Do góry

Wybory parlamentarne w UK: oto programy partii politycznych

Zbliżające się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, które odbędą się 4 lipca, wskazują na możliwe zwycięstwo Partii Pracy pod przewodnictwem Keira Starmera. Większość głównych partii politycznych przedstawiła programy wyborcze, opisując swoje plany i obietnice. Oto kluczowe propozycje Partii Pracy, Partii Konserwatywnej, Liberalnych Demokratów, Partii Zielonych, Szkockiej Partii Narodowej oraz walijskiego Plaid Cymru.

Gospodarka

Strategie fiskalne partii można podzielić na dwie kategorie: niechęć do podnoszenia podatków, jak w przypadku Partii Pracy i Konserwatystów oraz bardziej elastyczne podejście Liberalnych Demokratów i Zielonych.

Partia Pracy: proponuje podwyżki podatków o wartości 7,4 miliarda funtów, w tym opłaty za prywatne szkoły, zaostrzenie opodatkowania obywateli brytyjskich mieszkających stale za granicą (non-dom) i rozszerzenie podatku od nieoczekiwanych zysków na firmy naftowe i gazowe. Środki te mają być przeznaczone na zwiększenie zatrudniania nauczycieli i pielęgniarek oraz inwestowaniu w zielone inicjatywy.

Partia Konserwatywna: Torysi planują obniżki podatków o wartości 17 miliardów funtów, głównie poprzez zmniejszenie stawek ubezpieczenia społecznego. Jednak nie jest jasne, jak zrównoważą te cięcia, sugerując jedynie 12 miliardów funtów nieokreślonych redukcji świadczeń socjalnych.

Liberalni Demokraci: planują zwiększyć oszczędności o 27 miliardów funtów poprzez zwiększenie podatku od zysków kapitałowych i rozszerzony podatek od nieoczekiwanych zysków na firmy zajmujące się paliwami kopalnymi. Proponują znaczne inwestycje w NHS i opiekę społeczną, w tym lepszy dostęp do usług zdrowia psychicznego, lekarzy pierwszego kontaktu i dentystów. Planują także dodatkowe 19,7 miliarda funtów na budowę 150 tys. nowych mieszkań socjalnych rocznie, prawdopodobnie finansowanych poprzez dodatkowe zadłużenie.

Partia Zielonych: Zieloni postulują wprowadzenie podatku od majątku i inne reformy fiskalne, aby wesprzeć swoje plany wydatków. Kładą nacisk na znaczące inwestycje w technologie zielone i infrastrukturę.

Plaid Cymru: Ta walijska partia koncentruje się na zapewnieniu bardziej sprawiedliwego podziału środków rządowych dla Walii, dążąc do zwiększenia autonomii fiskalnej.

Szkocka Partia Narodowa (SNP): SNP zobowiązuje się do „żądania” decentralizacji uprawnień dotyczących regulacji energetyki, cen i produkcji, aby zapewnić, że zasoby energetyczne Szkocji będą najlepiej służyć potrzebom szkockiego społeczeństwa. W manifeście wyborczym podkreślają, że społeczności lokalne powinny mieć większe korzyści z infrastruktury, takiej jak linie wysokiego napięcia i farmy wiatrowe.

Zdrowie

Wszystkie partie uznają pilną potrzebę rozwiązania kryzysów w NHS i stomatologii, proponując różne rozwiązania w celu skrócenia list oczekujących i poprawy usług.

Partia Pracy: obiecuje 40 000 nowych wizyt tygodniowo, aby zredukować zaległości, poprawić technologię informatyczną NHS oraz wprowadzić plan ratunkowy dla stomatologii, w tym kontrole mycia zębów dla małych dzieci.

Partia Konserwatywna: zobowiązuje się do wprowadzenia nowego planu dentystycznego, koncentrując się na nowych przychodniach lekarskich i redukcji liczby menedżerów w służbie zdrowia. Celem jest zatrudnienie 92 tys. dodatkowych pielęgniarek i 28 tys. lekarzy do 2029 roku.

Liberalni Demokraci: oferują limit czasowy na wizyty u lekarza pierwszego kontaktu oraz bezpłatną opiekę społeczną dla dorosłych, wykorzystując proponowane zmiany podatkowe do finansowania tych inicjatyw.

Partia Zielonych: proponuje dodatkowe 8 miliardów funtów rocznie na NHS oraz podobną kwotę na poprawę infrastruktury.

