Do góry

Wynagrodzenie za czas urlopu

Od 1 kwietnia 2009 roku wszyscy pracownicy mają ustawowe prawo do przynajmniej 5,6 tygodni płatnego corocznego urlopu (to jest 24 dni płatnego urlopu, jeśli pracujesz przez pięć dni w tygodniu). Za wykorzystany urlop przysługuje Ci normalna stawka godzinowa.

 • Podstawowe informacje
 • Urlop a umowa o pracę
 • Bank holidays i dni ustawowo wolne od pracy
 • Dalsze informacje i porady
 • Podstawowe informacje

  Najważniejsze rzeczy, o których powinieneś wiedzieć jeśli chodzi o urlop to:

  • jesteś uprawniony do 5,6 tygodni płatnego urlopu;
  • jeżeli pracujesz na część etatu, przysługuje Ci proporcjonalnie taki sam urlop (czyli obecnie liczba dni pracujących w tygodniu pomnożona przez 5,6);
  • prawo do urlopu przysługuje Ci od pierwszego dnia pracy;
  • Twój pracodawca ma prawo wpływu na to kiedy skorzystasz z urlopu;
  • za wykorzystany urlop przysługuje Ci normalna stawka godzinowa;
  • jeżeli zakończysz pracę w danym miejscu i nie wykorzystasz całego urlopu powinieneś dostać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni;
  • urlop w czasie bank holidays lub dni ustawowo wolnych od pracy może być policzony jako część z Twojego odpłatnego urlopu;
  • masz prawo do urlopu wypoczynkowego bez względu na urlop macierzyński, ojcowski lub adopcyjny.

  Powyższe przepisy dotyczą osób zakwalifikowanych jako pracownicy (workers). Nie odnoszą się natomiast do samozatrudnionych.

  Szczegółowo o sposobie naliczania należnego urlopu przeczytasz na stronach rządowych DirectGov: Calculating holiday entitlement.

  Urlop a umowa o pracę

  Twój pracodawca może dać Ci urlop dłuższy, niż ustawowe minimum lub umożliwić wzięcie urlopu bezpłatnego. Takie ustalenia powinna zawierać umowa o pracę lub regulamin firmy.

  W przeciwnym wypadku nie masz prawa do dodatkowych – płatnych ani bezpłatnych – dni wolnych. Pracodawca nie może Ci jednak odmówić minimalnego urlopu zagwarantowanego przez prawo.

  Bank holidays i dni ustawowo wolne od pracy

  Nie masz ustawowego prawa do płatnego urlopu w święta i bank holidays. Jeśli pracodawca udzieli Ci w tym czasie urlopu, może go wliczyć w ustawowe minimum dni wolnych w roku.

  Jest 8 stałych dni świątecznych i bank holidays w Anglii i Walii, 9 w Szkocji i 10 w Irlandii Północnej (sprawdź jakie to dni w poradniku Bank holidays). W latach 2011 i 2012 ustanowiono także dodatkowe bank holidays w związku ze ślubem oraz diamentowym jubileuszem w rodzinie królewskiej.

  Jeśli pracujesz w któryś z tych dni, nie masz automatycznego prawa do zwiększonej stawki płacy. Wysokość wynagrodzenia zależy od warunków zawartych w umowie o pracę.

  Dalsze informacje i porady

  Jeśli nie otrzymujesz pełnego należnego urlopu, porozmawiaj ze swoim pracodawcą. Jeśli w Twoim miejscu pracy istnieje osoba reprezentująca interesy pracowników (na przykład urzędnik związku zawodowego), możesz poprosić tę osobę o pomoc.

  Możesz odwołać się do Trybunału Pracy (Employment Tribunal lub Industrial Tribunal w Irlandii Północnej) albo Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Executiv). Infolinia HSE: 0845 345 00 55.

  Urząd The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) oferuje bezpłatne i poufne porady na temat wszelkich zagadnień związanych z zatrudnieniem. Możesz zadzwonić do Acas pod numer: 0845 747 47 47 od 8:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku.

  Informacji możesz zasięgnąć także w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).