Do góry

Wynagrodzenie za nadgodziny

Za nadgodziny (overtime) uważa się pracę wykonywaną poza tak zwanym normalnym czasem pracy (normal working time), ustalonym w kontrakcie. Zgodnie z przepisami, większość pracowników w Wielkiej Brytanii nie może pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo, chyba że złożą pisemną zgodę na nadgodziny (czytaj więcej w artykule Godziny pracy).

 • Wynagrodzenie za nadgodziny
 • Wolne zamiast wypłaty za nadgodziny
 • Nadgodziny, a płatny urlop
 • Zmuszanie do pracy w nadgodzinach i zabranianie nadgodzin
 • Wynagrodzenie za nadgodziny dla pracujących na część etatu
 • Zmiana organizacji pracy
 • Dalsze informacje i porady
 • Wynagrodzenie za nadgodziny

  Brytyjskie prawo nie reguluje wysokości stawek za pracę w nadgodzinach. Jedynym ograniczeniem jest to, że płaca za pracę w nadgodzinach (tak jak i w "normalnych" godzinach) musi być co najmniej równa krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage). W praktyce jednak ta pierwsza jest zwykle wyższa.

  Niektórzy pracodawcy podnoszą stawkę za pracę w weekendy lub Bank holidays. Wszystko zależy od tego, jakie ustalenia mamy w kontrakcie (zobacz Umowa o pracę).

  Wolne zamiast wypłaty za nadgodziny

  Zamiast płacić za nadgodziny, niektórzy pracodawcy oferują pracownikom czas wolny (tzw. "time off in lieu", TOIL). Jest to kwestia uzgodnień między pracownikiem i szefem.

  Niektóre firmy maja swoje wewnętrzne zasady, dotyczące tego, kiedy można wziąć wolne, inne każdy przypadek rozpatrują indywidualnie.

  Nadgodziny, a płatny urlop

  Podczas płatnego urlopu otrzymujemy wynagrodzenie w oparciu o wynagrodzenie za "normalne" godziny pracy (normal working hours). Jako "normal working hours" przyjmuje się liczbę godzin zapisanych w kontrakcie. Nadgodziny nie będą zatem wliczone w wynagrodzenie za czas urlopu, jeśli nie są uwzględnione w Twojej umowie o pracę. Aby dowiedzieć się więcej na temat urlopów, zobacz Urlop wypoczynkowy.

  Zmuszanie do pracy w nadgodzinach i zabranianie nadgodzin

  Jeśli Twoja umowa z pracodawcą nie reguluje kwestii nadgodzin, nie musisz pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo (w obliczonej średniej). Jednak nawet jeśli umowa uwzględnia nadgodziny, nie możesz być do nich zmuszony.

  W przypadku, kiedy chcesz pracować więcej niż ustawowe 48 godzin w tygodniu, a umowa nie gwarantuje Ci takiej możliwości, pracodawca ma prawo odmówić. Jeśli jednak odmawia tylko Tobie, a innym pracownikom pozwala na pracę w nadgodzinach, jest to dyskryminacja.

  Wynagrodzenie za nadgodziny dla pracujących na część etatu

  O ile umowa nie stanowi inaczej, osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin (part-time) otrzymują wynagrodzenie za nadgodziny, jeśli pracują:

  • dłużej niż jest napisane w umowie o pracę;
  • dłużej niż osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin;
  • w nietypowych godzinach pracy, za które osoba pracująca w normalnym wymiarze godzin dostałaby lepsze wynagrodzenie.

  Czytaj więcej w artykule Praca na część etatu (part-time work).

  Zmiana organizacji pracy

  Twój pracodawca może być zmuszony do zmiany warunków lub organizacji pracy np. w związku z czynnikami ekonomicznymi czy biznesowymi. Jednak Twoja umowa może być zmieniona tylko wtedy, jeśli obie strony się na to zgodzą (patrz Zmiana warunków zatrudnienia).

  Dalsze informacje i porady

  Jeśli masz wątpliwości związane z nadgodzinami, powinieneś porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą.

  Dalszej, bezpłatnej pomocy możesz szukać m.in. u przedstawiciela związku zawodowego, u pracowników The Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) (infolinia 0845 747 47 47) oraz w w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau).

  Możesz także skorzystać z porad i informacji udzielanych za pośrednictwem specjalnej rządowej infolinii "The Pay and Work Rights": 0800 917 23 68 (możesz poprosić o tłumacza) lub zasięgnąć porady kontaktując się z tą organizajcą za pomocą formularza na stronie payandworkrights.direct.gov.uk.