praca w niedziele

Bez względu na to w jakim sektorze jesteś zatrudniony, pracodawca może Cię poprosić o pracę także w niedziele. Dlatego ważne jest, żebyś w takiej sytuacji wiedział, czy musisz się zgodzić, jakie wynagrodzenie Ci przysługuje za pracę w niedziele i jakie są Twoje prawa w tym zakresie.

 • Czy muszę pracować w niedziele?
 • Wynagrodzenie za pracę w niedziele
 • Jeśli pracujesz w sklepie lub w agencji bukmacherskiej
 • Dalsze informacje i porady
 • Czy muszę pracować w niedziele?

  Jeśli w Twojej umowie o pracę nie ma zapisu o konieczności pracy w niedziele, nie masz takiego obowiązku. Praca w niedziele wymaga akceptacji obu stron – zarówno pracodawcy, jak i pracownika. W przeciwnym razie – jeśli jesteś zmuszony do pracy w ten dzień – może to być złamaniem warunków kontraktu.

  Wynagrodzenie za pracę w niedziele

  Stawka wynagrodzenia za pracę w niedziele to znów kwestia indywidualnych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. Nie reguluje tego brytyjskie prawo, nie może to być jednak stawka niższa, niż wynosi minimalna płaca krajowa.

  Wielu pracodawców decyduje się szczególnie wynagradzać pracowników, pracujących poza normalnymi godzinami pracy. Niektórzy płacą za ten czas więcej, inni oferują w zamian dodatkowy czas wolny.

  Jeśli pracujesz w sklepie lub w agencji bukmacherskiej

  Nieco inne prawa mają osoby, zatrudnione w sklepie lub w agencji bukmacherskiej. Jeśli jesteś jedną z nich, możesz zrezygnować z pracy w niedziele, nawet jeśli jest to jeden z warunków umowy i Twój pracodawca powinien poinformować Cię o takiej możliwości nie później niż dwa miesiące po tym jak rozpoczniesz pracę.

  Prawa te nie mają zastosowania, jeżeli jesteś zatrudniony do pracy tylko w niedziele.

  Taką rezygnację należy złożyć na piśmie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Pracodawca nie ma jednak obowiązku zaoferowania Ci w zamian dodatkowej pracy w inne dni.

  Szczegółowe informacje na temat praw osób zatrudnionych w omawianych sektorach dostarcza informator Department for Business, Innovation & Skills, BIS (znany wcześniej pod nazwą BERR, Department for Business, Enterprise and Regulatory Form): Sunday shop and betting work - Employee's rights.

  Dalsze informacje i porady

  Jeśli czujesz, że z powodu odmowy pracy w niedziele jesteś gorzej traktowany przez przełożonego, masz prawo odwołać się do sądu pracy (Employment Tribunal lub Industrial Tribunal w Irlandii Północnej).

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z pracą w niedziele, spróbuj najpierw porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą. Dalszej, bezpłatnej pomocy możesz szukać m.in. u przedstawiciela związku zawodowego, u pracowników Służby Doradztwa, Pojednania i Arbitrażu (The Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS) (infolinia 08457 47 47 47, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 18:00) oraz w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

  Agencja ds. Stosunków Pracy (The Labour Relations Agency, LRA) udziela informacji i porad w zakresie szeregu spraw związanych z zatrudnieniem w Irlandii Północnej. Poradę oraz informacje uzyskasz telefonicznie (0289 032 14 42), faksem lub osobiście w siedzibie.

  Możesz także skorzystać z porad i informacji udzielanych za pośrednictwem specjalnej rządowej infolinii "The Pay and Work Rights": 0800 917 23 68 (możesz poprosić o tłumacza) lub zasięgnąć porady kontaktując się z tą organizajcą za pomocą formularza na stronie payandworkrights.direct.gov.uk.