Do góry

Zmiany w Universal Credit już od 13 maja: co warto wiedzieć

Zaplanowana od 13 maja reorganizacja systemu Universal Credit wpłynie na 180 tys. osób ubiegających się o świadczenia w Wielkiej Brytanii. Oto kluczowe punkty, o których warto wiedzieć:

Podwyższenie The Administrative Earnings Threshold (AET):

  • AET, czyli próg dochodowy określający minimalne wynagrodzenie dla osób otrzymujących Universal Credit z obowiązkiem pracy, zostanie podniesiony.
  • Nowe progi wynoszą 892 funty miesięcznie dla jednej osoby i 1437 funtów miesięcznie dla par.
  • To odpowiada 18 godzinom pracy tygodniowo przy obowiązującej minimalnej stawce National Living Wage dla jednej osoby lub łącznie 29 godzinom pracy tygodniowo dla par.

To już drugie zwiększenie progu AET. Wcześniej wynosił on 12 godzin tygodniowo, ale w styczniu 2023 został podniesiony do 15 godzin dla jednej osoby i 24 godzin tygodniowo dla par.

Zmiana „work group” dla osób zarabiających poniżej AET:

  • Osoby zarabiające poniżej AET zostaną przeniesione do „grupy intensywnych poszukiwań pracy” i będą musiały bardziej efektywnie szukać pracy, aby zachować świadczenia.
  • Osoby zarabiające powyżej AET będą przypisane do grupy „o ograniczonej interwencji” – nie są zobowiązane do szukania pracy.

Obowiązki dla beneficjentów w grupie intensywnego poszukiwania pracy:

  • Beneficjenci będą musieli podejmować aktywne kroki w celu zwiększenia swoich dochodów, takie jak wydłużenie godzin pracy, znalezienie dodatkowej pracy lub przejście na lepiej płatne stanowisko.
  • Niezastosowanie się do tych wymagań może skutkować ograniczeniem lub wstrzymaniem świadczeń.

Motywowanie beneficjentów

Zmiany są częścią szerszych reform systemu zabezpieczenia społecznego, mających na celu nie tylko zapewnienie wsparcia finansowego, ale i motywowanie beneficjentów do aktywności zawodowej. Wprowadzenie wyższych progów AET ma zachęcić do większej samodzielności finansowej i zmniejszyć zależność od państwa.

Osoby, które nie spełnią nowych wymagań, mogą stanąć w obliczu sankcji, takich jak ograniczenie lub zawieszenie wypłat świadczeń. Dlatego każdy beneficjent Universal Credit powinien jak najszybciej skonsultować się ze swoim work coach’em, aby omówić swoją sytuację i dostępne opcje.

Komentarze