Plaid Cymru: dąży do zwiększenia liczby lekarzy poprzez przywrócenie ich finansowania do 8,7%.

Szkocka Partia Narodowa: wzywa rząd Wielkiej Brytanii do zwiększenia finansowania NHS o 16 miliardów funtów rocznie, co oznaczałoby dodatkowe 1,6 miliarda funtów dla NHS Scotland. SNP chce też dekryminalizacji zażywania narkotyków na własny użytek.

Środowisko

Polityki ekologiczne uwydatniają wyraźne różnice między partiami, szczególnie w kwestii zależności od paliw kopalnych i inwestycji w zielone technologie.

Partia Konserwatywna: będzie kontynuować wydawanie licencji na wydobycie ropy i gazu na Morzu Północnym, utrzymując podatek od nieoczekiwanych zysków, chyba że ceny ropy gwałtownie spadną. Obiecują inwestycje w technologie zielone, takie jak wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla oraz głosowanie w Izbie Gmin nad kolejnym etapem ich planu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Partia Pracy: Klimatyczny plan labourzystów koncentruje się na utworzeniu Great British Energy i National Wealth Fund, mając na celu dekarbonizację sieci elektrycznej do 2030 roku.

Liberalni Demokraci: postulują program termoizolacji domów i instalacji pomp ciepła.

Partia Zielonych: Zieloni proponują anulowanie ostatnio przyznanych licencji na wydobycie ropy i skupieni się na energii odnawialnej.

Plaid Cymru: dąży do znaczącej ekspansji energii odnawialnej w całej Walii.

Szkocka Partia Narodowa: wzywa przyszły rząd Wielkiej Brytanii do zainwestowania co najmniej 28 miliardów funtów rocznie w zieloną gospodarkę. Postulują także wspieranie regionu północno-wschodniego Szkocji funduszem przejściowym o wartości 500 milionów funtów oraz promowanie eksportu wodoru ze Szkocji do Europy.

Edukacja

Polityki edukacyjne koncentrują się na rekrutacji nauczycieli, większym finansowaniu szkół i zmianach w programach nauczania.

Partia Konserwatywna: planuje zakazać używania telefonów komórkowych w czasie lekcji i nakazać naukę matematyki do 18 roku życia. Obiecuje też utrzymanie wydatków na szkoły.

Partia Pracy: planuje zatrudnić 6 500 nowych nauczycieli finansowanych poprzez dodanie VAT do opłat za prywatne szkoły, zapewnić bezpłatne kluby śniadaniowe w każdej szkole podstawowej i stworzyć 3 tys. dodatkowych przedszkoli.

Liberalni Demokraci: obiecują dotację na zwiększanie umiejętności w wysokości 5 000 funtów dla dorosłych w celu poprawy ich kwalifikacji.

Partia Zielonych: Zieloni planują znieść opłaty za studia uniwersyteckie.

Plaid Cymru: chce zatrudnić więcej nauczycieli i zapewnić uniwersalne bezpłatne posiłki szkolne.

Szkocka Partia Narodowa: zobowiązała się do odwrócenia polityki oszczędnościowej w szkołach. Szczegóły w manifeście są skąpe, ale partia już wcześniej nakreśliła wizję rozwiązania problemu nierówności edukacyjnych poprzez inwestycję w Fundusz Osiągnięć i zapewnienie dyrektorom większej swobody w podejmowaniu decyzji.

Imigracja

Stosunek do imigracji rozkłada się od ścisłej kontroli granic po bardziej humanitarne podejścia.

Partia Konserwatywna: Konserwatyści obiecują natychmiastowe loty deportacyjne do Rwandy w przypadku wygranej, z celem zmniejszenia migracji netto o połowę i wprowadzenia limitów osób przybywających do UK.

Partia Pracy: również dąży do zmniejszenia migracji netto, ale chce zlikwidować program Rwanda, koncentrując się na podpisaniu umów o powrotach z partnerami międzynarodowymi.

Liberalni Demokraci: proponują bezpieczne i legalne możliwości dla osób ubiegających się o azyl.

Partia Zielonych: Zieloni planują zniesienie ograniczeń dotyczących migrantów sprowadzających członków rodzin i umożliwienie osobom ubiegającym się o azyl podjęcie pracy.

Plaid Cymru: Plaid Cymru chce więcej ułatwień dla osób ubiegających się o azyl.

