Do góry

pracownicy

Lepsze warunki pracy - seminarium

W sobotę 7 lutego w centrum POSK w Londynie odbędzie się seminarium pt. "Lepsze warunki dla polskich pracowników".

Organizatorami imprezy są Brytyjski Kongres Związków Zawodowych (TUC), Departament Przedsiębiorczości i Reformy Regulacji (BERR) oraz Zjednoczenie Polskie w wielkiej Brytanii.

Na stoiskach informacyjnych i warsztatach będzie można uzyskać informacje na temat praw pracowniczych, związków zawodowych oraz innych form pomocy pracownikom.