Do góry

Walia walczy z ubóstwem wśród dzieci

Darmowa opieka dla dwulatków z rodzin najuboższych w Walii, ma zostać wprowadzona jako element planu wspierania biednych dzieci - informuje serwis BBC.

Welsh Assembly Government planuje podjęcie kroków prawnych mających na celu ochronę dzieci z rodzin najuboższych. Plan zaproponowano dzień po tym, jak ukazały się najnowsze dane pokazujące liczbę dzieci żyjących poniżej granicy ubóstwa.

Statystyki biją na alarm, wykazując, że 29% dzieci w Walii żyje poniżej granicy ubóstwa, w gospodarstwach domowych, z dochodami o 60% poniżej średniej krajowej.

Mając na uwadze te dane, Walijski rząd obrał sobie za cel poprawę warunków życia najuboższych dzieci. Proponowany plan zakłada nowe rozwiązania prawne, wymuszające na władzach lokalnych zapewnienie opieki dzieciom do lat dwóch z rodzin zagrożonych ubóstwem.

Pojawił się także projekt nowej ustawy nakładającej na organa publiczne obowiązek włączenia się w działania na rzecz zwalczania dziecięcej biedy w Walii.

Wstępna wersja strategii ma zostać poddana konsultacjom do końca września tego roku.

Komentarze 1

Profil nieaktywny
weeges
#112.06.2008, 15:45

hmmm.....patologiczne rodziny gdzie cider i hera jest najwyzsza wartoscia na swiecei,tych ludzi do pracy sie nie zmusi