Do góry

prawa

Więcej praw dla rodziców

Kobiety w ciąży otrzymają specjalną dotację na dodatkowe wizyty lekarskie

Jak pisze BBC, od kwietnia rodzice dzieci do lat 16-tu będą teraz mogli poprosić swoich pracodawców o bardziej elastyczne godziny pracy. Dla kobiet w ciąży wydawany będzie specjalny dodatek.

Dotychczas prawo do elastycznych godzin pracy mieli tylko rodzice dzieci do lat 6 lub niepełnosprawnych dzieci do lat 18. Zmiana oznacza, że uprawnionych do żądania dostosowania godzin pracy do ich potrzeb, będzie około 10 milionów rodziców.

Lepsze warunki pracy - seminarium

W sobotę 7 lutego w centrum POSK w Londynie odbędzie się seminarium pt. "Lepsze warunki dla polskich pracowników".

Organizatorami imprezy są Brytyjski Kongres Związków Zawodowych (TUC), Departament Przedsiębiorczości i Reformy Regulacji (BERR) oraz Zjednoczenie Polskie w wielkiej Brytanii.

Na stoiskach informacyjnych i warsztatach będzie można uzyskać informacje na temat praw pracowniczych, związków zawodowych oraz innych form pomocy pracownikom.