Szkocka Partia Narodowa: chce, aby Szkocja miała siłę przyciągania większej liczby zagranicznych migrantów. Manifest SNP mówi, że gdyby polityka migracyjna została przeniesione do Holyrood, SNP przywróciłaby swobodę przemieszczania się z UE.

Obecnie politykę imigracyjną i wizową kontroluje rząd Wielkiej Brytanii.

Mieszkalnictwo

Pomysły dotyczące problemów mieszkaniowych obejmują ambitne cele budowlane oraz rozwiązania dotyczące bezdomności i dostępności mieszkań.

Partia Konserwatywna: Torysi zobowiązują się do budowy 1,6 miliona nowych domów, ale nie obiecują przywrócenia obowiązkowych celów budowlanych dla samorządów.

Partia Pracy: zezwoli na niektóre budowy na terenach zielonych i zreformuje system planowania w celu obniżenia kosztów zamówień przymusowych.

Liberalni Demokraci: obiecują 150 000 nowych mieszkań socjalnych rocznie.

Partia Zielonych: Zieloni proponują masowy program budowy, kontrolę czynszów i umożliwienie radom rekwizycję pustych nieruchomości.

Plaid Cymru: opowiada się za „prawem do odpowiedniego mieszkania”.

Szkocka Partia Narodowa: zobowiązuje się do rozwiązania kryzysu mieszkaniowego spowodowanego latami niedoinwestowania przez rząd Wielkiej Brytanii. SNP apeluje o przywrócenie 1,3 miliarda funtów zabranych im w budżecie centralnym.

Przestępczość i policja

Kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym przestępczości i policji, różnią się od zwiększenia rekrutacji po reformę przepisów dotyczących narkotyków.

Partia Konserwatywna: planuje zatrudnić 8 000 nowych policjantów i rozszerzyć technologię rozpoznawania twarzy.

Partia Pracy: obiecuje zespoły policji sąsiedzkiej i walkę z drobnymi przestępstwami, takimi jak nielegalne wyrzucanie śmieci.

Liberalni Demokraci: koncentrują się na nadzorze społecznościowym.

Partia Zielonych: Zieloni proponują powołanie krajowej komisji ds. reformy przepisów dotyczących narkotyków.

Plaid Cymru: dąży do pełnej decentralizacji władzy nad policją i przekazanie jej władzom w Cardiff.

Szkocka Partia Narodowa (SNP): chce blisko współpracować z policją w UE, aby pomóc w walce z przestępczością transgraniczną, przestępczością zorganizowaną, cyberprzestępczością i terroryzmem.

SNP umieściła dążenie do niepodległości na pierwszej stronie manifestu wyborczego. W dokumencie czytamy: „Głosuj na SNP, aby Szkocja stała się niepodległym krajem”.

Inne kwestie i szczegóły dotyczące programów poszczegółnych partii można znaleźć w ich mafestach wyborczych.

Katalog firm i organizacji Dodaj wpis

Komentarze 33

Negocjator
8 000 9
Negocjator 8 000 9
#101.07.2024, 11:02

Nikt już nie chce niepodległości?

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#201.07.2024, 11:08

No przecież piszo że na pierwszej stronie , tłustym drukiem , dużymi literami chco.

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#301.07.2024, 11:12

... dekryminalizacji zażywania... na własny użytek.

Produkowac - nie wolno

Hodować- nie wolno

Handlować- nie wolno

To skąd brać na własny użytek?

Negocjator
8 000 9
Negocjator 8 000 9
#401.07.2024, 13:46

wingardium ziołosa

Sokole
10 722
Sokole 10 722
#501.07.2024, 19:57

a gdzie najdzel i reform uk?

maja pod 20% poparcia a Cymru w ponizej 1%

harrier
10 896
harrier 10 896
#602.07.2024, 11:04

''Manifest SNP mówi, że gdyby polityka migracyjna została przeniesione do Holyrood, SNP przywróciłaby swobodę przemieszczania się z UE''

Nie wiem, czy kiedykolwiek skorzystam, ale chcialabym odzyskac mozliwosc zamieszkania ze mna tutaj kogos z bliskich Polakow. Ja przeciez mozliwosc powrotu do Polski mam - z dachem nad glowa i skromnym utrzymaniem, bez obowiazku wykazywania, ze moj pobyt sie krajowi 'oplaci' ( ZUSowi sie nie oplaci zadna miara).

