Do góry

PL: Wchodzi w życie Kodeks Wyborczy

1 sierpnia 2011 roku wchodzi w życie Kodeks wyborczy. Ma ułatwić m.in. głosowanie Polakom mieszkającym za granicą. To wynik wieloletnich starań szeregu instytucji i ekspertów.

O przygotowanie tego aktu od wielu lat zabiegał m.in. Instytut Spraw Publicznych.

W 2007 roku na zlecenie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przygotował rozbudowaną ekspertyzę podkreślającą konieczność przygotowania i uchwalenia Kodeksu wyborczego, a także wskazującą szereg rozwiązań jakie warto w nim wprowadzić.

Kodeksu ujednolica i systematyzuje polskie prawo wyborcze. Wiele z nich ma na celu ułatwienie obywatelom udziału w wyborach.

W Kodeksie znalazły się instytucje prawa wyborczego, o które zabiegał Instytut Spraw Publicznych. Najważniejsze z nich dotyczą:

  • głosowania korespondencyjnego dla Polaków przebywających za granicą,
  • głosowania przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych i powyżej 75 roku życia,
  • wprowadzenia przejrzystych procedur finansowania kampanii wyborczych.
  • wprowadzenia dwudniowego głosowania,
  • ujednolicenia godzin otwarcia lokali wyborczych,
  • umieszczania obwieszczeń wyborczych w Internecie,

Należy podkreślić wagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 roku, w którym wypowiedział się m.in. o postulowanych przez ISP a zawartych w kodeksie wyborczym instytucjach.

Szczególną należy zwrócić na pozytywną ocenę wyrażoną przez Trybunał dla alternatywnych procedur głosowania (głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika) – skierowanych do wyborców, którzy napotykają na poważne, techniczne problemy w dotarciu do lokali wyborczych.

Trybunał dostrzegł ważną rolę tych mechanizmów dla ułatwienia, a nawet wręcz umożliwienia uczestniczenia obywateli w głosowaniu. Natomiast formułowane w ubiegłych latach przez część ekspertów interpretacje i zastrzeżenia wobec wypełniania przez nie m.in. zasady bezpośredniości, czy równości wyborów zostały rozwiane.

To również ważna wskazówka dla dalszych reform procedur głosowania podejmowanych również w przyszłości, dotyczących np. wprowadzenia głosowania przez Internet.

Prace nad Kodeksem wyborczym toczyły się od 2009 roku w sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Ordynacji Wyborczych. Eksperci ISP brali aktywny udział w tych pracach, przedstawiając opinie i propozycje zmian prawnych.

Pełny tekst dostępny jest w Internecie:
Kodeks Wyborczy

Komentarze 4

Profil nieaktywny
DzieckoWeMgle
#101.08.2011, 16:07

Nie zabieraj babci dowodu.
Zagłosuj za nią

Scott_David
4 693
Scott_David 4 693
#201.08.2011, 16:22

No jak mi przysla karte do domu to zaglosuje tak samo jak w UK robia kiedy ktos chce. Tylko jak to bedzie w praktyce...

checkmate
6 856
checkmate 6 856
#302.08.2011, 01:45

Dziecko, zabieranie babci dowodu dotyczy moherków.
Nie uczestniczę w wyborach od wielu lat i nie drę szat nad wynikami.
Gówno mnie obchodzi KTO, a JAK będzie rządził.

Profil nieaktywny
bizoniusz1975
#402.08.2011, 15:07

a jak!Lubie to!