Do góry

Dofinansowanie dla polskich firm po Brexicie

Za koordynację i przyznawanie dopłat odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Aktualnie trwa nabór dla MŚP oraz dla przedsiębiorstw innych niż MŚP w projektach: Nowe kierunki eksportu, Re_start inwestycyjny, Adaptacja do zmian oraz Brexit bez straty.

Łączny budżet tej rundy wynosi ok. 30 mln euro, z czego ok. 10 mln euro pokryje koszty rekompensat.

Do tej pory złożono 580 wniosków o dofinansowanie na łączna kwotę ok. 86 mln euro – podano w Pulsie Biznesu.

Biznesy, które prowadziły działalność bazującą na współpracy z UK, są poszkodowane przez Brexit. „Dlatego powstał specjalny fundusz europejski, tzw. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza” - mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Polscy przedsiębiorcy skarżą się na spadek przychodów po Brexicie rzędu nawet 40%.

Program Re_Open UK ma pomóc wejść na nowe rynki oraz zminimalizować straty poniesione przed Brexit.

Wnioski o dofinansowanie można składać za pomocą generatora na stronie: https://gw.reopen.biz/generator/login

Komentarze