Brexit odebral nam, emigrantom z Polski, pewne prawa. Brytyjczykow to nie rusza - czemu mialoby? Wszak strasza sie migrantami na lewo i prawo, po cichu liczac na przybycie jak najtanszej sily roboczej.

Ale Polacy na Brexicie stracili cos wazniejszego niz pieniadze.

Pojde glosowac, zgrzytajac zebami ;-)

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#702.07.2024, 15:19

Zaś będzie wzmianka w kronice kryminalnej:

Będąca pod wpływem soku z marchwi i buraka emerytowana nauczycielka z polski, zdewastowała lokal komisji wyborczej oraz poturbowała członków komisji .

Przed przybyciem patrolu policji , sprawczyni zbiegła z miejsca przestępstwa.

Negocjator
8 000 9
Negocjator 8 000 9
#802.07.2024, 15:23

Zawsze można zajrzeć do Halal Shop, przeskoczyć ladę i poprosić o azyl…

eptereptep
1 693
eptereptep 1 693
#904.07.2024, 14:04

Harrier, nie przysypiaj na kanapie. Idź zagłosować. Ja też jestem za tym, żeby córka twojej siostrzenicy przyjechała do UK. ;p

Sokole
10 722
Sokole 10 722
#1004.07.2024, 14:32

#9 hola hola, najpierw zdjecie, potem ocenimy czy ma przyjezdzac

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#1104.07.2024, 15:13

Sokole ma oko.

I rację też.

Jak redakcja zlikwidowała jednoosobowy wydział do walki z nielegalną imigracją ,to lepiej sprawdzić przed przyjazdem. Chociaż na zdjęciu nie fszystko widać.

harrier
10 896
harrier 10 896
#1204.07.2024, 16:43

9

Bylam juz :-)

A po co Wam zdjecie jakiejs obcej dziewoi? Chcecie w konkury uderzac? Sadzic koperczaki moze? Cholewki smalic? To dajcie tutaj wlasne wnioski ze zdjeciami, bede rozpaczac ;-)

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#1304.07.2024, 16:58

My nie chcemy tu przylatać, my już tu som.

Jakie my som,takie my som, ale my tu som.

Chcieli by my zdjęcie chociaż zobaczyć, żeby nie okazało się iż niewiasta bez charakteryzacji w horrorach udział brać może. W roli straszydła jakiegoś.

I żeby zawału nie dostać, gdyż służba zdrowia niewydolna jest.

Sokole
10 722
Sokole 10 722
#1404.07.2024, 17:37

dmuchamy na zimne

harrier wklejala zdjecia Czukczow tutaj.

Cza sprawdzic czy to nie rodzina, znaczy siostrzenica z latoroslami.

To z troski o Czukczow.

U nas reniferow malo, o jurty trudno, a w skorach chodzic nawet jak na Szkocje goraco.

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#1504.07.2024, 17:57

I śniegu nie ma.

A jak jest, to taki drugiego gatunku.

harrier
10 896
harrier 10 896
#1604.07.2024, 18:07

Nie marudzcie. Rodzina mojej urody. Ja tu przeciez jestem, wygladam jak wygladam, na skory mnie nie stac, a kazdemu i tak sie podobam. Przynajmniej tak mowia. Moze i ze strachu, kto ich tam wie.

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#1704.07.2024, 18:13

Chodzi o to, żeby to typowa uroda radiowa nie była.

Sokole
10 722
Sokole 10 722
#1804.07.2024, 18:20

i zeby siostrzenica za zubra w puszczy tu nie robila w jakims zoo.

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#1904.07.2024, 18:30

I żeby trunkowa nie była.

Za mocno. Tak trochę może być.

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#2004.07.2024, 20:46

Coście tak zamilkły ?

Chcecie dać do zrozumienia że wielbłąd przed wyruszeniem na pustynię tankuje więcej?

harrier
10 896
harrier 10 896
#2104.07.2024, 23:55

Judasz postanawia sie ozenic z moja siostrzenica. Ida z kolega w odwiedziny do jurty narzeczonej.

- Co za paskuda! - mamrocze na widok panny wstrzasniety kolega.

A tu wstaje Czukcza-wujek i mowi: Ja daje w posagu stado reniferow.

Podrywa sie ojciec: Ja daje ferme norek.

I dziadek panny zabiera glos: Ode mnie w posagu - kopalnia zlota!

- Ty, Judasz! - szepcze kolega - taka do Japoneczki podobna, nie?

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#2205.07.2024, 10:31

Biere !

U mnie w piwnicy i tak zawsze ciemno.

Tylko poczekam aż Czukcze wytrzeźwieją. I niech powtórzą to na trzeźwo.

A potem ja się napiję.

Wg Ireneusza D. nie ma brzydkich kobiet, tylko czasem wina brak...

eptereptep
1 693
eptereptep 1 693
#2305.07.2024, 13:00

harrier

#12Wczoraj - 16:43

A po co Wam zdjecie jakiejs obcej dziewoi? Chcecie w konkury uderzac? Sadzic koperczaki moze? Cholewki smalic? To dajcie tutaj wlasne wnioski ze zdjeciami, bede rozpaczac

1. Ja nie prosiłem o zdjęcie, biere co podleci. :p

2. Tamci panowie są w większości żonaci, więc o co mają prosić? O rękę?

(Sorry, chłopaki, gra toczy się o wysoką stawkę - pono siostrzenica Harrier jest koszykarką ;p ).

3. Moje zdjęcie gościło tu parokrotnie, z ryjem i bez ryja, trza było lapać (adres też - nadmieniam, żeby nie przedłużać, jakby co to mogę nawet szczekać z kwiatkiem na dworzec... na dworcu znaczy, mamy tam chyba jakiś klomb do ogołocenia).

4. Zaraz tam smalić cholewy. Człek chciał tylko podejść, pacnąć łapką, trącić nosem, sprawdzić, czy jeszcze się rusza... :p

eptereptep
1 693
eptereptep 1 693
#2405.07.2024, 13:02

5. Skoro jest koszykarką, to jednak wycofuję swoją aplikację, nie lubię, gdy traktują mnie z góry. :/

Cała nadzieja w tym, że to nieprawda, może jest enerdowską lekkoatletką...

eptereptep
1 693
eptereptep 1 693
#2505.07.2024, 13:06

Harrier, ten Keir Starmer to twoja sprawka? Mówiłaś, żeś biedna emerytka - właśnie patrzę na niego w telepator i widzę, że otaczają go same wypasione audice i rendż rołwery... :p

eptereptep
1 693
eptereptep 1 693
#2605.07.2024, 13:07

Sokole

#14Wczoraj - 17:37

dmuchamy na zimne

Nie jestem pewny jak mam to rozumieć. :p

Negocjator
8 000 9
Negocjator 8 000 9
#2705.07.2024, 15:21

Co tu się dzieje???

@Sokole dmucha zimne

@Omegan lubi po jajach ręka Boska

harrier
10 896
harrier 10 896
#2805.07.2024, 18:02

23

panowie są w większości żonaci

jak 'w wiekszosci'? dwoch jest, to gdzie masz wiekszosc? jak co do czego, to siem wykrenty zaczynajo :-/

harrier
10 896
harrier 10 896
#2905.07.2024, 18:07

Harrier, ten Keir Starmer to twoja sprawka? Mówiłaś, żeś biedna emerytka

No moze jemu wplacalam, bo szparowal na lepsze auto? Tu bezdomny autoka nie da, tu nie Polska!

harrier
10 896
harrier 10 896
#3005.07.2024, 18:12

Z uwagi na atmosfere weekendowa wpisze jeszcze jeden kawalek o Czukczach, obrazajac kogo sie da: Czukczow, misia i kobiety.

Dwa Czukcze siedza w ciupie.

-Ty za co?

- Niedzwiedzia zabilem. Szesc lat dali.

- Aha. A ja zone zabilem. Osiem lat.

- Osiem? Az osiem za zone? - oburza sie Czukcza od niedzwiedzia - A ilez to tam tego futerka, garsteczka!

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#3105.07.2024, 18:15

Biedny miś.

Judasz
6 946
Judasz 6 946
#3205.07.2024, 20:21

Futerko futerkiem ale ten bidny Miś nigdy Czukczowi pieniędzy z kieszeni nie wybieral. I dlatego za żonę Czukcza dostał zniżkę. Jakieś 50% onemu umorzyli.

Antek_z_Zadupia
7 662
#3306.07.2024, 11:36

Judasz

#22Wczoraj - 10:31

A potem ja się napiję.

Wg Ireneusza D. nie ma brzydkich kobiet, tylko czasem wina brak...

Jak już się napijesz to możecie razem pośpiewać